tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Admhálacha

Chuidigh na daoine seo thíos le tionscadal an Bhailiúcháin Téarmaí Teicneolaíochta Faisnéise agus táthar buíoch díobh:

An fochoiste Téarmaí TF:

 • Mícheál John Ó Meachair (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath)
 • Brian Ó Raghallaigh (Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU)
 • Fidelma Ní Ghallchobhair (An Coiste Téarmaíochta)
 • Donla uí Bhraonáin (An Coiste Téarmaíochta)
 • Dónal Ó Muirthile (UCC & An Coiste Téarmaíochta)
 • Ronan Doherty (Ollscoil Mhá Nuad)
 • Gearóid Ó Cleircín (Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU & An Coiste Téarmaíochta)
 • Fionnuala de Barra-Cusack (Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU)
 • Hugh Rowland (Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU)

Chuir na daoine seo a leanas comhairle sheachtrach ar fáil freisin:

 • Rose Ní Dhubhda (OÉ Gaillimh)
 • Aonghus Ó hAlmhain
 • Michal Boleslav-Měchura
 • Kevin Scannell (Ollscoil Saint Louis)
 • Theo Lynn (DCU)
 • John Judge (DCU)

Chuidigh na daoine agus na heagraíochtaí seo thíos le tionscadal an Fhoclóra Spóirt, agus táthar buíoch díobh:

 • Ahmed Chebbi (Liathróid Láimhe), Cumann Liathróid Láimhe DCU
 • Aideen Byrne (Canúáil/Cadhcáil)
 • Anthony O'Donnell, Noeleen Solan agus Martina Burgoin (Rásaíocht Capall), Rásaíocht Capall Éireann, www.goracing.ie/
 • Beverly Egar, Carole Fagan agus Clodagh Brennan (Eachaíocht), Cumann Eachaíochta DCU, niamhh.wixsite.com/clubwebsite
 • An Dr. Bill Doris (Daorchluiche)
 • Cathal Ó Foirréidh (Póló Uisce), Fiontar, DCU
 • Clodagh Ní Bhric (Boghdóireacht, Canúáil, Cluichí Eachtraíochta), Coláiste UISCE, www.uisce.ie/
 • Daniel Ryan, Nick Gleeson agus Rory Crinion agus na buachaillí i M5 (Rugbaí), Scoil Pháirc na Sailí, an Charraig Dhubh, www.willowparkjuniorschool.ie/
 • Dave Rock (Galf), McGuirks Golf, www.mcguirksgolf.com/
 • Dermot Somers (Dreapadóireacht, Sléibhteoireacht)
 • Diarmuid Mac Suibhne (Na hEalaíona Comhraic, Charleville Taekwon-Do Club)
 • Enda Whyte (Sláinteachas agus Gortuithe Spóirt), DCU
 • Eugene Ó Farraigh (Rásaíocht Mótair)
 • Feidhlim Kelly (Lúthchleasaíocht), DCU
 • Fiona Mills (Haca), Cumann Haca na hÉireann, www.hockey.ie/
 • Gary Keegan (Dornálaíocht), Stiúrthóir Seirbhísí Ardfheidhmíochta, Institiúid Spóirt na hÉireann, www.instituteofsport.ie/
 • Gerry Hussey (Dornálaíocht)
 • James Russell (Gunnadóireacht)
 • Jimmy Jennings (Tógáil Meáchan), Cumann Tógáil Meáchan Amaitéarach na hÉireann, www.weightliftingireland.com/
 • John Donoghue (Leadóg Bhoird), East Point Table Tennis Club, www.eastpointclub.net
 • John Holland (Rámhaíocht), Cumann Rámhaíochta na hÉireann, www.rowingireland.ie/
 • John Sinclair agus Cormac Sinclair (Cluichí Eachtraíochta), Institiúid Theicneolaíochta na Gaillimhe agus Maigh Eo, Caisleán an Bharraigh, www.gmit.ie/
 • Jonathan Dever (Rásaíocht Con), Bord na gCon, www.igb.ie/
 • Ken Strong (Leadóg Bhoird), Cumann Leadóg Bhoird na hÉireann, www.irishtabletennis.com/itta/
 • Liam Harbison (Cluichí Para-oilimpeacha), POF, Comhairle Phara-oilimpeach na hÉireann, www.paralympics.ie/
 • Lisa O’Reilly (Gleacaíocht), Cumann Acraghleacaíochta Loch Garman, homepage.eircom.net/~gavinbaker/homepage.htm
 • Louise Dolan (Sacar), Cumann Sacair na hÉireann, www.fai.ie/
 • Marie Sheridan (Eitpheil), Cumann Eitpheile na hÉireann, www.volleyballireland.com
 • Martin Maher, Brian Williams agus Brian A. Mc Nally (Scuais), Cumann Scuaise na hÉireann, www.irishsquash.com/
 • Michael Gillespie (Lúthchleasaíocht), Tullamore Harriers, www.tullamoreharriers.com/
 • Michael J. Hynes (Scuais), www.irishsquash.com/
 • Prof. Michael Ryan (Pionsóireacht), Cumann Pionsóireachta na hÉireann, www.irishfencing.net/
 • Mícheál Mac Con Iomaire (Iascaireacht)
 • Michelle Sherwin (Snúcar), Q's Snooker Club, Cluain Dolcáin
 • Miriam Fahey (Taekwon-Do)
 • Prof. Niall Moyna (Fiseolaíocht agus Sláinte), DCU
 • Niamh Barry (Snámh), Cumann Snámha DCU, www.redbrick.dcu.ie/~swimming/
 • Pat McDonagh (Bollaí), Conradh Rachtán na hÉireann, www.irishlawnbowls.ie/
 • Paul McKeever (Eitpheil), Cumann Eitpheile na hÉireann, www.volleyballireland.com/
 • Rohan O’Duill (Boghdóireacht), Boghdóirí Woodbrook, Cill Mhantáin, www.wicklowarchery.org/
 • Ruth Ní Shiadhail, Marcas Ó Siadhail (Póló Uisce)
 • Seán Finnerty (Gunnadóireacht)
 • Seán Treacy (Gunnadóireacht)
 • Seosamh Ó hIarnáin (Dornálaíocht)
 • Shane Whelan (Cispheil), Cumann Cispheile na hÉireann, www.basketballireland.ie
 • Susan McMahon (Téarmaí Lá Spóirt)
 • Timothy Cassidy (Rothaíocht)
 • Tom Ó Brannagáin (Liathróid Láimhe Oilimpeach)
 • Dr. Una May (Frithdhópáil), Comhairle Spóirt na hÉireann, www.irishsportscouncil.ie
 • Vipul Gargya (Cruicéad), Cumann Cruicéid DCU
 • William Butler (Badmantan), Cumann Badmantain DCU, www.redbrick.dcu.ie/~shuttle/
 • Yvonne O’Connor (Oifigeach Spóirt agus Áineasa), DCU, www.dcu.ie/studentsport/index.shtml

Táthar buíoch go háirithe do bhuíon tráchtairí spóirt a thug cabhair luachmhar don tionscadal seo: Brian Tyers, Mícheál Ó Sé, Mártan Ó Ciardha, Mícheál Seoighe, Páidí Ó Lionáird agus Mac Dara Mac Donncha.

Chuidigh na daoine agus na heagraíochtaí seo thíos le tionscadal an Fhoclóra Taibhealaíon agus Amharcealaíon, agus táthar buíoch díobh:

Is iad léachtóirí Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a thug sainmhínithe ar fhormhór na dtéarmaí gnó agus ríomhaireachta a bhfuil sainmhíniú ag gabháil leo sa bhunachar. Lena n-ais sin, fuarthas roinnt sainmhínithe uathu seo a leanas:

 • Borowski, E.J. agus Borwein, J.M. (1989). Collins Dictionary of Mathematics. 2ú heagrán. Londain: HarperCollins.
 • Butler, B agus Issacs, A. (1993). Oxford Reference Dictionary of Finance. 2ú heagrán. SAM: Market House Books Ltd.
 • Greener, M. (1994). The Penguin Business Dictionary. 2ú heagrán. Londain: Penguin Books Ltd.
 • Gunn, M., EGT Teo
 • Hordeski, M.F. (1995). The McGraw-Hill Illustrated Dictionary of Personal Computers. Nua-Eabhrac: McGraw-Hill.
 • Howe, D. (2007) Free On-Line Dictionary of Computing.
 • Nader, J.C. (1998). Prentice Hall’s Illustrated Dictionary of Computing, 3ú heagrán: Sydney: Pearson Education Australia.
 • PCWebopedia (2002). Computers in the Classroom.
 • Rosenberg, J.M. (1995). Dictionary of Marketing and Advertising. Wiley: Chichester.
 • Sinclair, I.R. (1991). Collins Dictionary of Personal Computing. Glaschú: HarperCollins.

Is le caoinchead na ndaoine agus na gcomhlachtaí seo thuas a chuireamar na sainmhínithe sin leis na téarmaí. Má d’fhágamar aon duine nó aon chomhlacht ar lár ón liosta, bheimis buíoch dá gcuirfidís é sin in iúl dúinn.

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge