téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
234
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
» 1 2 3
ENabort v
GAtobscoir br
abr tobscor, aidbhr tobscortha
Computers, Computer Science To terminate a program or process abnormally and usually suddenly, with or without diagnostic information.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Feidhm é seo a úsáideann stáisiún príomha nó tánaisteach, nó an dá cheann in éineacht, sa chumarsáid sonraí, chun clár nó próiseas a chríochnú gan choinne agus, go minic, gan an chúis a mhíniú.
GAmodh fir3 teibí
gu modha theibí, ai modhanna teibí
Computers, Computer Science A method that has no implementation — that is, no function-defining code. Abstract methods appear only in abstract classes and in interfaces. When a class is declared which inherits from an abstract class, implementations of all the abstract methods must be provided. An abstract method is similar to a prototype for an actual method which is provided elsewhere.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Modh gan chur i bhfeidhm .i. níl aon chód sainithe feidhmeanna aige. Is in aicmí teibí agus i gcomhéadain (interfaces) amháin a fhógraítear modhanna teibí. Nuair a fhógraítear aicme a fhaigheann airíonna le hoidhreacht ó aicme theibí, is gá an cur i bhfeidhm a sholáthar do gach aon mhodh teibí san aicme theibí. Múnla nó fréamhshamhail atá i gceist do mhodh iarbhír atá ar fáil in aicme eile.
(selective reduction)
GAteibiú fir
gu teibithe
Computers, Computer Science 1. The process of making something simpler by hiding the details, to capture some kind of commonality between different instances. Examples are abstract data types (the representation details are hidden), abstract syntax (the details of the concrete syntax are ignored), abstract interpretation (details are ignored to analyse specific properties). 2. (programming) Parameterization, making something a function of something else.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht 1. Próiseas chun rud a shimpliú, a chuirtear i bhfeidhm trí na mionphointí a bhaineann leis a cheilt, chun coiteannacht éigin a aimsiú idir áscanna éagsúla. Samplaí is ea cineálacha sonraí teibí (ceiltear na mionsonraí léiriúcháin), comhréir theibí (déantar neamhaird de mhionsonraí na comhréire coincréidí), léirmhíniú teibí (déantar neamhaird de mhionsonraí chun airíonna áirithe a anailísiú). 2. (ríomhchlárú) Paraiméadrú, feidhm de rud amháin a dhéanamh de rud éigin eile.
Computers, Computer Science An activation frame shows the parameter values for each call of a recursive function and summarizes its execution.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Taispeánann fráma gníomhachtaithe luachanna paraiméadar gach glao feidhme athchúrsaí agus tugann achoimre ar a rith.
GAsifear fir1 neamhshiméadrach
gu sifir neamhshiméadraigh, ai sifir neamhshiméadracha
Computers, Computer Science A form of encoding in which each user has a public key and a private key.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Cineál ionchódaithe ina bhfuil eochair phoiblí agus eochair phríobháideach ag gach úsáideoir.
GAbus fir4 aisioncronach
gu bus aisioncronaigh, ai busanna aisioncronacha
Computers, Computer Science A bus which does not have a master clock but for which each event is caused by a previous event.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Bus nach n-oibríonn de réir mháistirchloig ach a mbraitheann gach rud a tharlaíonn dó ar an rud a tharla roimhe sin.
GAtarchur fir aisioncronach
gu tarchurtha aisioncronaigh
Computers, Computer Science A transmission in which each group of code elements corresponding to a character signal is preceded by a start signal, (which serves to prepare the receiving mechanism for the reception and registration of a character), and is followed by a stop signal, which serves to bring the receiving mechanism to rest in preparation for the reception of the next character.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Tarchur ina ndéantar comhartha dúisithe roimh gach grúpa d'eilimintí cóid atá ag comhfhreagairt do chomhartha carachtar. Ullmhaíonn an comhartha dúisithe an mheicníocht ghlactha chun an carachtar a ghlacadh agus a chur i dtabhall. Leanann comhartha stoptha ansin ionas go ndéanfaidh an mheicníocht ghlactha sos agus go mbeidh sí ullamh chun an chéad charachtar eile a ghlacadh.
process of capturing banner information—such as application type and version— that is transmitted by a remote port when a connection is initiated
GAliosta fir4 nasctha
ai liostaí nasctha
Computers, Computer Science A list in which the data elements may be dispersed but in which each data element contains information for locating the next.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Liosta ina bhféadfadh na heilimintí sonraíochta a bheith easraithe ach ina bhfuil faisnéis i ngach eilimint sonraíochta chun teacht ar an gcéad cheann eile.
ENcheck v
GAseiceáil br
láith seiceálann, abr seiceáil, aidbhr seiceáilte
checks draft minutes
seiceálann dréachtmhiontuairiscí
checks draft report
seiceálann dréacht-tuarascáil
GAliosta fir4 ciorclach
gu liosta chiorclaigh, ai liostaí ciorclacha
Computers, Computer Science The pointer field of the last list element is not zero. Instead it points back to the first list element.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Ní hionann agus nialas é réimse pointeora na heiliminte deiridh i liosta. Ina ionad sin, pointeálann sí ar ais chuig an gcéad eilimint sa liosta.
Computers, Computer Science Operation involving a logical shift in which the characters moved out of one end of a computer word or register are re-entered into the other end.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Oibríocht ar iomlaoid loighciúil é trína mbogtar carachtair amach as ceann amháin d'fhocal nó de chlár ríomhaire agus go n-athiontráiltear iad ag an gceann eile.
GArangaigh br
abr rangú, aidbhr rangaithe
The applications are ranked according to criteria.
Déantar iarratais a rangú de réir critéar.
The books were ranked in order of height.
Bhí na leabhair rangaithe de réir a n-airde.
GAtreoir bain5 chomparáide
gu treorach comparáide, ai treoracha comparáide
Computers, Computer Science An instruction to test data in order to alter the sequence of instructions to be executed based on the results.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Treoir chun sonraí a thástáil chun seicheamh na dtreoracha atá le feidhmiú a athrú, bunaithe ar na torthaí.
GAsreabhadh fir ilchodach sonraí
gu sreafa ilchodaigh sonraí, ai sreafaí ilchodacha sonraí
Computers, Computer Science A data flow on a Data Flow Diagram which can be decomposed at a lower level into two or more separate data flows.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Sreabhadh sonraí ar Léaráid den Sreabhadh Sonraí ar féidir é a dhianscaoileadh ag leibhéal níos ísle ina dhá shreabhadh sonraí ar leith nó breis.
GAcarachtar fir1 rialúcháin
gu carachtair rialúcháin
Computers, Computer Science A character whose occurrence in a particular context specifies a control function.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Carachtar a shonraíonn feidhm rialúcháin nuair a tharlaíonn sé i gcomhthéacs áirithe.
Therefore, only consent of the Member States to copy these data is required.
Dá bhrí sin, níl ag teastáil ach cead ó na Ballstáit na sonraí sin a chóipeáil.
GAcóipeáil bain3
gu cóipeála, iol cóipeálacha
Prevent the unauthorised reading, copying, modification or removal of data media (data media control)...
Cosc a chur ar léamh, ar chóipeáil, ar mhodhnú nó ar bhaint neamhúdaraithe na meán sonraí (rialú meán sonraí)...
GAtuairisc bain2 ar na seirbhísí reatha
gu tuairisce ar na seirbhísí reatha
Computers, Computer Science The complete output from Stage 1 of SSADM. It comprises the details of the logicalization of the current system Data Flow Model, the Logical Data Model, and the identified problems and requirements.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht An t-aschur iomlán ó Chéim 1 de SSADM. Cuimsíonn sé sonraí de loighciú Shamhail den Sreabhadh Sonraí i dtaca leis an gcóras reatha, is é sin an tSamhail Loighciúil de Shonraí, agus na fadhbanna agus na riachtanais aitheanta.
GAgoid bain3 ciogal
gu gada/goidte ciogal
Computers, Computer Science A method of delaying execution of a program to allow an operation that would normally require a complete cycle for completion. A cycle stealing data channel will allow the storage of a data word without changing the processor logic. After the word is stored, the program can continue as though it never stopped. A cycle steal is different from an interrupt in that it does not change the contents of an instruction register.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Modh chun rith ríomhchláir a mhoilliú chun oibríocht a cheadú a ghlacfadh ciogal iomlán chun a chur i gcrích de ghnáth. Ceadóidh cainéal sonraí gada ciogal giotánra sonraí a stóráil gan loighic an phróiseálaí a athrú. Tar éis an giotánra a stóráil, féadann an ríomhchlár leanúint ar nós nár stop sé riamh. Ní hionann goid ciogal agus idirbhriseadh mar nach n-athraíonn an ghoid ciogal an t-ábhar atá i dtabhall seolacháin.
GAasbhaint bain2 sonraí
gu asbhainte sonraí
Computers, Computer Science Design technique whereby processes and modules are given restricted knowledge of the layout of system data structures.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Teicníocht deartha ina dtugtar eolas srianta de leagan amach struchtúr na sonraí córais do phróisis agus do mhodúil.
GAcatalóg bain2 sonraí
gu catalóige sonraí
Computers, Computer Science A repository of definitions and descriptions for all attributes in the sytem, and all domains that give them their possible values.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Bailiúchán de shainmhínithe agus de thuairiscí ar thréithe uile an chórais, agus ar na fearainn uile a thugann a luachanna féideartha dóibh.
GAcainéal fir1 sonraí
gu cainéil sonraí
Computers, Computer Science A bidirectional data path or bus between input/output devices and the main memory, which allows concurrent operations.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Cosán sonraí nó bus déthreoch idir gléasanna ionchurtha/aschurtha agus an phríomhchuimhne, a cheadaíonn oibríochtaí comhchumaracha.
» 1 2 3