téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
3539
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
« » 1 2 3 4 5 · · · · 35 36
'Más rud é, le linn aon tréimhse nach mbeidh Uachtarán na Cúirte Cuarda in ann gníomhú nó go mbeidh oifig Uachtarán na Cúirte Cuarda folamh, ansin, le linn na tréimhse sin, déanfaidh an breitheamh is sinsearaí a bheidh ar fáil de thuras na huaire de na breithiúna den Chúirt Chuarda a bheidh buansannta do Chuaird Bhaile Átha Cliath na cumhachtaí, na húdaráis agus na feidhmeanna go léir a bheidh dílsithe dó de bhua a oifige a fheidhmiú nó a chomhlíonadh'. [Acht na gCúirteanna, 1981]
'If, during any period, the President of the Circuit Court is unable to act or the office of President of the Circuit Court is vacant, then, during that period, all powers, authorities and functions for the time being vested in him by virtue of his office shall be exercised or performed by the senior judge for the time being available of the judges of the Circuit Court permanently assigned to the Dublin Circuit'
An ceart do chuid sonraí pearsanta a bheith scriosta ar d'iarratas.
The right to deletion of personal data upon request.
ACHOMHAIRC CHUN NA CÚIRTE ACHOMHAIRC CHOIRIÚIL FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
APPEALS TO THE COURT OF CRIMINAL APPEAL
Tionólfaidh Breitheamh den Chúirt Dúiche cúirt, dá ngairfear an O.81, r.1 Chúirt Bhliantúil um Cheadúnú, i ngach ceantar cúirte i ndúiche an Bhreithimh lá an tsuí deiridh den Chúirt don cheantar cúirte sin chun gnó na Cúirte, ag feidhmiú a dlínse achomaire di, a sheoladh, a thionólfar i mí Mheán Fómhair gach bliain. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
A Judge of the District Court shall hold a court, to be known as the Annual Licensing Court, in each court area in the Judge's district on the day of the last sitting of the Court for that court area for the transaction of the business of the Court exercising its summary jurisdiction held in the month of September each year.
Toilíonn an Gearánaí agus an Cosantóir leis seo le dlínse na Cúirte Onóraí seo a mhéadú de bhun alt 48(1) den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The Plaintiff and the Defendant hereby consent to the enlargement of jurisdiction of this Honourable Court pursuant to section 48(1) of the Courts of Justice Act, 1924
Is i bhfoirm Cáis Shonraithe a dhéanfar gach achomharc ar cheist dlí chun na Cúirte Uachtaraí de bhua fhorálacha Fho-alt 3 d'Alt 7 den Acht. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Every appeal on a question of law to the Supreme Court by virtue of the provisions of Subsection 3 of Section 7 of the Act shall be by way of Case Stated
le gach gnáthbhreitheamh den Chúirt Uachtarach FOINSE: I.R. 1981
to each ordinary Judge of the Supreme Court
Tá an Léas sin cláraithe mar ualach ar Fhóilió sa Chlár de Thalamh Ruílse i gContae
The said Lease is registered as a burden on Folio of the Register of Freehold land in the County of
Ardfheidhmeannach de chuid na Cúirte Dúiche, a choimeádann taifead ar agus a riarann gach imeacht cúirte
An official of the District Court who keeps a record of, and administers, all court proceedings
Is ceart an íocaíocht a íoc laistigh den tréimhse sin leis an gCléireach Cúirte Dúiche ag an seoladh thuas. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
Payment should be made within that period to the District Court Clerk at the above address
“ciallaíonn ‘Bord Achomhairc’ Bord Achomhairc dá dtagraítear in Airteagal 21 den Choinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach;” [31/2006]
“ ‘ Board of Appeal’ means a Board of Appeal referred to in Article 21 of the European Patent Convention;
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAan dlí fir4 tráchtála
gu an dlí tráchtála
Coimeádfaidh an Cláraitheoir Contae leabhar, dá ngairfear an Leabhar Díobhálacha Mailíseacha, ina dtaifeadfaidh sé gach Foriarratas a eiseofar faoin Ordú seo ar chúiteamh i ndíobháil mhailíseach san ord ina bhfaighidh sé é, agus leagfaidh sé amach ann rialú na Cúirte i ngach cás. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The County Registrar shall keep a book, to be called the Malicious Injuries Book, in which he shall enter each Motion issued under this Order for compensation for malicious injury in the order in which it shall be received by him, and shall set out therein the ruling of the Court in each case.
« » 1 2 3 4 5 · · · · 35 36