téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
100
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
bunachar sonraí coibhneasta a thugann tacaíocht do agus a úsáideann an stóráil sa chuimhne agus an stóráil ar dhiosca
a relational database system that supports both in-memory and on-disk storage
Leagtar feidhm reachtúil ar RTÉ faoin Acht Craolacháin lena mbaineann seirbhísí pearsanta agus ábhar sainchóirithe a chur ar fáil, ábhar atá sainchóirithe d'úsáideoirí RTÉ iontrála san áireamh. I ndéanamh na feidhme sin, cruthaítear cothromaíocht idir leasa den sórt sin agus cearta an úsáideora trí úsáid a bhaint as na bearta a shonraítear sa Pholasaí seo.
RTÉ has a statutory function under the Broadcasting Act in providing personalised services and customised content, including for example, tailored content to RTÉ sign-in users. In performance of this function, we balance such interests against the rights of individual users through the use of the measures described in this Policy.
GAclár fir1 frithvíreas
gu cláir frithvíreas
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Clár chun víris ríomhaireachta a aimsiú agus a bhaint. Bíonn seirbhís nuashonraithe rialta ag gabháil le bogearraí frithvíreas de ghnáth le go ndéileálfar leis na víris is déanaí de réir mar a thagann siad chun cinn.
Computers, Computer Science Program to detect and remove computer viruses. Antivirus software usually includes a regular update service allowing it to keep up with the latest viruses as they are released.
Áirítear le leideanna praiticiúla eile úsáid scagtha mhaith, clár frithvíreas agus balla dóiteáin, agus an ríomhaire baile a chur áit éigin a mbíonn gach duine ag teacht agus ag imeacht uaidh chun follasacht a spreagadh. Cuimhnigh, is treise i bhfad gnéithe dearfacha an Idirlín ná na gnéithe diúltacha. Sárghléas oideachais atá ann agus is féidir leis cur go mór le foghlaim agus le forbairt do pháiste.
Other practical tips include the use of good filtering, anti-virus and firewall programs, and putting the home computer somewhere where everyone arrives and departs to encourage transparency. Remember, the positive aspects of the Internet are much stronger than the negative aspects. It is an excellent educational instrument and can greatly enhance your child's learning and development.
GAcosán fir1 rochtana
gu cosáin rochtana
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Sainíonn sé seo an pointe iontrála isteach sa Struchtúr Loighciúil Sonraí, agus an stiúradh ó aonán go haonán atá riachtanach le go gcuirfí píosa áirithe próiseála i gcrích.
Computers, Computer Science This defines the entry point into the Logical Data Structure, and the navigation from entity to entity that is needed to perform a given piece of processing.
GAcrioptanailís bain2 le rúntéacs amháin
gu crioptanailíse le rúntéacs amháin
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Cineál crioptanailíse nach bhfuil ach an teachtaireacht ionchódaithe ann; ní mór don anailíseoir an gnáth-théacs a dhearbhú as seo.
Computers, Computer Science A type of cryptanalysis in which only the encoded message is available; from this, the analyser must determine the plain text.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# rúntéacs · ciphertext
GAcriptiú fir traidisiúnta
gu criptithe thraidisiúnta
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Modh criptithe ina bhfuil an eochair rúnda chéanna ag an seoltóir agus ag an nglacadóir le teachtaireachtaí a chéile a dhíchriptiú.
Computers, Computer Science A form of encryption in which both sender and receiver have the same secret key to decrypt each other's messages.
Chun cur leis an gcumas a bhíonn ag custaiméirí rochtain a fháil ar fhaisnéis a bhaineann le díolachán earraí agus soláthar seirbhísí laistigh den mhargadh inmheánach agus chun trédhearcacht a mhéadú.
In order to increase the ability of customers to access information related to the sales of goods and the provision of services within the internal market and to increase transparency.
GAhaiceáil br
abr haiceáil, aidbhr haiceáilte
ENhack v
Ar a bharr sin, ba cheart tomhaltóirí a bheith cosanta nuair a úsáideann siad táirgí nasctha is féidir a haiceáil agus ar féidir leo slándáil tomhaltóirí a chur i mbaol.
In addition consumers should be protected when using connected products that can be hacked and compromise their safety.
GAinrochtaineacht bain3
gu inrochtaineachta
D'fhonn inrochtaineacht agus trédhearcacht na faisnéise a éascú, ba cheart an fhaisnéis a bheith ar fáil mar shonraí struchtúraithe atá inchuardaithe go leictreonach.
In order to facilitate its accessibility and transparency, information should be available as structured data that is electronically searchable.
GAleibhéal fir1 rochtana
gu leibhéil rochtana
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Scóip nó infheictheacht modha nó athróige i leith aicmí eile. Tá cúig leibhéal rochtana ag Java: poiblí, príobháideach, cosanta, pacáiste agus leibhéal réamhshocraithe.
Computers, Computer Science The visibility of a variable or method relative to other classes. Java supports 5 levels: public, private, protected, package and default.
GAmód fir1 rochtana
gu móid rochtana
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Teicníocht a úsáidtear le taifead loighciúil ar leith a fháil ó, nó le taifead loighciúil ar leith a chur i gcomhad atá sannta do ghléas mollstórála.
Computers, Computer Science A technique that is used to obtain a particular logical record from, or to place a particular logical record into, a file assigned to a mass storage device.
GApríobháideacht bain3
gu príobháideachta
príobháideachas fir1
gu príobháideachais
príobháid bain2
gu príobháide, iol príobháidí
Ba cheart socruithe príobháideachais den sórt sin a léiriú ar bhealach atá sofheicthe agus intuigthe.
Such privacy settings should be presented in a an easily visible and intelligible manner.
GAsceamáil bain3
gu sceamála, iol sceamálacha
ENscam s
Ná tabhair amach aon eolas pearsanta: ní iarrfaidh Uisce Éireann eolas pearsanta ná airgeadais ort tríd an ríomhphost riamh. Má bhíonn eolas dá leithéid á iarraidh i ríomhphost is dóichí ná a mhalairt gur sceamáil fioscaireachta é.
Don’t give out any personal information: Irish Water will never ask you for personal or financial information via email. If an email requests this information it is more than likely a phishing scam.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# sceamáil · scamming
GAseiceáil bain3
gu seiceála, iol seiceálacha
(sonraí)
(of data)
Beidh próiseas i bhfeidhm ag an institiúid chun na hionchuir sonraí sa tsamhail a sheiceáil.
The institution shall have in place a process for vetting data inputs into the model.
... na coinníollacha slándála sonraí agus cosanta sonraí lena rialaítear na córais ábhartha a neartú agus a chuíchóiriú...
... strengthening and streamlining the data security and data protection conditions that govern the respective systems...