téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
155
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
» 1 2
RETURN BY CHIEF RETURNING OFFICER OF PERSONS ELECTED TO THE ASSEMBLY OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
FREAGRA ÓN bPRÍOMHCHEANN COMHAIRIMH FAOI DHAOINE A TOGHADH DO THIONOL NA gCOMHPHOBAL EORPACH FOINSE: I.R. 1978
I, ALAN M. DUKES, Minister for Agriculture, in exercise of the powers conferred on me by section 3 of the European Communities Act, 1972 ( No. 27 of 1972 ), and for the purpose of giving effect to Commission Decision No. 80/1227/EEC of 12 December, 19801 hereby make the following regulations:
I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 3 d' Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 (Uimh. 27 de 1972) agus chun éifeacht a thabhairt do Chinneadh Uimh. 80/1227/CEE ón gCoimisiún an 12 Nollaig, 1980 (1) déanaimse, ALAN DUKES, Aire Talmhaíochta, leis seo na rialacháin seo a leanas:
An official order or instruction issued by the European Commission
Ordú nó éileamh oifigiúil a eisíonn an Coimisiún Eorpach
"the Commission Directive" means Commission Directive No. 77/794/EEC of 4 November, 1977;
ciallaíonn "an Treoir ón gCoimisiún" Treoir Uimh. 77/79/CEE ón gCoimisiún, an 4 Samhain, 1977; FOINSE: I.R. 1980
A regulation of the European Commission.
Rialachán de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.
(2) (a) Where there is in the State a contravention of or failure to comply with a provision of the Commission Regulation, any person who effects, authorises or procures the contravention or failure shall be guilty of an offence.
(2) (a) Más rud é, sa Stát, go sárófar foráil den Rialachán ón gCoimisiún nó go mainneofar í a chomhlíonadh beidh aon duine a dhéanfaidh an sárú nó an mhainneachtain sin a chur i bhfeidhm, a údarú, nó a thabhairt chun críche ciontach i gcion. [foinse: TSL]
Nothing in the Council Regulation or the Commission Regulation shall operate to prohibit or restrict the use of the word "wine" in the manner and circumstances specified in paragraph 2 of Article 44 of the Council Regulation or paragraph 1 of Article 20 of the Commission Regulation:
Ní oibreoidh aon ní sa Rialachán ón gComhairle ná sa Rialachán ón gCoimisiún chun toirmeasc nó srian a chur le húsáid an fhocail "fíon" ar an modh agus sna himthosca a shonraítear i mír 2 d' Airteagal 44 den Rialachán ón gComhairle nó i mír 1 d'Airteagal 20 den Rialachán ón gCoimisiún: [foinse: TSL]
Community Directives regarding Type Approval of Agricultural or Forestry Tractors and Components
Treoracha ón gComhphobal maidir le Cineál-Cheadú Tarracóirí agus Comhpháirteanna Talmhaíochta nó Foraoiseachta
Subject to Article 7 of these Regulations, no antioxidant shall be manufactured, prepared, imported, distributed, or sold in the State unless such antioxidant complies with the specific purity criteria applicable to that antioxidant in the Council Directive.
Faoi réir Airteagal 7 de na Rialacháin seo, ní dhéanfar aon fhrithocsaídeach a mhonarú, a ullmhú, a allmhairiú, a dháileadh ná a dhíol sa Stát mura gcomhlíonfaidh an frithocsaídeach sin na critéir íonachta sonracha is infheidhme maidir leis an bhfrithocsaídeach sin sa Treoir ón gComhairle. FOINSE: I.R. 1981
The purpose of these Regulations, which come into operation on 19th November, 1978 is to give legal effect to Council Directive 75/726/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning fruit juices and certain similar products.
Is é cuspóir na Rialachán seo, a thiocfaidh i ngníomh an 19 Samhain, 1978, éifeacht dhlíthiúil a thabhairt do Threoir 75/726/CEE ón gComhairle maidir le comhfhogasú dlíthe na mBallstát maidir le súnna torthaí agus táirgí áirithe dá samhail. FOINSE: I.R. 1978
A rule of the European Council
Riail na Comhairle Eorpaí.
"the Council Regulation" means Council Regulation (EEC) No. 2133/74 of 8 August, 1974, as amended by Council Regulation (EEC) No. 1890/75 of 22 July, 1975, Council Regulation (EEC) No. 1168/76 of 17 May, 1976, and Council Regulations (EEC) No. 1475/77 of 20 June, 1977.
ciallaíonn "an Rialachán Ón gComhairle" Rialachán Uimh. 2133/74 (CEE) ón gComhairle, an 8 Lúnasa, 1974, arna leasú le Rialachán Uimh. 1890/75 (CEE) ón gComhairle, an 22 Iúil 1975, le Rialachán Uimh. 1168/76 (CE E) ón gComhairle, an 17 Bealtaine, 1976, agus le Rialachán Uimh. 1475/77 (CEE) an 20 Meitheamh, 1977. [Foinse: I.R. 1978]
(1) (a) Where there is in the State a contravention of or failure to comply with a provision of the Council Regulation, any person who effects, authorises or procures the contravention or failure shall be guilty of an offence.
(1) (a) Más rud é, sa Stát, go sárófar foráil den Rialachán ón gComhairle nó go mainneofar í a chomhlíonadh beidh aon duine a dhéanfaidh an sárú nó an mhainneachtain sin a chur i bhfeidhm, a údarú, nó a thabhairt chun críche ciontach i gcion. [foinse: TSL]
( b ) quality wines originating within the Community to which Article 13 of the Council Regulation applies, or
(b) scothfhíonta a thionscnaíonn laistigh den Chomhphobal agus lena mbaineann Airteagal 13 cen Rialachán ón gComhairle, nó [foinse: TSL]
These Regulations implement EEC Council Directive No. 79/116/EEC, as amended by Council Directive No. 79/1034/EEC, which prescribes minimum reporting requirements for certain oil, gas and chemical tankers entering or leaving Community ports
Leis na Rialacháin seo cuirtear i bhfeidhm Treoir CEE Uimh. 79/116/CEE ón gComhairle, arna leasú le Treoir Uimh. 79/1034/CEE ón gComhairle, a fhorálann ceanglais íosta tuarascála le haghaidh tancaer áirithe ola, gáis agus ceimicí a bhíonn ag dul isteach i gcalafoirt de chuid na gComhphobal nó á bhfágáil FOINSE: I.R. 1981
Country Signing Certificate Authority [ IATE:3503337 ] operated by the European Commission for the issuance of the European Union Laissez-Passer [ IATE:3566212 ] according to Council Regulation (EU) No 1417/2013 of 17 December 2013 laying down the form of the laissez-passer issued by the European Union
“ ‘ Board of Appeal’ means a Board of Appeal referred to in Article 21 of the European Patent Convention;
“ciallaíonn ‘Bord Achomhairc’ Bord Achomhairc dá dtagraítear in Airteagal 21 den Choinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach;” [31/2006]
GArórialáil bain3
gu rórialála
transposition of EU legislation, which goes beyond what is required by that legislation, while staying within legality
Application for the first registration of the ownership of an incorporeal hereditament held in gross (other than a fee-farm rent or a rentcharge)
Iarratas ar úinéireacht oidhreachtáin neamhchorpraigh atá ar teachtadh i gcomhlán (seachas cíos feofheirme nó cíosmhuirear) a chéad chlárú FOINSE: I.R. 1980.
» 1 2