téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
coirt · count · curt · colúr · COR
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
Torthaí gaolmhara Related matches
A Judge of the District Court shall hold a court, to be known as the Annual Licensing Court, in each court area in the Judge's district on the day of the last sitting of the Court for that court area for the transaction of the business of the Court exercising its summary jurisdiction held in the month of September each year.
Tionólfaidh Breitheamh den Chúirt Dúiche cúirt, dá ngairfear an O.81, r.1 Chúirt Bhliantúil um Cheadúnú, i ngach ceantar cúirte i ndúiche an Bhreithimh lá an tsuí deiridh den Chúirt don cheantar cúirte sin chun gnó na Cúirte, ag feidhmiú a dlínse achomaire di, a sheoladh, a thionólfar i mí Mheán Fómhair gach bliain. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
'"Central Criminal Court” (“Príomh-Chúirt Choiriúil”) shall mean the judge of the High Court, to whom is assigned the duty of acting as such Court for the time being'
Ciallóidh “Príomh-Chúirt Choiriúil” an breitheamh den Ard-Chúirt dá gceapfar mar dhualgas gníomhú mar Phríomh-Chúirt Choiriúil de thurus na huaire' (Acht Uimh. 10 de 1924).
AND FURTHER TAKE NOTICE that the said case stated will be transmitted to the Central Office of the High Court immediately
AGUS BÍODH SEO INA FHÓGRA THAIRIS SIN go dtarchuirfear an cás sonraithe sin láithreach chun Príomh-Oifig na hArd-Chúirte [Rialacha na Cúirte Dúiche, 1997]
BY THE CIRCUIT COURT JUDGE
AR ORDÚ AN BHREITHIMH CÚIRTE CUARDA FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The Civil Bill shall in such case be renewed by being stamped with the date of the day, month and year of such renewal; such stamp to be provided and kept for that purpose in the appropriate Circuit Court Office and to be impressed upon the Civil Bill by the proper officer...
Sa chás sin déanfar an Bille Sibhialta a athnuachan trína stampáil leis an dáta is lá, mí agus bliain don athnuachan sin; déanfar an stampa sin a sholáthar agus a choinneáil chun na críche sin san Oifig Cúirte Cuarda chuí agus múnlóidh an t-oifigeach cuí é ar an mBille Sibhialta, ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(xv) For injunction to Sheriff to put a purchaser into possession in the case of a County Registrar assigned to the Circuit Court offices for the counties of Dublin and Cork;
(xv) ar urghaire do Shirriam chun ceannaitheoir a chur i seilbh i gcás Cláraitheora Contae a bheidh sannta do na hoifigí Cúirte Cuarda do chontaetha Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí; I.R. Uimh 510 de 2001
In accordance with the provisions of Order 19 of the Circuit Court Rules I request
De réir fhorálacha Ordú 19 de na Rialacha Cúirte Cuarda iarraim go ndéanfaí ordú le héifeacht mar a leanas: FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
(f) Interim and interlocutory applications shall where appropriate be made to the County Registrar in accordance with the Second Schedule to the Court and Court Officers Act 1995 and Orders 18 and 19 of the Rules of the Circuit Court.
(f) I gcás inar cuí sin, is chun an Chláraitheora Contae, de réir an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 1995 agus Ordú 18 agus Ordú 19 de na Rialacha Cúirte Cuarda, a dhéanfar iarratais eatramhacha agus idirbhreitheacha. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Chairman of the Circuit Court Rules Committee
Cathaoirleach Choiste Rialacha na Cúirte Cuarda FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
provide secretarial, clerical and administrative support to the Superior Courts Rules Committee, the Circuit Court Rules Committee and the District Court Rules Committee
tacaíocht rúnaíochta, cléireachais agus riaracháin a sholáthar do Choiste Rialacha na nUaschúirteanna, do Choiste Rialacha na Cúirte Cuarda agus do Choiste Rialacha na Cúirte Dúiche (Acht Uimh. 14 de 2008)
An official of the court who keeps a record of and administers all court proceedings
Oifigeach de chuid na cúirte a choimeádann taifead ar agus a riarann gach imeacht cúirte
(3) All informations, depositions, recognisances or money lodged in lieu of sureties (if any) taken in the matter shall be transmitted by the Clerk of the Court for the court area in which the same shall have been taken to the Clerk of the Court for the court area in which the person is to appear.
(3) Maidir leis na faisnéisí uile, na teistíochtaí uile, na cúirtbhannaí uile nó an t-airgead uile arna thaisceadh in ionad urra nó urraí (más ann) a tógadh i dtaobh an ábhair, déanfaidh an Cléireach Cúirte don cheantar cúirte ina mbeidh an céanna tógtha an céanna a tharchur chuig Cléireach na Cúirte don cheantar cúirte ina bhfuil an duine le láithriú ann. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
Such summons shall be deemed to be issued when it has been signed by a justice or by a district court clerk
Measfar an toghairm sin a bheith eisithe nuair a bheidh sí sínithe ag breitheamh nó ag cléireach cúirte dúiche. FOINSE: I.R. 1981
Whenever any money is levied or paid to a court messenger under any warrant he or she shall give a receipt in accordance with Form 48.2 Schedule C for the same.
Aon uair a thoibheofar aon airgead nó a íocfar é le teachtaire cúirte, faoi aon bharántas, tabharfaidh sé nó sí admháil air de réir Fhoirm 48.2, Sceideal C. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
APPEALS TO THE COURT OF CRIMINAL APPEAL
ACHOMHAIRC CHUN NA CÚIRTE ACHOMHAIRC CHOIRIÚIL FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
An official of the District Court who keeps a record of, and administers, all court proceedings
Ardfheidhmeannach de chuid na Cúirte Dúiche, a choimeádann taifead ar agus a riarann gach imeacht cúirte
Payment should be made within that period to the District Court Clerk at the above address
Is ceart an íocaíocht a íoc laistigh den tréimhse sin leis an gCléireach Cúirte Dúiche ag an seoladh thuas. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
These Rules shall come into operation on the 12th day of May, 1980, and shall be read together with all other District Court Rules for the time being in force.
Tiocfaidh na Rialacha seo i ngníomh an 12ú lá de Bhealtaine, 1980, agus léifear iad i dteannta na Rialacha Cúirte Dúiche eile go léir a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire.FOINSE: I.R. 1980