téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
582
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
» 1 2 3 4 5 6
GAabair br
abr , aidbhr ráite
ENstate v
(DECLARE SOMETHING WITH FORCE OF LAW)
(ii) deimhniú á rá go bhfuil an duine lena mbaineann ag gabháil go dlíthiúil do na gníomhaíochtaí i gceist sa Bhallstát a bhfuil sé bunaithe ann, agus FOINSE: I.R. 1980
(ii) a certificate stating that the person concerned is lawfully pursuing the activities in question in the Member State where he is established, and
GAabhcóide fir4
gu abhcóide, iol abhcóidí
D'oibrigh sé mar abhcóide i gcuid maith cásanna cearta daonna .
He worked as a barrister in many human rights cases.
is Abhcóide de chuid na Banríona é
he is a Queen’s Counsel
is Abhcóide de chuid na Banríona í
she is a Queen's Counsel
Le linn shuíonna na Cúirte caithfidh na Breithiúna: cóta dubh agus veist de chineál agus d'ábhar comhionann, mar a bhíodh á gcaitheamh go nuige seo ag Abhcóide Sinsir; ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The Judges shall during the sittings of the Court wear: a black coat and vest of uniform nature and material, of the kind heretofore worn by Senior Counsel
GAadmháil bain3
gu admhála, iol admhálacha
(dearbhú, aithint nó aontú atá foirmiúil)
(formal declaration, recognition, or assent)
An fhírinne a rá.
Admitting the truth.
(1) Mar aon leis an bhfógra go bhfuil ar intinn cosaint a dhéanamh, féadfaidh cosantóir suim airgid a thaisceadh sa chúirt a líomhnóidh sé nó sí gur leor í chun éileamh an ghearánaí a shásamh, cibé acu i dteannta admhála dliteanais nó dá héagmais é, agus air sin tabharfaidh sé nó sí fógra don ghearánaí nó don aturnae thar ceann an ghearánaí faoin taisceadh sin. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(1) Together with the notice of intention to defend, a defendant may lodge in court a sum of money which he or she alleges is sufficient to satisfy the plaintiff's claim, whether with or without an acknowledgement of liability, and thereupon shall notify the plaintiff or solicitor for the plaintiff of such lodgment.
Ní úsáidfear aon mhionnscríbhinn, dearbhú, admháil nó cúirtbhanna den sórt sin i bhfianaise d'éagmais an deimhnithe sin mura deimhin leis an mBreitheamh ar shlí eile gur léadh an céanna don teisteoir, agus gur dhealraigh sé gur thuig sé é. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
No such affidavit, declaration, acknowledgment or recognizance shall be used in evidence in the absence of this certificate unless the Judge is otherwise satisfied that the same was read over to, and appeared to be understood by the deponent.
GAagóid bain2
gu agóide, iol agóidí
Ar agóidí a thabhairt isteach in aghaidh aon mhíre nó míreanna i mbille costas a cheadú nó a dhícheadú FOINSE: I.R. 1981
On carrying in objections to the allowance or disallowance of any item or items in a bill of costs.
Agóid in aghaidh deimhniú a dheonú, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
Objection to grant of certificate
(2) Aon duine a chuireann i gcoinne aistarraingt a luaitear i mír (1) den Rialachán seo, nó a bheartaíonn uiríolla a dhéanamh leis an Rialaitheoir ina taobh. déanfaidh sé, seasca lá ar a dhéanaí, tar éis fógra faoin iarratas ar aistarraingt a bheith, de bhun alt 19 (1) (a) den Acht, foilsithe san Iris, fógra i scríbhinn a thabairt don Rialaitheoir mar gheall ar an gcur i gcoinne nó ar an mbeartú sin. FOINSE: I.R. 1981
(2) Any person who objects to, or who proposes to make representations to the Controller as regards, a withdrawal mentioned in paragraph (1) of this Regulation shall, not later than sixty days after the publication in the Journal, pursuant to section 19 (1) (a) of the Act, of notice of the application to withdraw, give to the Controller notice in writing of the objection or proposal.
GAaighneas fir1
gu aighnis
easaontas fir1 in úsáid/in use
gu easaontais
(dispute)
(2) I gcás go mbeidh ceist faoin mír seo i dtaobh cúiteamh a bheith iníoctha le duine ag soláthróir nó i gcás go mbeidh díospóid nó aighneas i dtaobh méid an chúitimh sin, féadfaidh an duine an cheist, an díospóid nó an t-aighneas sin a chur faoi bhráid eadrána agus uamfaidh an soláthróir sa chur faoi bhráid agus beidh an duine agus an soláthróir faoi cheangal ag dámhachtain an eadránaí san eadráin. FOINSE: I.R. 1981
(2) Where there is a question whether compensation under this Order is payable to a person by a supplier or a dispute or difference as to the amount of such compensation, the person may refer to arbitration the question, dispute or difference and the supplier shall join in the reference and the person and the supplier shall be bound by the award of the arbitrator in the arbitration
Faoi réir a bhfuil ráite anseo roimhe seo, i gcás aon díospóid nó easaontas a bheith idir na Coimisinéirí agus aon duine nó comhlacht arb éagóir leis aon ní a rinne na Coimisinéirí nó a d'fhág siad gan déanamh... FOINSE: I.R. 1980
Subject as aforesaid, in case of any dispute or difference between the Commissioners and any person or body aggrieved by anything done or omitted to be done by the Commissioners .....
GAainmnigh br
abr ainmniú, aidbhr ainmnithe
ceap br in úsáid/in use
abr ceapadh, aidbhr ceaptha
(TO CHOOSE SOMETHING OR SOMEONE FOR A PARTICULAR PURPOSE)
(b) aon stát nó dlínse eile a ndearbhaíonn an tAire Gnóthaí Eachtracha le hordú gur dlínse ainmnithe chun críche Chuid III d'Acht 1994 é nó í; FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
( b ) any other state or jurisdiction which is declared by order of the Minister for Foreign Affairs to be a designated jurisdiction for the purposes of Part III of the Act of 1994;
Leis na Rialacháin seo, ceaptar limistéar, ar seacht míle a gha, ó Ard-Oifig an Phoist, Luimneach mar limistéar tacsaiméadair ...FOINSE: I.R. 1980
These Regulations designate an area of seven miles radius from the General Post Office Limerick as a taximeter area ...
Ainmnítear, le hAirteagail 7 agus 8, Bord na bhFiaclóirí chun bheith ina údarás nó ina chomhlacht inniúil sa Stát chun críocha na bhfeidhmeanna a liostáiltear sna hAirteagail sin. FOINSE: I.R. 1980
Articles 7 and 8 designate the Dental Board to be the competent authority or body in the State for the purposes of the functions listed in those Articles.
GAairbheartaigh br
abr airbheartú, aidbhr airbheartaithe
Míniú a thabhairt le tuiscint, míniú a chur chun cinn, éirim míniúcháin a thabhairt
To imply a meaning, to set forth as its meaning, to convey a meaning by its tenor
Aon doiciméad a airbheartaíonn gur deimhniú den sórt sin é measfar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, gur deimhniú den sórt sin é. I.R. Uimh. 93 de 1997
A document purporting to be such a certificate shall, until the contrary is proved be deemed to be such a certificate
(a) i gcás pacáiste a n-airbheartaítear 1 chileagram den siúcra sin a bheith ann, 53lp. FOINSE: I.R. 1981
a) in the case of a package purporting to contain 1 kilogram of such sugar, 53½p
GAaisghair br
abr aisghairm, aidbhr aisghairthe
(maidir le hionstraimí reachtaíochta)
(in reference to legislative acts)
A chur ar ceal nó a neamhniú.
To cancel or annul.
Aisghairtear forálacha an Achta Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1966 a mhéid a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú. FOINSE: I.R. 1980
The provisions of the Local Government (Sanitary Services) Act, 1962 and of the Housing Act, 1966 are repealed to the extent specified in the Schedule to the Order.
(a aisghaireadh le halt 32 (1) d'Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(repealed by section 32 (1) of the Courts (Supplemental Provisions) Act, 1961 )
(ii) a aisghairtear leis ailt 47 (3) agus 119 (2) den Phríomh-Acht;FOINSE: I.R. 1981
(ii) repeals sections 47(3) and 119(2) of the Principal Act;
GAaisíoc br
abr aisíoc, aidbhr aisíoctha
Airgead a íocadh in idirbheart airgeadais a thabhairt ar ais do dhuine
To reimburse someone money that has changed hands in a financial transaction
I gcás go n-aisíoctar méid cánach le duine agus— FOINSE: Uimh. 31 de 2010
Where an amount of tax is refunded to a person and—
GAaistriú fir
gu aistrithe
Ceart a thabhairt ó dhuine nó ó pháirtí, go toilteanach nó trí idirghabháil dhlíthiúil, do dhuine nó do pháirtí eile
The passing of a right, either voluntarily or though legal intervention, from one person or party to another
(1) Féadfar iarratas chun ceadúnas ceoil phoiblí agus amhránaíochta poiblí a aistriú de bhun alt 51 (3) den Acht a dhéanamh ag aon suí den Chúirt don cheantar cúirte ina bhfuil an áit lena mbaineann an t-iarratas. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
(1) An application for the transfer of a public music and singing licence pursuant to section 51 (3) of the Act may be made at any sitting of the Court for the court area in which the place to which the application relates is situated
GAamhras fir1
gu amhrais
ENdoubt s
mura bhfuil amhras réasúnta orthu maidir le beachtas na faisnéise
unless they have reasonable doubt as to the accuracy of the information
friend of the court. Counsel who assists the court by putting arguments in support of an interest that might not be adequately represented by the parties to the proceedings or by arguing on behalf of a party who is otherwise unrepresented.
'Más rud é, le linn aon tréimhse nach mbeidh Uachtarán na Cúirte Cuarda in ann gníomhú nó go mbeidh oifig Uachtarán na Cúirte Cuarda folamh, ansin, le linn na tréimhse sin, déanfaidh an breitheamh is sinsearaí a bheidh ar fáil de thuras na huaire de na breithiúna den Chúirt Chuarda a bheidh buansannta do Chuaird Bhaile Átha Cliath na cumhachtaí, na húdaráis agus na feidhmeanna go léir a bheidh dílsithe dó de bhua a oifige a fheidhmiú nó a chomhlíonadh'. [Acht na gCúirteanna, 1981]
'If, during any period, the President of the Circuit Court is unable to act or the office of President of the Circuit Court is vacant, then, during that period, all powers, authorities and functions for the time being vested in him by virtue of his office shall be exercised or performed by the senior judge for the time being available of the judges of the Circuit Court permanently assigned to the Dublin Circuit'
GAastaigh br
abr astú, aidbhr astaithe
(for contempt, etc)
Féadfar fiacha atá dlite de ghnólacht a bhfuil gnó á sheoladh aige laistigh den dlínse a astú faoi Ordú 38 FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Debts owing by a firm carrying on business within the jurisdiction may be attached under Order 38
GAathchóirigh br
abr athchóiriú, aidbhr athchóirithe
(a law, etc)
Gach agra chun aon ghníomhas, comhaontú, nó forchinntiú, nó aon tíolacadh maoine de chineál ar bith, a cheartú, a athchóiriú, a chur ar ceal, a chealú, nó a thabhairt suas; FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
All suits for rectifying, reforming, setting aside, cancelling, or delivering up any deed, agreement, or assurance, or any conveyance of any property;
Earraí a easpórtáil, a iompórtáladh go sealadach ar dtús ar bhonn saor ó dhleacht agus a próiseáladh chun breisluach a chur leo
The action of exporting goods which have originally been imported on a duty-free temporary basis and which have been processed to add more value
ath-onnmhairiú tar éis próiseála isteach nó próiseála faoi rialú custaim FOINSE: CE 471/2009
re-exportation following either inward processing or processing under customs control
GAathscrúdú fir
gu athscrúdaithe
An beart atá i gceist nuair a dhéantar iniúchadh nó scrúdú ar rud don dara huair nó arís eile
The action of making an investigation into something, or examining something for the second time or yet again
Laistigh de 15 lá ón tuairim a fháil, féadfaidh an t-iarratasóir fógra scríofa a chur chuig an nGníomhaireacht ag cur in iúl go dteastaíonn athscrúdú uaidh ar an tuairim. FOINSE:Rialachán (CE) Uimh. 470/2009
Within 15 days of receipt of the opinion, the applicant may provide written notice to the Agency that he wishes to request a re-examination of the opinion.
Ar athscrúdú sa chuid scríofa amháin nó sa chuid cainte amháin den scrúdú (lena n-áirítear comharthaíocht) FOINSE: I.R. 1981
For re-examination in the written or in the oral part of the examination only (including signalling)
GAathshocrú fir reachtaíocht AE/EU legislation
gu athshocraithe, iol athshocruithe
athlonnú fir dímholta/superseded
gu athlonnaithe
(iarrthóirí tearmainn)
ENrelocation s reachtaíocht AE/EU legislation
(of asylum seekers)
ENvalid a
Rud éigin atá i gceart ó thaobh an dlí de, rud éigin a bhfuil údarás dlíthiúil ag baint leis nó rud éigin atá ina cheangal dlí
Something that is in good standing regarding the law; something that can be enforced by the courts, or something that is legally binding
Tá an deimhniú seo bailí go dtí ... FOINSE: I.R. 1980
This certificate is valid until ...
Measfar Foirmeacha i Sceidil a ghabhann leo a bheith bailí agus leordhóthanach, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
Forms in Schedules to, deemed valid and sufficient
GAbailíochtaigh br
abr bailíochtú, aidbhr bailíochtaithe
Ní dhéantar tíolacas arna dhéanamh de shárú ar iontaoibh nó ar oibleagáid mhuiníneach eile a bhailíochtú le fo-alt (2) (Acht Uimh. 27 de 2009)
Subsection (2) does not validate a conveyance made in breach of trust or other fiduciary obligation
Ar iniúchadh a dhéanamh, ar iarratas ó úinéir aerárthaigh (nach iniúchadh é a dhéanfar d'fhonn deimhniú aeracmhainneachta a eisiúint nó a athnuachan nó a dhéanamh bailí ná deimhniú aeracmhainneachta chun onnmhairithe a eisiúint) chun a chinntiú go bhfuil aeracmhainneacht ag an aerárthach agus go gcomhlíonann sé na ceanglais i leith deimhniú aeracmhainneachta a eisiúint, muirearófar táille de shuim is ionann agus costas cibé fiosruithe a dhéanfar chun críocha an iniúchta. FOINSE: I.R. 1980
There shall be charged for an inspection on the application of an owner of an aircraft (not being an inspection made with a view to issuing or renewing or validating a certificate of airworthiness or issuing a certificate of airworthiness for export) for the purpose of seeing that the aircraft is airworthy and complies with the requirements for the issue of a certificate of airworthiness a fee equal in amount to the cost of such investigations as were made for the purpose of the inspection.
GAbáillcheantar fir1
gu báillcheantair, ai báillcheantair, gi báillcheantar
...ceanglaítear oraibh thairis sin earraí an Chosantóra sin in bhur mbáillcheantar a thógáil i bhforghníomhú chun na suimeanna réamhráite a ghlanadh, ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
...you are further authorised and required to take in execution the goods of the said Defendant within your bailiwick to satisfy the aforesaid sums...
GAbarra fir4
gu barra, iol barraí
ENbar s
(in court)
Socraítear le mír 4 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Aturnaetha, 1954 (Uimh. 36 de 1954) gur trí bliana an téarma a bheidh le cur isteach faoi dhintiúirí printíseachta ag duine a glaodh chun an bharra agus a bheidh, sula rachaidh sé faoi cheangal dintiúirí, tar éis a chur faoi deara é féin a dhíbharrú. FOINSE: I.R. 1981
Paragraph 4 of the Second Schedule to the Solicitors' Act, 1954 (No. 36 of 1954) fixes the term to be served under indentures of apprenticeship at three years for a person who, having been called to the bar, has, before becoming bound, procured himself to be disbarred.
tar br faoi réim in úsáid/in use
'deonófar é thairis sin ar na téarmaí is fearr is féidir a fháil le réasún agus atá de réir dea-chleachtais tráchtála' FOINSE: Acht Uimh. 27 de 2009
'be otherwise granted on the best terms that can reasonably be obtained and accord with good commercial practice'
... chun forbairt talmhaíochta a spreagadh i limistéir feirmeoireachta nach bhfuil bail ar fónamh orthu i Réigiún an Iarthair ar réigiún é atá leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis na Rialacháin agus a thagann faoi réim na sainmhínithe i dTreoir Uimh. 75/272/CEE... FOINSE: I.R. 1981
...for the stimulation of agricultural development in the less-favoured farming areas of the Western Region which is set out in the Fifth Schedule of the Regulations and which accords with the definitions in Directive No. 75/272/E.E.C...
(account setting out the charges incurred by a solicitor)
Liosta miondealaithe a léiríonn na costais uile a ghearrfaidh aturnae ar a chliant/cliant, lena n-áirítear táillí, eisíocaíochtaí agus speansais
An itemised list detailing all the charges payable by a client to his/her solicitor, including fees, outlays and expenses
Beidh ar áireamh i ngach Bille Costas ina mbeidh éileamh i leith cánach breisluacha an uimhir chláraithe a bheidh leithroinnte ag na Coimisinéirí Ioncaim ar an duine ar leis is iníoctha an cháin bhreisluacha sin, ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
There shall be included in every Bill of Costs which contains a claim in respect of value added tax, the registered number allocated by the Revenue Commissioners to the person to whom such value added tax is payable,...
Ar agóidí a thabhairt isteach in aghaidh aon mhír nó míreanna i mbille costas a cheadú nó a dhícheadú
On carrying in objections to the allowance or disallowance of any item or items in a bill of costs
fírinniú fir
gu fírinnithe
an bonn cirt atá leis sin a thaispeáint
to show the justification for that
taispeánann an bonn cirt atá leis sin
shows justification for that
cinn br in úsáid/in use
abr cinneadh, aidbhr cinnte
(2) I gcás go dtugann an Coimisiún breith FOINSE: Uimh. 21 de 2011
(2) Where the Commission makes a decision
Féadfaidh an Breitheamh, le toiliú na n-éilitheoirí araon, a n-éilimh a chinneadh go hachomair, agus ar cibé téarmaí is cóir. FOINSE: I.R. Uimh. 510 de 2001
The Judge may, with the consent of both claimants, decide their claims in summary manner, and on such terms as may be just.
(district court)
'Beidh an Chúirt Dúiche comhdhéanta de na breithiúna seo a leanas—… cibé líon de bhreithiúna eile (a ngairfear de gach duine acu “Breitheamh den Chúirt Dúiche” (“Justice of the District Court”)) a shocrófar ó am go ham le hAcht ón Oireachtas [Acht na gCúirteanna (Bunú agus Comhdhéanamh), 1961]
‘The District Court shall be constituted of the following judges— … such number of other judges (each of whom shall be styled "Breitheamh den Chúirt Dúiche ("Justice of the District Court")) as may from time to time he fixed by Act of the Oireachtas'
Iarrfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte ... ar bhreitheamh den Ard-Chúirt na dualgais a shonraítear san alt seo a ghabháil de láimh (Acht Uimh. 19 de 2009)
the President of the High Court shall invite a judge of the High Court to undertake (while serving as such a judge) the duties specified in this section
An tsuim is iníoctha mar luach saothair le gach breitheamh den Chúirt Uachtarach, den Ard-Chúirt agus den Chúirt Chuarda agus le gach breitheamh den Chúirt Dúiche. FOINSE: I.R. 1981
he sum payable by way of remuneration to each judge of the Supreme Court, the High Court and the Circuit Court and each justice of the District Court shall, with effect from the 1st day of June, 1981
GAbuanú fir
gu buanaithe
(a) aon uair arb é is ábhar iomlán don chaingean talamh atá laistigh den dlínse (le cíosanna nó brabúis nó gan iad), nó buanú fianaise a bhaineann le talamh laistigh den dlínse; nó FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(a) the whole subject matter of the action is land situate within the jurisdiction (with or without rents or profits), or the perpetuation of testimony relating to land within the jurisdiction; or
I gcás aon reachta nach n-aisghairtear leis an Acht seo a bheith curtha i bhfeidhm, daingnithe, athbheoite nó buanaithe le reacht aisghairthe, ní dhéanann an aisghairm difear don chur i bhfeidhm, don daingniú, don athbheochan ná don bhuanú sin [Acht Uimh. 28 de 2007]
Where any statute not repealed by this Act has been applied, confirmed, revived or perpetuated by a repealed statute, such application, confirmation, revival or perpetuation is not affected by the repeal
an páirtí sin agus caomhnóir dlíthiúil nó caomhnóirí dlíthiúla an pháirtí eile FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
that party and the legal guardian or guardians of the other party
agus, maidir leis an gcéile marthanach nó an duine marthanach, gurb é nó í tuismitheoir, leastuismitheoir, tuismitheoir uchtaíoch nó caomhnóir dlíthiúil linbh amháin ar a laghad a bhfuil cónaí rialta air nó uirthi leis an gcéile marthanach nó leis an duine marthanach sin agus go mbeidh 14 bliana d’aois slánaithe, ar an dáta iomchuí, ag an leanbh is óige. FOINSE: Uimh. 28 de 2010
and the surviving spouse or surviving person is the parent, step-parent, adoptive parent or legal guardian of at least one child who normally resides with that surviving spouse or surviving person and the youngest child has, on the relevant date, attained the age of 14 years.
GAcead fir3
gu ceada
(to apply, etc)
(xix) Ordú ag tabhairt cead chun mionnscríbhinn fhorlíontach scríbhinní a chomhdú. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(xix) An order giving liberty to file a supplemental affidavit of scripts
Ar fhoréileamh ar chead cuardaigh de bhun an Achta sin- FOINSE: I.R. 1981
On a requisition for liberty to search pursuant to the said Act—
GAceadaigh br
abr ceadú, aidbhr ceadaithe
De réir alt 14 (4) den Acht Leasa Shóisialaigh, 1952 leagadh dréacht de na Rialacháin seo, arna cheadú ag an Aire Airgeadais faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus cheadaigh gach Teach acu sin an dréacht sin. FOINSE: I.R. 1980
In accordance with section 14 (4) of the Social Welfare Act, 1952 a draft, sanctioned by the Minister for Finance, of these Regulations was laid before and approved by each House of the Oireachtas
Ceadaímse, MÍCHEÁL Ó CINNÉIDE, leis seo, na rialacha seo roimhe seo
I, MICHAEL O'KENNEDY, Minister for Finance, hereby sanction the foregoing Rules
» 1 2 3 4 5 6