téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
390
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
» 1 2 3 4
GAlíonra fir4 gníomhaíochta
ai líonraí gníomhaíochta
Computers, Computer Science A diagram that shows the sequence and dependencies of all activities. It is used as an aid to planning time-scales and scheduling work and resources.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Léaráid a léiríonn seicheamh agus spleáchais na ngníomhaíochtaí uile. Úsáidtear é mar chúnamh chun scálaí ama a phleanáil agus chun cláir oibre agus acmhainní a leagan amach.
Member States will transmit aggregate data to the Commission (Eurostat).
Tarchuirfidh na Ballstáit sonraí comhiomlána chuig an gCoimisiún (Eurostat).
GAanótáil br
abr anótáil, aidbhr anótáilte
The capability for annotating internally generated 'camera tracking data';
Tá ar a gcumas ‘sonraí rianaithe ceamaraí’ a ghintear go hinmheánach a anótáil;
ENautomated processing system s
pl automated processing systems
GAcóras fir1 uathphróiseála
ai córais uathphróiseála
system of automated processing of personal information
córas uathphróiseála sonraí pearsanta
GAcomhoiriúnacht bain3 shiarghabhálach
gi comhoiriúnachta siarghabhálaí
The Agency shall develop and maintain the technical tools for managing the different versions of specifications for telematics applications and endeavour to ensure backward compatibility.
Déanfaidh an Ghníomhaireacht na huirlisí teicniúla chun bainistiú a dhéanamh ar na leaganacha difriúla de shonraíochtaí d'fheidhmchláir theileamaitice a fhorbairt agus a chothabháil agus féachfaidh sí le comhoiriúnacht shiarghabhálach a áirithiú.
In accordance with Article 6(9) of the Railway Interoperability Directive, the Agency shall ensure that successive versions of ERTMS equipment are backward compatible, as from the version adopted by the Commission on 23 April 2008.
I gcomhréir le hAirteagal 6(9) den Treoir maidir le hIdirinoibritheacht Iarnróid, áiritheoidh an Ghníomhaireacht go mbeidh gach leagan leanúnach de threalamh an ERTMS comhoiriúnach go siarghabhálach, amhail ón leagan a ghlac an Coimisiún an 23 Aibreán 2008.
GAcrann fir1 dénártha cothromaithe
gu crainn dhénártha chothromaithe
Computers, Computer Science Binary tree where the left subtree and the right subtree from each node are the same depth.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Crann dénártha ar a bhfuil an fochrann clé agus an fochrann deas as gach nód ar comhdhoimhneacht.
ENbase s
(database)
GAbunachar fir1
gu bunachair, ai bunachair, gi bunachar
(sonraí a stóráiltear i ríomhaire)
The information and data shall be stored in that database.
Déanfar an fhaisnéis agus na sonraí a stóráil sa bhunachar sonraí sin.
GAcrann fir1 dénártha
gu crainn dhénártha
Computers, Computer Science A finite set of elements arranged into a hierarchical structure consisting of a root and two disjoint subtrees, in which each node has at most two nodes descending from it.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Tacar críochta d'eilimintí eagraithe i struchtúr ordlathach comhdhéanta de fhréamh agus dhá fhochrann scartha, ina bhfuil dhá nód ar a mhéid mar shliocht ar gach nód.
GAréimse fir4 giotán
ai réimsí giotán
Computers, Computer Science A member of a structure or union that contains one or more named bits.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Ball de struchtúr nó d'aontas ina bhfuil giotán ainmnithe amháin nó níos mó.
GAmapa fir4 giotán
gu mapa giotán, ai mapaí giotán
Computers, Computer Science 1. A screen display in which each pixel location corresponds to a unique main-memory location accessible by the CPU. 2. An image intended for display on this type of display system.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht 1. Taispeáint scáileáin ina mbaineann gach suíomh picteilín le suíomh ar leith sa phríomhchuimhne ar féidir leis an LAP é a rochtain. 2. Íomhá atá le taispeáint ar chóras taispeána den chineál seo.
The map must be supplied in Image format (JPEG, Bitmap or similar) and if available, a digital map in Shapefile format is also requested.
Ní mór an mapa a sholáthar i bhformáid Íomhá (JPEG, Mapa giotán nó a gcomhionann) agus, má tá sé ar fáil, iarrtar mapa digiteach i bhformáid Cruthchomhaid.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# bit string · teaghrán giotán
GAbeart fir1
gu birt, ai bearta, gi beart
Computers, Computer Science A collection of eight (sometimes nine) bits or electronic signals that, when taken together, represent a piece of information or a machine language program instruction.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Cnuasach d'ocht (nó uaireanta de naoi) ngiotán nó de chomharthaí leictreonacha, a léiríonn, nuair a thógtar le chéile iad, blúire faisnéise nó treoir ríomhchláir i meaisínteanga.
Option 2, the preferred option, consists of a series of targeted integrated legislative measures for the establishment of a full Single Market for electronic communications services supported by enhanced EU coordination (through a single EU authorization for \ t European electronic communications providers and the provision of services on the basis of harmonized rules on consumer protection, regulatory solutions, access to common inputs such as spectrum, leased lines and bit streams and individual consumers' space that do not constitute a barrier to and cross-border access \ t say Internet openings).
Is éard atá i Rogha 2, rogha na tosaíochta, sraith beart comhtháite reachtach spriocdhírithe le haghaidh Margadh Aonair iomlán a bhunú do sheirbhísí cumarsáide leictreonaí arna tacú le comhordú feabhsaithe an AE (trí údarú aonair ón AE do sholáthraithe Eorpacha cumarsáide leictreonaí agus trí sholáthar seirbhísí ar bhonn rialacha comhchuibhithe maidir le cosaint tomhaltóirí, réitigh rialála, rochtain ar ionchuir choiteanna amhail speictream, línte ar léas agus sruth giotán agus spás aonair tomhaltóirí nach mbeidh muirir fánaíochta agus trasteorann mar bhac ann agus ina mbeidh rochtain ráthaithe ar an Idirlíon oscailte).
GApróiseas fir1 bunleibhéil
gu próisis bhunleibhéil
Computers, Computer Science A process on a Data Flow Diagram that cannot be decomposed to a lower level. It is marked on the diagram by an asterisk in the bottom right corner of the box.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Próiseas ar Léaráid den Sreabhadh Sonraí nach féidir a dhí-chomhdhéanamh chuig leibhéal níos ísle. Marcáiltear sa léaráid é le réiltín sa chúinne ar dheis ag bun an bhosca.
GAB-chrann fir1
gu B-chrainn, ai B-chrainn, gi B-chrann
Computers, Computer Science A generalized tree that can dynamically handle insertions and deletions without deterioration in search efficiency. Its main application is as an index into a file.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Crann ginearálaithe ar féidir leis ionsánna agus scriosanna a láimhseáil go dinimiciúil gan meath ar éifeachtacht cuardaigh. Is mar innéacs ar chomhad is mó a bhaintear feidhm as.
ENbus s
GAbus fir4
gu bus, iol busanna
A circuit used as a high-traffic path for data or power transmission.
(Ríomhairí, Ríomheolaíocht) Ciorcad a úsáidtear chun sonraí nó cumhacht a tharchur.
Computers, Computer Science set of rules implemented by caches, CPUs, and memory for preventing different versions of the same block from appearing in multiple caches is called the cache consistency protocol
Ríomhairí, Ríomheolaíocht sraith rialacha a bhíonn á n-úsáid ag taiscí, LAPanna, agus an chuimhne, le stop a chur le leaganacha éagsúla den bhloc céanna a bheith i láthair san iliomad taiscí
GAsifear fir1 Chaesair
gu shifear Chaesair
Computers, Computer Science A cipher which replaces each letter of a message by a letter a fixed distance away.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Sifear a mhalartaíonn gach litir i dteachtaireacht ar litir atá fad seasta uaithi.
GAeochair bain5 iarrthóireachta
gu eochrach iarrthóireachta, ai eochracha iarrthóireachta
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Séard is eochair iarrthóireachta ann ná tréith nó comhcheangal de thréithe a aithníonn codach ar bith go sainiúil i ngaol agus nach féidir a bhriseadh síos gan an tsainiúlacht sin a chailleadh.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# primary key · eochair phríomhúil
» 1 2 3 4