téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
392
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
» 1 2 3 4
GAaitheantóir fir3 oibiachta digití
gu aitheantóra oibiachta digití
Ó 2001 i leith, tá Oifig na bhFoilseachán ag feidhmiú mar ghníomhaireacht oifigiúil a leithdháileann na haitheantóirí seo a leanas ar fhoilseacháin ghníomhaireachtaí, chomhlachtaí agus institiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh: ISBN (Leabharuimhir Chaighdeánach Idirnáisiúnta), ISSN (Sraithuimhir Chaighdeánach Idirnáisiúnta do shraithfhoilseacháin agus d’acmhainní leanúnacha eile) agus DOI (aitheantóir oibiachta digití).
Since 2001 the Publications Office has acted as the official agency assigning the following identifiers to publications issued by European Union institutions, bodies and organisations: international standard book number (ISBN); international standard serial number (ISSN) for serial publications and other continuing resources; and digital object identifier (DOI).
GAanótáil br
abr anótáil, aidbhr anótáilte
Tá ar a gcumas ‘sonraí rianaithe ceamaraí’ a ghintear go hinmheánach a anótáil;
The capability for annotating internally generated 'camera tracking data';
GAaonán fir1 mionsonraí
gu aonáin mhionsonraí
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Ceann de phéire cineálacha aonáin. Bíonn aonáin páirteach i ngaoil, ina gcomhthiomsaítear tarlú singil de chineál aonáin amháin (an máistir) le roinnt tarluithe de cheann eile (na mionsonraí). Comharthaítear aonán mionsonraí ar Struchtúr Loighciúil na Sonraí le crúb á cheangal leis an líne ghaoil.
Computers, Computer Science One of a pair of entity types. Entities participate in relationships, in which a single occurrence of one entity type (the master) is associated with several occurrences of another (the detail). A detail entity is denoted on the Logical Data Structure by a crows foot attaching it to the relationship line.
GAárthach fir1
gu árthaigh, iol árthaí
(in Java)
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Sa teanga ríomhaireachta, Java, comhpháirt atá in ann comhpháirteanna grafacha eile a choinneáil go fisiciúil. Mar shampla, fuinneoga, painéil, frámaí agus boscaí dialóige.
Computers, Computer Science In Java, a component that can physically contain other containers. The standard containers defined in Java include windows, frames and dialog boxes.
GAB-chrann fir1
gu B-chrainn, ai B-chrainn, gi B-chrann
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Crann ginearálaithe ar féidir leis ionsánna agus scriosanna a láimhseáil go dinimiciúil gan meath ar éifeachtacht cuardaigh. Is mar innéacs ar chomhad is mó a bhaintear feidhm as.
Computers, Computer Science A generalized tree that can dynamically handle insertions and deletions without deterioration in search efficiency. Its main application is as an index into a file.
GAbeart fir1
gu birt, ai bearta, gi beart
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Cnuasach d'ocht (nó uaireanta de naoi) ngiotán nó de chomharthaí leictreonacha, a léiríonn, nuair a thógtar le chéile iad, blúire faisnéise nó treoir ríomhchláir i meaisínteanga.
Computers, Computer Science A collection of eight (sometimes nine) bits or electronic signals that, when taken together, represent a piece of information or a machine language program instruction.
GAbunachar fir1
gu bunachair, ai bunachair, gi bunachar
(sonraí a stóráiltear i ríomhaire)
ENbase s
(database)
Déanfar an fhaisnéis agus na sonraí a stóráil sa bhunachar sonraí sin.
The information and data shall be stored in that database.
GAbus fir4
gu bus, iol busanna
ENbus s
(Ríomhairí, Ríomheolaíocht) Ciorcad a úsáidtear chun sonraí nó cumhacht a tharchur.
A circuit used as a high-traffic path for data or power transmission.
GAcineál fir1 sonraí
gu cineáil sonraí, ai cineálacha sonraí
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Aicme sonraí tréithrithe ag na baill sin den aicme agus ag na hoibríochtaí is féidir a fheidhmiú orthu; mar shampla, slánuimhir, réadach, loighciúil.
Computers, Computer Science A class of data characterized by the members of the class and the operations that can be applied to them; for example, integer, real, logical.
GAcomhad fir1 sonraí
gu comhaid sonraí, ai comhaid sonraí
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Bailiúchán ainmnithe, eagraithe d'eilimintí sonraí gaolmhara (ar a dtugtar 'taifid' de ghnáth) stóráilte le chéile sa chóras ríomhaireachta. Is féidir réimse oibríochtaí a dhéanamh ar an gcomhad iomlán (comhad, cóipeáil, cumasc, comhchaitéanú, scrios, etc.) nó is féidir oibriú ar aon cheann de na heilimintí aonair (taifead, léamh, scríobh, athrú, etc.)
Computers, Computer Science A named, organized collection of related data elements (usually called "records") stored together in the computer system. The entire file may be used in various operations (file, copy, merge, concatenate, delete, etc.) or any of the individual elements may be operated upon (record, read, write, alter, etc.)
Ní chóipeálfaidh Ballstát sonraí faoi fholáirimh ná sonraí breise atá iontráilte ag Ballstát eile óna N.SIS nó ó CS-SIS isteach i gcomhaid sonraí náisiúnta eile.
Member State shall not copy alert data or additional data entered by another Member State from its N.SIS or from the CS-SIS into other national data files.
GAcomhartha fir4 digiteach
gu comhartha dhigitigh, ai comharthaí digiteacha
Do gháth-DACanna (neamh-idirshuíomhacha), is é an ‘ráta nuashonrúcháin coigeartaithe’ an ráta lena dtiontaítear an comhartha digiteach ina chomhartha analógach agus lena n-athraíonn an DAC na luachanna analógacha aschurtha.
For conventional (non-interpolating) DACs, the ‘adjusted update rate’ is the rate at which the digital signal is converted to an analogue signal and the output analogue values are changed by the DAC.
I gcomhréir le hAirteagal 6(9) den Treoir maidir le hIdirinoibritheacht Iarnróid, áiritheoidh an Ghníomhaireacht go mbeidh gach leagan leanúnach de threalamh an ERTMS comhoiriúnach go siarghabhálach, amhail ón leagan a ghlac an Coimisiún an 23 Aibreán 2008.
In accordance with Article 6(9) of the Railway Interoperability Directive, the Agency shall ensure that successive versions of ERTMS equipment are backward compatible, as from the version adopted by the Commission on 23 April 2008.
GAcomhoiriúnacht bain3 shiarghabhálach
gi comhoiriúnachta siarghabhálaí
tréith córais, táirge nó teicneolaíochta a éascaíonn idir-inoibritheacht le córas oidhreachta níos sine, nó le hionchur atá deartha do chóras den chineál sin
a property of a system, product, or technology that allows for interoperability with an older legacy system, or with input designed for such a system
Déanfaidh an Ghníomhaireacht na huirlisí teicniúla chun bainistiú a dhéanamh ar na leaganacha difriúla de shonraíochtaí d'fheidhmchláir theileamaitice a fhorbairt agus a chothabháil agus féachfaidh sí le comhoiriúnacht shiarghabhálach a áirithiú.
The Agency shall develop and maintain the technical tools for managing the different versions of specifications for telematics applications and endeavour to ensure backward compatibility.
GAcomhuainíocht bain3 gharbhánta
gu comhuainíochta garbhánta
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Píosaí móra bogearraí a rith go comhuaineach gan ach beagán cumarsáide nó gan aon chumarsáid idir na píosaí.
Computers, Computer Science Running large pieces of software in parallel with little or no communication between the pieces.
GAcóras fir1 uathphróiseála
ai córais uathphróiseála
ENautomated processing system s
pl automated processing systems
córas uathphróiseála sonraí pearsanta
system of automated processing of personal information
GAcrann fir1 dénártha
gu crainn dhénártha
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Tacar críochta d'eilimintí eagraithe i struchtúr ordlathach comhdhéanta de fhréamh agus dhá fhochrann scartha, ina bhfuil dhá nód ar a mhéid mar shliocht ar gach nód.
Computers, Computer Science A finite set of elements arranged into a hierarchical structure consisting of a root and two disjoint subtrees, in which each node has at most two nodes descending from it.
GAcrann fir1 dénártha cothromaithe
gu crainn dhénártha chothromaithe
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Crann dénártha ar a bhfuil an fochrann clé agus an fochrann deas as gach nód ar comhdhoimhneacht.
Computers, Computer Science Binary tree where the left subtree and the right subtree from each node are the same depth.
capacity for an information security system to adopt an alternative to the original encryption method or cryptographic primitive without significant change to system infrastructure
» 1 2 3 4