téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
253
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
» 1 2 3
GAaingeal fir1
gu aingil, ai aingil, gi aingeal
ENangel s
Airgeadas Duine a chuireann caipiteal fiontair ar fáil.
Finance An individual providing venture capital.
GAamhantar fir1
gu amhantair, ai amhantair, gi amhantar
fiontar fir1
gu fiontair, ai fiontair, gi fiontar
ENrisk s
(venture)
dul san amhantar le rud
to venture, take a chance on, something
rud a chur i bhfiontar
to adventure, risk, something
GAamhantar fir1
gu amhantair, ai amhantair, gi amhantar
fiontar fir1
gu fiontair, ai fiontair, gi fiontar
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt gníomhaíocht nó beartas gnó a mbeadh riosca coibheasach nó substaintiúil ag baint leis
Business » Enterprise & Development business activity or undertaking that involves some or considerable risk
aon fhiontar nó ghnóthas de ghnó trádála, tionscail nó monaraíochta
any venture or concern in the nature of trade, commerce or manufacture
GAamhantraíocht bain3
gu amhantraíochta
spéacláireacht bain3 dímholta/superseded
gu spéacláireachta
(venturing investment, etc.)
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Tráchtearraí (tae, stán etc.), urrúis airgeadais (scaireanna etc.) agus airgeadraí eachtracha - nithe a mbíonn luaineacht shubstaintiúil ina bpraghsanna sa mhargadh ó am go chéile - a bheith á ndíol agus á gceannach ag daoine agus ag gnólachtaí (amhantraithe) a bhfuil súil acu go ndéanfaidh siad brabús mór ar an toirt.
Business » Enterprise & Development The buying and selling of commodities (tea, tin etc.), financial securities (shares etc.) and foreign currencies whose market prices are characterized by substantial fluctuations over time, by individuals and firms (speculators) in the hope of making windfall profits.
GAbeartas fir1 praghsanna
gu beartais praghsanna
beartas fir1 i leith praghsanna dímholta/superseded
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Na treoirlínte ginearálta a úsáideann miondíoltóir chun cinntí praghsála a dhéanamh. Léiríonn an polasaí seo dearcadh an mhiondíoltóra maidir le nithe ar nós siopaí ilrannacha atá in iomaíocht leis, costais, caiteachas ar thionscnaimh, etc.
Business » Enterprise & Development The broad guidelines used by a retailer in making pricing decisions. This policy reflects the retailer's position regarding factors such as competing stores, costs, promotional expenditures, etc.
GAbleid bain2 siopalainne
gu bleide siopalainne, ai bleideanna siopalainne
(shops)
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Modh bailithe sonraí ina stopann agallóirí i siopalann roinnt áirithe de na daoine atá ag dul thar bráid chun a fhiafraí díobh an mbeidís toilteanach a bheith páirteach i staidéar taighde; de ghnáth, tugtar iad siúd atá toilteanach chuig saoráid agallóireachta atá curtha ar fáil sa siopalann agus cuirtear faoi agallamh ansin iad.
Business » Enterprise & Development A method of data collection in which interviewers in a shopping mall stop or intercept a sample of those passing by to ask them if they would be willing to participate in a research study; those who agree are typically taken to an interviewing facility that has been set up in the mall where the interview is conducted.
branda fir4 coimhlinte dímholta/superseded
branda fir4 comórtais dímholta/superseded
ai brandaí comórtais
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Leathnú ar líne amháin de phríomhbhranda a chuireann táirgeoir amháin ar an margadh chun dul in iomaíocht dhíreach le táirgí ar phraghas níos ísle atá le fáil ar mhargadh ar leith. De ghnáth bíonn ainm branda nach ionann agus an príomhbhranda ar an mbranda troda agus praghas íseal. Bíonn a cháilíocht níos ísle de ghnáth ná cáilíocht an phríomhbhranda; d'fhéadfadh sé gan bheith ar an margadh ach go sealadach; is í a aidhm ná custaiméirí a choinneáil gan é a bheith riachtanach praghas an phríomhbhranda a ísliú.
Business » Enterprise & Development A line extension of a main brand that is marketed by one producer to compete directly with the lower-priced products of other producers in a given market. The fighting brand usually has a separate brand identity and a low price. Its quality is usually lower than that of the main brand; it may only be temporarily on the market; and its purpose is to hold customers without having to lower the price of the main brand.
GAbris br
abr briseadh, aidbhr briste
ENsack v
(staff)
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Díbir, go háirithe le heasonóir, ó phost nó ó fhostaíocht; scaoil, tabhair bóthar do.
Business » Enterprise & Development Remove, esp. with dishonour, from a post or employment; discharge, expel.
briseadh as a phost é
he was sacked
cartadh é
he was sacked
GAcaidreamh fir1 poiblí
gu caidrimh phoiblí
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt 1. Próiseas chun tionchar a imirt ar dhearcadh agus ar thuairimí grúpa daoine ar mhaithe le duine, táirge, smaoineamh, institiúid, agus a leithéid, a chur chun cinn. 2. An méid de thuiscint agus de dhea-mhéin atá faighte ag aon cheann dá leithéid thuas ón bpobal.
Business » Enterprise & Development 1. The process of influencing the attitudes and opinions of a group of persons in the interest of promoting a person, product, idea, institution, and so on. 2. The degree to which such entities have obtained understanding and goodwill from their publics.
GAcaighdeán fir1 maireachtála
gu caighdeáin maireachtála
caighdeán fir1 beatha dímholta/superseded
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt An leibhéal ginearálta de rachmas eacnamaíoch i ngeilleagar, tomhaiste mar shampla, de réir an leibhéil ioncaim per capita (OTN roinnte ar líon an daonra).
Business » Enterprise & Development The general level of economic prosperity in an economy as measured by, for example, the level of per capita income (GNP divided by the size of the population).
GAceistneoir fir3
gu ceistneora, iol ceistneoirí
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Doiciméad a úsáidtear mar threoir maidir le ceisteanna atá le cur ar fhreagróirí agus maidir leis an ord ina bhfuil siad le cur, agus uaireanta liostaíonn sé na freagraí éagsúla atá inghlactha.
Business » Enterprise & Development A document that is used to guide what questions are to be asked respondents and in what order, and sometimes lists the alternative responses that are acceptable.
GAcomharthaíocht bain3 coirp
gu comharthaíochta coirp
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Na comharthaí neamhbhriathartha a chuirtear in iúl in idirghníomhartha díolacháin trí ghothaí aghaidh, lámh agus cos.
Business » Enterprise & Development The nonverbal signals communicated in sales interactions through facial expressions, arms, legs, and hands.
GAcor fir1 iomaíoch
gu coir iomaíoch
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt An suíomh laistigh den mhargadh a ligeann d'earra nó do sheirbhís dul in iomaíocht ar chomhleibhéal le hearraí nó le seirbhísí iomaíocha eile. Nuair a ghnóthaíonn earra nó seirbhís sciar céatadáin sonrach sa mhargadh iomlán, dearbhaítear go bhfuil cor iomaíoch bainte amach aige.
Business » Enterprise & Development The place within the market that allows an item or service to compete on a level with other competitive items or services. At the time the item or service reaches a noticeable percentage share of the entire market, it is declared to be in a competitive position
GAcuideachta bain4 phoiblí
gu cuideachta poiblí, iol cuideachtaí poiblí
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Cuideachta a dtrádáiltear a scaireanna gan bhac ar stocmhalartán.
Business » Enterprise & Development A company whose shares are traded freely on a stock exchange.
GAcumarsáid bain2 neamhbhriathartha
gu cumarsáide neamhbhriathartha
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt 1. ginearálta: smaointe a chomhroinnt gan úsáid a bhaint as focail. 2. ginearálta: gníomh trína roinntear nó a malartaítear smaointe, dearcadh, nó faisnéis gan focail. 3. taighde margaíochta: úsáidtear é mar fhachtóir chun dearcadh agus tuairimí tomhaltóirí a dhearbhú i dtaca le táirge nó seirbhís.
Business » Enterprise & Development 1. general: the sharing of ideas without the use of words. 2. general: the act of imparting or interchanging thoughts, attitudes, or information without words. 3. marketing research: used as a factor determining consumer attitudes and beliefs pertaining to a product or service.
meascadh fir margaíochta dímholta/superseded
gu measctha margaíochta
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Leibhéil na gcomheilimintí, agus a n-imirt ar a chéile, in iarrachtaí margaíochta táirge nó seirbhíse, lena n-áirítear gnéithe den táirge, praghsáil, pacáistiú, fógraíocht, marsantacht, dáileadh agus buiséad margaíochta, go háirithe mar a fhearann cinntí i dtaca leis na heilimintí seo ar thorthaí díolachán.
Business » Enterprise & Development The levels and interplay of the constituent elements of a product's or service's marketing efforts, including product features, pricing, packaging, advertising, merchandising, distribution, and marketing budget, especially as decisions relating to these elements affect sales results.
GAcuspóir fir3
gu cuspóra, iol cuspóirí
ENaim s
(objective)
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Rud a ndírítear air nó a lorgaítear; sprioc, rún, aidhm.
Business » Enterprise & Development A thing aimed at or sought; a target, a goal, an aim.
le linn cuspóirí forbartha a bhreithniú
while adjudging development aims
taighid br
abr taighde, aidbhr taighdte
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Téigh i mbun imscrúdaithe ar ábhar, dhuine, etc.; fiosraigh nó scrúdaigh go mion.
Business » Enterprise & Development Engage in research on (a subject, person, etc.); investigate or study closely.
Rinne sí taighde ar an ábhar sin.
She researched that subject.
GAdéantúsaíocht bain3
gu déantúsaíochta
monarú fir
gu monaraithe
monaraíocht bain3
gu monaraíochta
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Amhábhar a thiontú ina earra críochnaithe trí phróiseas meicniúil, leictreach nó ceimiceach (.i. ní de láimh)
Business » Enterprise & Development Converting raw materials into a completed product by a mechanical, electrical, or chemical (i.e., not manual) process.
déantúsaíocht le haghaidh úsáidí sainiúla
manufacture for specific uses
Ciallaíonn monarú aon saghas oibrithe nó próiseála, lena n-áirítear oibríochtaí cóimeála nó oibríochtaí sonracha.
Manufacture means any kind of working or processing including assembly or specific operations.
aon fhiontar nó ghnóthas de ghnó trádála, tionscail nó monaraíochta
any venture or concern in the nature of trade, commerce or manufacture
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Bainteach le staidéar ar shonraí grúpa daonra i dtéarmaí saintréithe seachtracha, e.g., aois, ioncam, slí bheatha, leibhéal oideachais, cine, agus bunús náisiúnta.
Business » Enterprise & Development Pertaining to the study of population group data in terms of external characteristics, e.g., age, income, occupation, education level, race, and national origin.
GAdíol fir3
gu díola
Gnó » Fiontraíocht & Forbairt Próiseas chun cabhrú le agus/nó chun áiteamh ar chustaiméir poitéinsiúil earraí nó seirbhísí a cheannach, nó gníomhú go fabhrach maidir le smaoineamh ar leith.
Business » Enterprise & Development The process of assisting and/or persuading a potential customer to buy merchandise or services, or to act favourably on an idea.
» 1 2 3