téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
Torthaí gaolmhara Related matches
Más rud é, maidir le comhalta lena mbaineann an scéim nua, seachas comhalta dá dtagraítear in Airteagal 10 (1) den Ordú seo, gur lú an tréimhse a n-íoctar ranníocaí tréimhsiúla ina leith ná daichead bliain, íocfar ranníoc trí laghdú a dhéanamh ar mhéid aisce scoir...
Where, as regards a member to whom the new scheme applies, other than a member referred to in Article 10 (1) hereof, the period in respect of which periodic contributions are paid is less than forty years, a contribution shall be paid by way of reduction in the amount of the member's retirement gratuity...
An aois ag a mbíonn duine i dteideal pinsean a fháil.
The age at which a pension benefit is deemed payable.
ciallaíonn "aois scoir", ach amháin san abairt "aois scoir íosta", seachtó bliain "d'aois i gcás duine a shealbhaíonn Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, seacht mbliana is seasca i gcás duine ar Coimisinéir de Choimisiún Talún na hÉireann é a ceapadh de bhun alt 4 den Acht Dlí Thalmhan (Coimisiún), 1923 (Uimh. 27 de 1923), agus cúig bliana is seasca i gcás daoine eile;FOINSE: I.R. 1980
"retiring age", except in the expression "minimum retiring age", means seventy years of age in the case of a person holding the Office of Comptroller and Auditor General, sixty-seven years of age in the case of a person who is a Commissioner of the Irish Land Commission appointed pursuant to section 4 of the Land Law (Commission) Act, 1923 (No. 27 of 1923), and sixth-five years of age in the case of other persons;
validity period, where an order is injected at start of the Closing Price Crossing Session1 with any remaining volume expired after the end of that session or on confirmation that there will be no Closing Price Crossing Session in that instrument that day 1Closing Price Crossing Session IATE:3568034
order that is injected at start of the Closing Price Crossing Session1 with any remaining volume expired after the end of that session or on confirmation that there will be no Closing Price Crossing Session in that instrument that day 1Closing Price Crossing Session IATE:3568934
GAdíscoir br
abr díscor, aidbhr díscortha
scoir br
abr scor, aidbhr scortha
Scoir an píosa seo, fill agus séalaigh, agus seol ar ais chugainn tríd an saorphost.
Detach this portion, fold and seal, and return to us by freepost.
An aois ar gnách le duine éirí as obair.
The regular age at which one will retire.
"21 (7) (a) Comhalta a mbeidh 10 mbliana de chomhaltas inphinsin aige nó aici agus a gcuirfear a s(h)eirbhísí ar ceal an dáta feidhme nó dá éis agus roimh an 1ú lá de Mhárta, 1982 mar gheall ar iomarcaíocht a thiocfaidh as scéim ar bith chun aon roinn de ghnó an Bhoird a atheagrú nó a dhéanamh níos tíosaí, féadfar, i gcás é nó í a bheith idir aois 55 bliana agus 60 bliain (nó idir 50 bliain agus 55 bliana i gcás banchomhalta nár roghnaigh gnáthaois scoir de 60 go 65 bliana) an liúntas aoisliúntais a dheonú dó nó di dá bhforáiltear faoi Chlásal (1) den Riail seo, i gcás go gcomhaontóidh an Bord ina thaobh sin. FOINSE: I.R. 1981
"21 (7) ( a ) A member having 10 years' pensionable membership whose services are dispensed with on or after the operative date and before the 1st day of March, 1982 because of redundancy arising from any scheme for the re-organisation or more economical operation of any department of the Board's undertaking, he or she then being between the age of 55 years and 60 years (or between the ages of 50 years and 55 years in the case of a female member who has not opted for a normal retiring age of 60 to 65 years) may, if the Board so agrees, be granted the superannuation allowance provided for under Clause (1) of this Rule.
GAordú fir ceannaigh nó scoir
gu ordaithe ceannaigh nó scoir, ai orduithe ceannaigh nó scoir
Airgeadas Treoraíonn orduithe ceannaigh nó scoir don bhróicéir an t-ordú a líonadh láithreach nó é a scor.
Finance Fill or kill orders instruct the broker to fill the order immediately or to kill the order.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Gné de Startha Aonán. Gléas é chun a thaispeáint gur féidir le teagmhais áirithe athrú a dhéanamh ar an seicheamh ceaptha, i dtosca áirithe. Nodaireacht é a léiríonn conas a chuirtear stop le próiseáil ag pointe amháin agus go n-atosaítear é áit éigin eile.
Computers, Computer Science A feature of Entity Life Histories. It is a device to show that particular events can cause a change in the prescribed sequence, in certain circumstances. It is a notation that describes how processing is stopped at one point and resumed elsewhere.
GAscor fir1
gu scoir
(post a fhágáil)
(leaving employment)
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Críochnú seal fostaíochta duine ag aois áirithe.
Business » Enterprise & Development The termination of an individual's period of employment at a certain age.
Éirigh as cluiche a imirt mar gheall ar eachtra éigin a tharla sa chluiche.
To stop playing a game out of an anger towards an event that transpired within the game.
Nuair a dhéanann duine díliostáil i gcás nuachtlitreach nó liosta seoltaí, is gnáth go seoltar teachtaireacht deiridh chuig an duine sin le deimhniú go bhfuarthas an teachtaireacht díliostála.
When newsletter or e-mail list subscribers have chosen to unsubscribe from a mailing list, the list owner usually sends a last goodbye message that will let the user know their request to unsubscribe was successfully received
scoir br
abr scor, aidbhr scortha
éirigh br as obair gnáthúsáid/common usage
téigh br ar pinsean gnáthúsáid/common usage
(leave employment)