téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
comhlíon br
abr comhlíonadh, aidbhr comhlíonta
chloígh sé leis na rialacha
chomhlíon sé na rialacha
he conformed with the rules
it conformed with the rules
GAcomhaill br
abr comhall, aidbhr comhalta
comhlíon br
abr comhlíonadh, aidbhr comhlíonta
cuir br ... i gcrích in úsáid/in use
ciallaíonn "oifigeach iomchuí" oifigeach promhaidh agus leasa agus é nó í ag cur feidhmeanna faoin Acht i gcrích. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
"relevant officer" means a probation and welfare officer discharging functions under the Act.
4. Agus a chuid dualgas á gcomhlíonadh aige, is ón nGníomhaireacht amháin a ghlacfaidh an t-oifigeach comhordaithe treoracha. FOINSE: (CE) Uimh. 863/2007
4. In discharging his duties, the coordinating officer shall take instructions only from the Agency.
Beart idirthréimhseach — dualgas cruthúnais i leith tiománaí ainmnithe agus dualgais úinéara chláraithe a chomhall — alt 103(4) den Phríomh-Acht. FOINSE: I.R. Uimh. 25 de 2010
Transitional measure — onus of proof in respect of named driver and discharge duties of registered owner — section 103(4) of Principal Act.
GAcomhlíon br
abr comhlíonadh, aidbhr comhlíonta
comhlíonann feidhm
fulfils a function
comhlíonann ról
fulfils a role
comhlíonann dualgas
fulfils an obligation
GAcomhlíon br
abr comhlíonadh, aidbhr comhlíonta
(perform)
comhlíonann feidhm
carries out a duty
discharges a duty
GAcomhlíon br
abr comhlíonadh, aidbhr comhlíonta
(rules, etc.)
comhlíonann x na rialacha
x observes the rules
GAcomhlíon br
abr comhlíonadh, aidbhr comhlíonta
(dualgas)
(duty, requirement)
comhlíonann x dualgas
x performs a duty
Déanfaidh na Ballstáit gach beart is cuí chun a áirithiú go gcomhlíonfar na hoibleagáidí a thiocfaidh den chonradh seo.
The Member States will perform every step necessary in order to ensure the fulfilment of the obligations arising under this treaty.
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAcomhlíon br
abr comhlíonadh, aidbhr comhlíonta
(of contract)
GAurramaigh br
abr urramú, aidbhr urramaithe
cloígh br le in úsáid/in use
déan br de réir in úsáid/in use
comhlíon br in úsáid/in use
abr comhlíonadh, aidbhr comhlíonta
(to act in accordance with rules, regulations, covenants etc)
Gníomhú de réir ruda, nó rud a chomhlíonadh; fanacht laistigh de rud, nó rud a leanúint (msh, rialacha)
To act according to, or to fulfil something; to remain within, or to follow something (eg, rules)
Níor urramaigh an cúisí sin an coinníoll sin is déanaí a luadh ... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
The said accused failed to observe the last mentioned condition...
go mainneoidh sé, agus an stáisiún á oibriú aige, cloí leis na caighdeáin a n-éilíonn an soláthróir ar na daoine sin a bheidh ag oibriú stáisiúin chuideachta faoi cheadúnais a dheonaíonn sé, cloí leo, nó FOINSE: I.R. 1981
(v) fails, in the operation of the station, to observe the standards required by the supplier to be observed by those operating company stations under licences granted by the supplier, or
(3) I gcás ina mainneoidh duine coinníoll a chomhlíonadh ar faoina réir, de bhua Rialachán 8 (1) de na Rialacháin seo, atá rochtain aige ar an anaclann, féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nó oifigeach údaraithe a cheangal air an coinníoll a chomhlíonadh. FOINSE: I.R. 1981
(3) Where a person is failing to observe a condition subject to which, by virtue of Regulation 8 (1) of these Regulations, he has access to the reserve, a member of the Garda Síochána or an authorised officer may require him to observe the condition.
This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6(2) of the Treaty on European Union...
Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus comhlíontar na prionsabail a aithnítear le hAirteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach...
Torthaí gaolmhara Related matches
GAcomhlíonadh fir
gu comhlíonta
comhall fir1 dímholta/superseded
gu comhaill
(cloí le nósmhaireacht, rialacha)
(of participation)
más é an toradh ar chomhlíonadh ganntanas tromchúiseach táirge is sár-riachtanach
where compliance leads to a serious shortage of an essential product
GAcomhlíonadh fir
gu comhlíonta
Ní féidir le cinneadh a bheith ina cheangal ach amháin tar éis dó rialacha bunreachtúla a chomhall.
A decision can be binding only after the fulfilment of constitutional requirements.
Iallach a chuireann an chúirt ar dhuine rud éigin ar leith a dhéanamh, go hiondúil rúd atá léirithe go sonrach cheana féin i gconradh
An order from the court instructing someone to do something specific, usually an action that has been previously agreed in a contract