téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
189
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
» 1 2
GAdíolamóir fir3
gu díolamóra, iol díolamóirí
Computers, Computer Science A computer program that is used to translate symbolic language into machine language.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Ríomhchlár a úsáidtear chun teanga shiombalach a aistriú go meaisínteanga.
GAteanga bain4 dhíolama
gu teanga díolama, ai teangacha díolama
Computers, Computer Science A low-level programming language that uses convenient abbreviations called mnemonics rather than the groupings of 0's and 1's used in machine language. Because instructions in assembly language generally have a one-to-one correspondence with machine-language instructions, assembly language is easier to translate into machine language than are high-level language statements.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Teanga íseal-leibhéil ríomhchlárúcháin a bhaineann úsáid as noda oiriúnacha ar a dtugtar neamónaigh mar rogha ar na grúpálacha de 0-nna agus 1-anna a úsáidtear i meaisínteanga. De bharr go bhfuil comhfhreagracht aon le haon de ghnáth idir treoracha i dteanga dhíolama agus treoracha i meaisínteanga, is furasta teanga dhíolama ná ráitis i dteanga ardleibhéil a aistriú go meaisínteanga.
GAathróg bain2 uathoibríoch
gu athróige uathoibríche, ai athróga uathoibríocha
Computers, Computer Science A variable allocated on entry to a routine and de-allocated on the return.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Athróg a leithdháiltear ar iontráil i ngnáthamh agus a dhí-leithdháiltear ar an athfhilleadh.
GAcarachtar fir1 cúlslaise
gu carachtair chúlslaise
Computers, Computer Science A non-graphic character represented by the following: \, which is an escape sequence provided by C.
GAbarra-oibritheoir fir3
gu barra-oibritheora, iol barra-oibritheoirí
barra-oibreoir fir3 dímholta/superseded
gu barra-oibreora, iol barra-oibreoirí
GAmórcheannach fir1
gu mórcheannaigh
ríomhaire fir4 mórcheannach
gu ríomhaire mórcheannaigh, ai ríomhairí mórcheannacha
Computers, Computer Science In byte ordering: bytes can be numbered from left-to-right or from right-to-left. The former system, where the numbering begins at the big (i.e., high-order) end is called a big-endian computer in contrast to the latter which is called a little-endian.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Chun birt a chur in ord: is féidir birt a uimhriú ó chlé go deas nó ó dheas go clé. Tugtar ríomhaire mórcheannach, ar an gcéad chóras, ina dtosaíonn an t-uimhriú ag an gceann is mó (i. is airde in ord), i gcomórtas leis an dara córas ar a dtugtar ríomhaire caolcheannach.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# little-endian · caolcheannach
GAuimhríocht bain3 dhénártha
gu uimhríochta dénártha
Computers, Computer Science Mathematical operations performed using the binary digits, 1 and 0.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Oibríochtaí matamaiticiúla a dhéantar trí na digití dénártha 1 agus 0 a úsáid.
GAam fir3 ceangail
gu ama ceangail, ai amanna ceangail
Computers, Computer Science The stage at which a compiler replaces a symbolic name or address with its machine language form.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht An staid ag a gcuireann díolamóir foirm mheaisínteanga d'ainm nó de sheoladh in ionad na foirme siombalaí.
oibreoir fir3 Boole dímholta/superseded
gu oibreora Boole, ai oibreoirí Boole
Computers, Computer Science An operator each of whose operands and whose result take one of two values.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Oibreoir a nglacann gach ceann dá oibreanna agus a toradh ceann de dhá luach.
GAathróg bain2 Boole
gu athróige Boole, ai athróga Boole
Computers, Computer Science Variable that can be assigned only the values True and False.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Athróg nach féidir ach luachanna Fíor agus Bréagach a shannadh léi.
GAglao fir4 de réir tagartha
ai glaonna de réir tagartha
Computers, Computer Science The called routine is handed the address of the argument, not its value.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Is é seoladh na hargóna, agus ní hé a luach, a fhaigheann an gnáthamh a glaodh.
GAglao fir4 de réir luacha
ai glaonna de réir luacha
Computers, Computer Science The called routine is handed the value of the argument
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Tugtar luach na hargóna don ghnáthamh a glaodh
(letter or symbol)
GAcarachtar fir1
gu carachtair, ai carachtair, gi carachtar
(litir nó siombail)
Computers, Computer Science Single letter, digit or special sign (like £ pound, ? question mark or % percent). Characters are represented by bytes in computer storage.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Litir, digit nó sainchomhartha singil (ar nós € - euro, ? - comhartha ceiste nó % - céatadán).
The characters shall be no larger than half the size of the characters used for the sales denomination.
Ní bheidh na carachtair níos mó ná leath méid na gcarachtar a úsáidfear don ainmníocht díolacháin.
GAglantéacs fir4
gu glantéacs
text which is not encrypted, or has been decrypted, as opposed to ciphertext
téacs nár criptíodh nó a díchriptíodh, ní hionann agus téacs rúnscríofa
seicheamh fir1 comhordúcháin dímholta/superseded
gu seichimh chomhordúcháin
Computers, Computer Science A collating sequence is a sequence of characters arranged by ordinal number.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Séard is seicheamh comhordúcháin ann ná seicheamh carachtar leagtha amach de réir orduimhreacha.
GAnóta fir4 tráchta
ai nótaí tráchta
Computers, Computer Science In programming languages, a language construct for the inclusion of text in a program and having no impact on the execution of the program. Comments are used to explain certain aspects of the program. In the C language, a token that consists of one or more lines, delimited by /* */. In Pascal either of the pairs (* *) or { } may be used. Comments can be written anywhere in the program.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht I dteangacha ríomhchlárúcháin, comhstruchtúr teanga chun téacs a chur isteach i ríomhchlár gan aon tionchar a bheith aige ar rith an ríomhchláir. Úsáidtear nótaí tráchta chun gnéithe ar leith den ríomhchlár a mhíniú. Sa teanga C, teaghrán comharthach é atá líne nó breis ar fhad, teormharcáilte ag /* */. I bPascal úsáidtear na péirí (* *) nó { }. Is féidir nótaí tráchta a scríobh áit ar bith i ríomhchlár.
GAtreoir bain5 thiomsaitheora
gu treorach tiomsaitheora, ai treoracha tiomsaitheora
Computers, Computer Science 1. A language construction for the purpose of controlling the compilation of a program. 2. A statement that controls what the compiler does rather than what the user program does.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht 1. Comhstruchtúr teanga le haghaidh tiomsú ríomhchláir a rialú. 2. Ráiteas a rialaíonn an méid a dhéanann an tiomsaitheoir seachas an ríomhchlár úsáideora
GAléim bain2 choinníollach
gu léime coinníollaí, ai léimeanna coinníollacha
Computers, Computer Science A jump that occurs only if specified criteria are satisfied. A conditional jump instruction may result in obtaining the correct addresses for the next instruction that produces a transfer of control. The next instruction can be dependent on the specified criteria to determine whether a jump or skip to another instruction is called for.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Léim nach dtarlaíonn ach amháin nuair a shásaítear critéir shonraithe. Nuair a thugtar treoir léime coinníollaí, d'fhéadfadh a bheith de thoradh uirthi go bhfaighfí na seoltaí cearta don chéad treoir eile a ghineann aistriú rialúcháin. Féadann an chéad treoir eile a bheith ag brath ar na critéir shonraithe chun a chinneadh an amhlaidh atá gá le léim nó le foléim go treoir eile.
GAtreoir bain5 léime coinníollaí
gu treorach léime coinníollaí, ai treoracha léime coinníollaí
Computers, Computer Science An instruction to jump only if specified criteria are satisfied.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Treoir chun léime sa chás amháin go sásaítear critéir shonraithe.
oibreoir fir3 coinníollach dímholta/superseded
gu oibreora choinníollaigh, ai oibreoirí coinníollacha
Computers, Computer Science The 'C' programming language provides a ternary operator which permits the use of conditionals in expressions.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Tá oibreoir trínártha i dteanga ríomhchlárúcháin 'C' a cheadaíonn sloinn choinníollacha a úsáid.
GAcruthaitheoir fir3 cóipe
gu cruthaitheora cóipe, ai cruthaitheoirí cóipe
Computers, Computer Science A constructor that tells how to create an object from another object of the same class.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Cruthaitheoir speisialta a insíonn conas cóip d'oibiacht eile den aicme chéanna a chruthú.
GAcriptiú fir sonraí
gu criptithe sonraí
Computers, Computer Science Putting data into a secret code so that only authorized users can read it.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Sonraí a chur i gcód rúnda ionas nach féidir ach le húsáideoirí údaraithe iad a léamh.
The Member States or the Community shall endeavour to reach an agreement with the third countries concerned with the aim of lifting the prohibition against encryption of data to be electronically transferred between the authorities of the Member States concerned.
Déanfaidh na Ballstáit nó an Comhphobal a ndícheall chun teacht ar chomhaontú leis na tríú tíortha lena mbaineann le go gcuirfear ar leataobh an toirmeasc i gcoinne criptiú sonraí atá le haistriú go leictreonach idir údaráis na mBallstát lena mbaineann.
» 1 2