téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains
Taispeáin ordlathas Show hierarchy
Roghanna Options
» 1 2 3 · · · · 34 35
(dlí)
(legal)
Saoirse ó oibleagáidí, ó dhliteanais, ó dhualgais agus ó rialacha dlí áirithe.
Freedom from certain obligations, liabilities, duties or legal rules.
Téachtfaidh an Lárionad, a mhaoin agus a shócmhainní díolúine ó gach próis dhlíthiúil, ach amháin nuair a dhéanfaidh an Lárionad an díolúine sin a tharscaoileadh.FOINSE: I.R. 1980
The Centre, its property and assets shall enjoy immunity from all legal process, except when the Centre waives this immunity.
(liosta údaraithe)
(authorised list)
Liosta nó deimhniú oifigiúil.
A official list or certificate.
Na tailte agus an t-áitreabh i gContae-Bhuirg Bhaile Átha Cliath dá ngairtear Pembroke House agus freisin Uimhir 34 Sráid an Mhóta Uachtarach agus a thuairiscítear i nDintiúr sannaithe dar dháta an 100 lá d'Aibreán, 1941... FOINSE: I.R. 1980
The lands and premises in the County Borough of Dublin known as Pembroke House and also as Number 34 Upper Mount Street and described in an Indenture of assignment dated the 10th day of April, 1941...
(coir)
(crime)
Cion a chur i leith duine go foirmiúil.
A formal accusation that a person has committed a crime.
Más rud é go ndeachaigh an Chúirt ar aghaidh le gearán nó cúiseamh lena mbaineann an toghairm a éisteacht... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Where the Court has proceeded to hear a complaint or accusation to which the summons relates...
pléadálaim ciontach leis seo sa chúiseamh sin FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
hereby plead guilty to the said charge
(2) Is é an duine a gcuirfear cion ina leith faoi mhír (1) den Airteagal seo a chaithfidh a thaispeáint, i gcás gurbh amhlaidh a bhí. nár sháraigh an iascaireacht scadán lena mbaineann an cúiseamh Airteagal 3 den Ordú seo.FOINSE: I.R. Tacar Samplach 1978
(2) It shall be for the person charged with an offence under paragraph (1) of this Article to show, if it be the case, that the fishing for the herring to which the charge relates did not contravene Article 3 of this Order.
(conradh le printíseach)
(contract with apprentice)
Conradh printíseachta.
A contract of apprenticeship.
(g) Dintiúir PhrintíseachtaFOINSE: I.R. 1981
( g ) Indentures of apprenticeship
(gníomhaigh i gcomhréir leis na rialacha, rialacháin, cúnaint etc.)
(to act in accordance with rules, regulations, covenants etc.)
AGUS DE BHRÍ nár comhlíonadh an tOrdú sin, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
AND WHEREAS the said Order has not been complied with,
nó go mainneoidh sé foráil ar bith de na Rialacháin seo a bhaineann leis a chomhlíonadh, FOINSE: I.R. 1980
or fails to comply with any provisions of these Regulations affecting him
a mhainneoidh ceanglais fógra a thabharfar faoin Rialachán seo a chomhlíonadh
fails to comply with the requirements of a notice given under this Regulation,
such copies or abstracts, attested or unattested, [Uimh. 27 de 2009]
Achtanna: cibé cóipeanna nó achomaireachtaí, fianaithe nó neamhfhianaithe,
Ar chóip d'aon doiciméad a scrúdú agus í a mharcáil mar chóip fhianaithe, an leathanachFOINSE: I.R. 1981
For examining a copy of any document and marking it as an attested copy, per page
An dualgas atá ann a chruthú gur fíor an cúiseamh atá curtha i leith an pháirtí cosanta
The obligation of proving that the charge laid before the defending party is true
Más rud é, nuair a ghlaofar cás sa Chúirt, go láithreoidh an gearánaí, agus nach láithreoidh an cosantóir, féadfaidh an gearánaí a éileamh a chruthú sa mhéid gur airsean a luífidh an dualgas cruthúnais. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
If, when a case is called in Court, the plaintiff appears, and the defendant does not appear, the plaintiff may prove his claim so far as the burden of proof lies upon him
déanaimse, Coimisinéir Ioncaim, a bhfuil mo shíniú anseo thíos, x a fhorordú
I, the undersigned, Revenue Commissioner, hereby prescribe x
GAabairbr
abr , aidbhr ráite
ENstatev
(DECLARE SOMETHING WITH FORCE OF LAW)
(ii) deimhniú á rá go bhfuil an duine lena mbaineann ag gabháil go dlíthiúil do na gníomhaíochtaí i gceist sa Bhallstát a bhfuil sé bunaithe ann, agus FOINSE: I.R. 1980
(ii) a certificate stating that the person concerned is lawfully pursuing the activities in question in the Member State where he is established, and
GAabairtbain2 dhlíthiúil
gu abairte dlíthiúla, ai abairtí dlíthiúla
GAabhcóidefir4
gu abhcóide, iol abhcóidí
(legal)
GAabhcóidefir4
gu abhcóide, iol abhcóidí
D'oibrigh sé mar abhcóide i gcuid maith cásanna cearta daonna .
He worked as a barrister in many human rights cases.
Is Abhcóide de chuid an Rí í.
She is a King's Counsel.
Is Abhcóide de chuid an Rí é.
He is a King's Counsel.
is Abhcóide de chuid na Banríona é
he is a Queen’s Counsel
is Abhcóide de chuid na Banríona í
she is a Queen's Counsel
Le linn shuíonna na Cúirte caithfidh na Breithiúna: cóta dubh agus veist de chineál agus d'ábhar comhionann, mar a bhíodh á gcaitheamh go nuige seo ag Abhcóide Sinsir; ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The Judges shall during the sittings of the Court wear: a black coat and vest of uniform nature and material, of the kind heretofore worn by Senior Counsel
Ar gach achainí comhshocraíochta FOINSE: I.R. 1981
On every petition of arrangement
GAachainíochfir1
gu achainígh, ai achainígh, gi achainíoch
GAachomaireachtbain3
gu achomaireachta, iol achomaireachtaí
(legal)
GAachomharcbr
abr achomharc, aidbhr achomharctha
ENappealv
achomharcann in aghaidh breithe
achomharcann in aghaidh cinnidh
appeals against a decision
GAachomharcfir1
gu achomhairc, ai achomhairc, gi achomharc
ENappeals
(law)
Féadfar cinneadh ag maor a thabhairt faoi achomharc chuig an réiteoir.
An appeal shall lie to the referee from the decision of an umpire.
Tá achomharc curtha ar aghaidh go dtí an Chomhairle Cúige.
An appeal has been forwarded to the Provincial Council.
GAachrannfir1
gu achrainn, ai achrainn, gi achrann
(díospóid fhada)
ENfeuds
(prolonged dispute)
GAachtfir3
gu achta, iol achtanna
ENacts
(legislation)
cuir clabhsúr ar an obair agus déan cinneadh deiridh de réir an Achta
bring the matter to a conclusion and make a final decision in accordance with the Act
GAAchtfir3 Glass-Steagall
gu Achta Glass-Steagall
Airgeadas Dlí de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá a dhéanann baincéireacht tráchtála a scaradh ó bhaincéireacht infheistíochta, rud a chiallaíonn go bhfuil cosc ar bhainc thráchtála ó bhannaí corparáide agus ghnáthscaireanna a fhrithghealladh.
Finance US law that separated commercial from investment banking preventing commercial banks from underwriting corporate bonds and equities.
GAachtachánfir1
gu achtacháin, gi achtacháin, gi achtachán
(a single law)
Ní dhéanann an comhaontú seo réamhbhreith ar an gceart achtacháin a aisghairm nó a chúlghairm.
This agreement does not prejudge the right to repeal or revoke enactments.
Ní údarófar le haon ní san Ordú seo táille a mhuirearú ar chlárú ná ar idirbheart ar bith a gceanglaítear le hachtachán reachtúil é a dhéanamh saor ó mhuirear. FOINSE: I.R. 1980
Nothing in this Order shall authorise the charging of a fee for any registration or transaction that is required by statutory enactment to be made or done free of charge.
» 1 2 3 · · · · 34 35