téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
novice · Nice · Nicé · Nícé · norite
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
(mention)
GAaird bain2
gu airde
(tagairt)
(announcement, sign)
GAfógra fir4
gu fógra, iol fógraí
nóta fir4 dímholta/superseded
gu nóta, iol nótaí
any party deviating from the principle laid down in paragraph 1 shall notify the authority thereof
tabharfaidh aon pháirtí a dhiallann ón bprionsabal atá leagtha síos i mír 1 fógra faoi don Údarás
It is an offence for any person except the person to whom it applies to remove or interfere with this Notice
Beidh aon duine, ach amháin an duine lena mbaineann an Fógra seo ciontach i gcion má bhaineann sé anuas nó má bhaineann sé leis an bhFógra seo
sonraigh br
abr sonrú, aidbhr sonraithe
(forewarning)
GArabhadh fir1
gu rabhaidh, ai rabhaidh, gi rabhadh
Torthaí gaolmhara Related matches
GAréamhfhógra fir4
gu réamhfhógra, iol réamhfhógraí
fixed penalty notice enclosed
fógra um pionós socraithe faoi iamh
Notice given by a business tenant to a landlord when the tenant wishes to implement improvements on the property.
Fógra a thugann tionónta gnó dá thiarna talún/tiarna talún nuair atá sé/sí ag iarraidh feabhsúcháin a chur i bhfeidhm ar an réadmhaoin.
B. Any improvement objection should be served within one month of the date of service of the tenant's improvement notice (section 48(2), (4), (5)).
B. Ba cheart aon agóid feabhsúcháin a sheirbheáil laistigh de mhí ó dháta seirbheála fhógra feabhsúcháin an tionónta (alt 48 (2), (4), (5)). FOINSE: I.R. 1980
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
the due determination of the tenancy by legal notice to quit
foirceannadh na tionóntachta go cuí trí fhógra dlíthiúil fágála FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
fógra fir4 íostréimhse dímholta/superseded
A motion in which the other side is given notice.
Foriarratas ina dtugtar fógra do lucht an fhreasúra.
An application for an order under Section 8(3) of the Act shall be by motion on notice to the person against whom relief is sought.
Is trí fhoriarratas iar bhfógra chuid an duine a lorgaítear faoiseamh ina choinne a dhéanfar iarratas ar ordú faoi alt 8(3) den Acht. FOINSE: I.R. 1981
An application for such leave shall be made by motion on notice to the party sought to be made liable.
Déanfar iarratas ar an gcead sin le foriarratas iar bhfógra chun an pháirtí a n-iarrfar é a chur faoi dhliteanas. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The licensee under a public dancing licence may at any time surrender such licence by notice in writing (Form 86.5 Schedule C) sent or delivered, together with such licence, to the Clerk for the court area in which the place to which such licence relates is situate.
Féadfaidh an ceadúnaí faoi cheadúnas rince phoiblí an ceadúnas sin a thabhairt suas tráth ar bith trí fhógra i scríbhinn (Foirm 86.5, Sceideal C) a chur chuig an gCléireach don cheantar cúirte ina bhfuil an áit lena mbaineann an ceadúnas sin, nó a sheachadadh air nó uirthi, mar aon leis an gceadúnas sin. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
(1) In case an assessment is made under this Order, the employer against whom the assessment is made shall be given notice (in this Order referred to as an assessment notice) in writing of the assessment.
(1) I gcás go ndéanfar measúnacht faoin Ordú seo, tabharfar fógra i scríbhinn (dá ngairtear fógra measúnachta san Ordú seo) faoin measúnacht sin don fhostóir a ndéantar an mheasúnacht sin ina leith. [foinse: TSL]
(1) An Chomhairle may by notice in writing given to an employer withdraw an assessment.
(1) Féadfaidh an Chomhairie, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt d'fhostóir, measúnacht a tharraingt siar. [foinse: TSL]
A formal statment of the intention to appeal a decision of the court
Ráiteas foirmiúil a thugann le fios go bhfuil sé i gceist athrú a éileamh ar chinneadh na cúirte
(2) A copy of the notice of appeal, together with a statutory declaration as to service, shall be lodged with the Clerk at least two days before the said sitting of the Court.
(2) Déanfar cóip den fhógra achomhairc, mar aon le dearbhú reachtúil i dtaobh seirbheála, a thaisceadh leis an gCléireach dhá lá ar a laghad roimh an suí sin den Chúirt. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
On every notice of appeal to the Court
Ar gach fógra achomhairc chun na Cúirte FOINSE: I.R. 1981
A written declaration to inform the court that a party wants to appear in and be notified of legal proceedings.
Dearbhú scríofa chun an chúirt a chur an eolas gur mhaith le páirtí páirt a ghlacadh in imeachtaí agus fógra a fháil ina leith.
(b) a copy of the Notice of Appearance;
(b) cóip den Fhógra Láithris; FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The original notice of appearance.
Fógra bunaidh an láithris.FOINSE: I.R. 1980
(b) A copy of the Notice of Appearance.
(b) Cóip den Fhógra Láithrithe. FOINSE: I.R. 1981
A legal document which may be issued by any party entreating all parties to hear a motion
Doiciméad dlíthiúil a fhéadann aon pháirtí a eisiúint a impíonn ar na páirtithe uile foriarratas a éisteacht
Where, however, it is proposed to serve a notice of application for an order to forfeit a sum of money
Más rud é, áfach, go mbeartófar fógra um iarratas ar ordú chun suim airgid FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
With the third party notice the defendant shall serve upon such person a copy of the civil summons or notice of application
I dteannta an fhógra tríú páirtí, déanfaidh an cosantóir cóip den toghairm shibhialta nó den fhógra faoin iarratas a sheirbheáil ar an duine sin. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
The notice of application
Fógra an iarratais. FOINSE: I.R. 1980
The original of every summons and every notice of application served under this Order shall be lodged with the Clerk at least four days before the date fixed for the hearing thereof
Déanfar cóip bhunaidh gach toghairme agus gach fógra iarratais a sheirbheálfar faoin Ordú seo a thaisceadh leis an gCléireach ceithre lá ar a laghad roimh an dáta a bheidh socraithe chun an t-iarratas a éisteacht. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
IF YOU INTEND TO DEFEND OR BE REPRESENTED AT THE HEARING OF THESE PROCEEDINGS you should fill in and sign the attached notice of defence...
MÁ TÁ AR INTINN AGAT COSAINT A DHÉANAMH NÓ IONADAÍ DUIT A BHEITH I LÁTHAIR AG ÉISTEACHT NA nIMEACHTAÍ SEO, is ceart duit an fógra cosanta i gceangal leis seo a líonadh isteach agus a shíniú... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
NOTICE OF HEARING
FÓGRA ÉISTEACHTA FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
GAréamhordú fir
gu réamhordaithe, iol réamhorduithe
Formal notification to participants in legal proceedings of an intent to seek specific relief in an action.
Fógra foirmiúil do rannpháirtithe in imeachtaí dlí ag léiriú intinne go mbeidh faoiseamh sonrach á lorg sa chaingean.
NOTICE OF MOTION FOR REVIEW OF JUDGMENT
FÓGRA FORIARRATAIS CHUN BREITHIÚNAS A ATHBHREITHNIÚ FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
On filing any notice of motion to the Supreme Court (other than a notice of motion of appeal)
Ar aon fhógra foriarratais chun na Cúirte Uachtaraí a chomhadú (seachas fógra foriarratais achomhairc) FOINSE: I.R. 1980
On filing any notice of motion to the Supreme Court (other than a notice of motion of appeal)
Ar aon fhógra foriarratais chun na Cúirte Uachtaraí a chomhdú (seachas fógra foriarratais achomhairc) ...FOINSE: I.R. 1981
On lodging a notice of motion of appeal under subsection (2) of section 51 of the Solicitors Act, 1954
Ar fhógra foriarratais i leith achomhairc faoi fhe-alt (2) d'alt 51 den Acht Aturnaethe, 1954, a thaisceadhFOINSE: I.R. 1981
A formal notice to parties of an intent to seek relief
Fógra foirmiúil do pháirtithe go bhfuil sé ar intinn faoiseamh á lorg
On lodging a notice of motion of application under subsection (3) of section 48 of the Solicitors Act, 1954
Ar fhógra foriarratais i leith iarratais faoi fho-alt (3) d'alt 48 den Acht Aturnaethe, 1954, a thaisceadh
such evidence as may be available as regards the respondent, his property and affairs, the affidavit of service upon him of the said notice and the notice of objection
cibé fianaise a bheidh ar fáil maidir leis an bhfreagróir, a mhaoin agus a ghnóthaí, an mhionnscríbhinn faoi sheirbheáil an fhógra sin air agus an fógra agóide FOINSE: I.R. 1980
In the case of an application for the renewal of a certificate, the registrar shall list and enter the notice of objection for the Annual Licensing Court
I gcás iarratais chun deimhniú a athnuachan, déanfaidh an cláraitheoir an fógra agóide a liostú agus a thaifeadadh le haghaidh na Cúirte Bliantúla um Cheadúnú FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Formal notification by the court of the trial date
Fógra foirmiúil ón gcúirt maidir le dáta na trialach
any date not later than the date of the Notice of Trial, or
arb aon dáta é nach déanaí ná dáta an Fhógra Trialach, nó FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Notice of trial may be given in any cause or matter by the plaintiff or other party in the position of the plaintiff
Féadfaidh an gearánaí nó an páirtí eile i bpáirt an ghearánaí fógra trialach a thabhairt in aon chúis nó ábhar
a notice of trial containing a requirement to have the action, question or issue tried with a jury
fógra trialach ina raibh ceanglas go dtriailfí le giúiré an chaingean, an cheist nó an tsaincheist [Uimh. 14 de 1998]
Notice containing information concerning the establishment,condition or change in any aeronautical facility,service,procedure or hazard,the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations.
On a notice to tax, except on an ex parte taxation
Ar fhógra chun fómhais, ach amháin ar fhómhas ex parteFOINSE: I.R. 1980
GAréamhfhógra fir4
gu réamhfhógra, iol réamhfhógraí
A notice in which information is put forward prior to any form of legal action or other proceedings.
Fógra ina leagtar amach eolas sula gcuirtear tús le haon chaingean dlí nó imeachtaí eile.
There shall be attached to and served with every notice under Section 10 a copy of the preliminary notice which has been served upon the Local Authority.
Beidh ag gabháil le gach fógra faoi Alt 10, agus seirbheálfar ina theannta, cóip den réamhfhógra a seirbheáladh ar an Údarás Áitiúil. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
A person seeking compensation under the Act for loss of property unlawfully taken during a riot in circumstances that come within the terms of section 6 of the Act (Note 3) should give preliminary notice in this form of his intention to apply for compensation.
Duine a mbeidh cúiteamh á lorg aige faoin Acht i ndamáiste mailíseach do mhaoin, is ceart dó réamhfhógra a sheirbheáil san fhoirm seo go bhfuil ar intinn aige cúiteamh a iarraidh.FOINSE: I.R. 1981
Information sent to concerned parties in advance of legal proceedings.
Eolas a sheoltar chuig na páirtithe lena mbaineann sula gcuirtear tús le himeachtaí dlí.
(1) An application under section 28 (6) of the Act to have an offender brought before the Court may be made ex parte at any sitting of the Court for the district wherein the order under section 28 (2) of the Act was made, on giving prior notice in the Form 32.7, Schedule B, to the Clerk.
(1) Féadfar iarratas faoi alt 28 (6) den Acht go dtabharfar ciontóir os comhair na Cúirte a dhéanamh ex parte ag aon suí den Chúirt don dúiche ina ndearnadh an t-ordú faoi alt 28 (2) den Acht, ar fhógra roimh ré i bhFoirm 32.7, Sceideal B, a thabhairt don Chléireach. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
GAaisghairm bain2
gu aisghairme, iol aisghairmeacha
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
appropriate statutory notifications are completed
comhlánaítear na fógraí reachtúla cuí
On sealing a third party notice
Ar fhógra tríú páirtí a shéalúFOINSE: I.R. 1980
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL