téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
44
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
GAagair br
abr agairt, aidbhr agartha
ENsue v
Imeachtaí dlí a thionscnamh in aghaidh duine nó daoine, dlítheanach/dlítheanacha nó nádurtha
To institute legal proceedings against a person or persons, legal or natural
Bainfidh an riail seo le hiontaobhaithe, seiceadóirí agus riarthóirí a agrófar in imeachtaí chun urrús a chur i bhfeidhm trí dhíol nó eile. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
This rule shall apply to trustees, executors, and administrators sued in proceedings to enforce a security by sale or otherwise
(5) Tar éis tosach feidhme an Ordaithe seo aon ábhar i gcaingean a aistrítear leis an Ordú seo chun aon bhoird réigiúnaigh féadfaidh an bord réigiúnach sin agra a dhéanamh ina leith, ... FOINSE: I.R. 1980
(5) After the commencement of this Order any chose-in-action transferred by this Order to any regional board may be sued upon, ...
Foráiltear leis na Rialacha seo, a thiocfaidh i ngníomh ar an 12ú lá de Bhealtaine, 1978, go liostálfar Caingean Shibhialta ar an lá a leagadh amach san Fhógra Trialach...
These Rules, which come into operation on the 12th day of May, 1978, provide for the listing of a Civil Action on the date set out in the Notice of Trial...
méid na ndamáistí a bheadh an páirtí díobháilte i dteideal a ghnóthú i gcaingean shibhialta i gcoinne an duine chiontaithe i leith *na díobhála *an chaillteanais sin... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
the amount of the damages that the injured party would be entitled to recover in a civil action against the convicted person in respect of the said *injury *loss
Agra dlí a thionscnaíonn duine nó grúpa a mhaíonn gur fhulaing sé/sí/siad caillteanas mar thoradh ar ghníomhartha an chosantóra agus atá ag lorg leigheas dlíthiúil nó cothrom
A lawsuit initiated by a person or group of people who claim to have incurred loss as a result of the defendant's actions and who are seeking a legal or equitable remedy
I gcásanna sibhialta nó i gcásanna dlínse achomaire de chineál sibhialta, féadfaidh an páirtí sin, in ionad dul i gcúirtbhanna, an tsuim a chinn an Breitheamh a thaisceadh leis an gCléireach... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
In civil cases or in cases of summary jurisdiction of a civil nature such party may, in lieu of entering into a recognisance, lodge with the Clerk the sum determined by the Judge...
an cineál éilimh atá ann, agus méid agus forais an éilimh, sonraí iomlána faoi gach ítim de dhamáiste speisialta a bheidh á éileamh FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
the nature, extent and grounds thereof, full particulars of all items of special damage being claimed
I gcaingean mar gheall ar chlúmhilleadh teidil, clúmhilleadh earraí nó bréag mhailíseach eile, ceanglófar ar an ngearánaí ... damáiste speisialta a chruthú (Acht Uimh 31 de 2009)
In an action for slander of title, slander of goods or other malicious falsehood, the plaintiff shall be required to prove ... special damage
Nuair nach soláthraítear cúram cuí.
The failure to give due care.
...nach diúltú toiliúil ná faillí inmhilleáin aige/aici ba chúis le neamhíoc na suime sin... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
...that the failure to discharge the said amount was due neither to his/her wilful refusal not to his/her culpable neglect...
GAfrithéileamh fir1
gu frithéilimh, ai frithéilimh, gi frithéileamh
Éileamh freasúrach in aghaidh an ghearánaí ag an gcosantóir i gcaingean shibhialta ag iarraidh cúiteamh airgid nó leigheas nó réiteach eile
An opposing claim by the defendent in a civil action against the plaintiff which seeks monetary or other relief or remedy
Féadfaidh gearánaí, mar fhreagra ar fhrithéileamh, suim airgid a líomhnóidh sé nó sí gur leor í chun an frithéileamh sin a ghlanadh a thaisceadh sa chúirt, agus beidh feidhm mutatis mutandis ag forálacha riail 2 den Ordú seo a bhaineann le taisceadh i ngach cás den sórt sin. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
A plaintiff may, in response to a counterclaim, lodge in court a sum of money which he or she alleges is sufficient to satisfy the said counterclaim, and the provisions of rule 2 of this Order relating to lodgment shall apply mutatis mutandis in every such case.
GAfrithéiligh br
abr frithéilithe, aidbhr frithéilithe
méid breise a éilíodh nó a frithéilíodh, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
of excess amount claimed or counterclaimed
GAnúis bain2
gu núise, iol núiseanna
Éagóir a a eascraíonn ó ghníomh nó ó mhainneachtain i ngníomh arb ionann é agus cur isteach míréasúnach nó suaitheadh ar dhuine eile
A wrong arising from an act or failure to act which constitutes unreasonable interference or disturbance to another person
A ORDÚ LEIS SEO*(don chosantóir an núis a laghdú trí rialú cuí a dhéanamh ar an madra.) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
HEREBY ORDERS *(the defendant to abate the nuisance by exercising due control over the dog.)
(i) ní bheidh an tionónta ina chúis le haon núis ná ní bheidh sé ciontach ann, ná ní cheadóidh sé aon iompar ar dóigh dó crá nó cur isteach a tharraingt ar a chomharsana, FOINSE: I.R. 1980
(i) the tenant shall not cause any nuisance or be guilty of or permit any conduct likely to cause annoyance or disturbance to his neighbours,
Doiciméid chúirte a thugann le fios do na páirtithe atá bainteach le cás sibhialta go bhfuil an cás ag tosú
Court documents which tell the parties involved in a civil case that it is starting
an toghairm bhunaidh, an Phróis Shibhialta bhunaidh nó an doiciméad bunaidh eile lenar tionscnaíodh na himeachtaí FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
the original summons, Civil Process or other document by which the proceedings have been instituted
Ar phróis shibhialta a eisiúint FOINSE: I.R. 1980
On the issue of a civil process
Taispeánfaidh toghairm shibhialta ar a héadan na costais chuí mar a leagtar amach iad i sceideal na gcostas a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire agus is iníoctha má íoctar éileamh an ghearánaí laistigh de dheich lá tar éis dháta seirbheála na toghairme sibhialta ar an gcosantóir. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
A civil summons shall show on its face the appropriate costs as set out in the schedule of costs for the time being in force and payable if the plaintiff's claim is paid within ten days after the date of the service of the civil summons upon the defendant.