téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
Torthaí gaolmhara Related matches
AND FURTHER TAKE NOTICE that the said case stated will be transmitted to the Central Office of the High Court immediately
AGUS BÍODH SEO INA FHÓGRA THAIRIS SIN go dtarchuirfear an cás sonraithe sin láithreach chun Príomh-Oifig na hArd-Chúirte [Rialacha na Cúirte Dúiche, 1997]
An official of the court who keeps a record of and administers all court proceedings
Oifigeach de chuid na cúirte a choimeádann taifead ar agus a riarann gach imeacht cúirte
(3) All informations, depositions, recognisances or money lodged in lieu of sureties (if any) taken in the matter shall be transmitted by the Clerk of the Court for the court area in which the same shall have been taken to the Clerk of the Court for the court area in which the person is to appear.
(3) Maidir leis na faisnéisí uile, na teistíochtaí uile, na cúirtbhannaí uile nó an t-airgead uile arna thaisceadh in ionad urra nó urraí (más ann) a tógadh i dtaobh an ábhair, déanfaidh an Cléireach Cúirte don cheantar cúirte ina mbeidh an céanna tógtha an céanna a tharchur chuig Cléireach na Cúirte don cheantar cúirte ina bhfuil an duine le láithriú ann. FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
Such summons shall be deemed to be issued when it has been signed by a justice or by a district court clerk
Measfar an toghairm sin a bheith eisithe nuair a bheidh sí sínithe ag breitheamh nó ag cléireach cúirte dúiche. FOINSE: I.R. 1981
the President of the High Court shall invite a judge of the High Court to undertake (while serving as such a judge) the duties specified in this section
Iarrfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte ... ar bhreitheamh den Ard-Chúirt na dualgais a shonraítear san alt seo a ghabháil de láimh (Acht Uimh. 19 de 2009)
he sum payable by way of remuneration to each judge of the Supreme Court, the High Court and the Circuit Court and each justice of the District Court shall, with effect from the 1st day of June, 1981
An tsuim is iníoctha mar luach saothair le gach breitheamh den Chúirt Uachtarach, den Ard-Chúirt agus den Chúirt Chuarda agus le gach breitheamh den Chúirt Dúiche. FOINSE: I.R. 1981
documents to be sent to the Master of the High Court
doiciméid a chur chuig Máistir na hArd-Chúirte, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
These Rules, which amend Order 30 of the Rules of the Superior Courts, empower the Master of the High Court, when making a conditional order absolute under Rule 13 of Order 30,...
Leis na Rialacha seo, a leasaíonn Ordú 30 de Rialacha na n-Uaschúirteanna, tugtar cumhacht do mháistir na hArd-Chúirte, nuair a bheidh ordú coinníollach á dhéanamh iomlánach aige faoi Riail 13 d'Ordú 30, ... FOINSE: I.R. 1981
The reference to court in subsection (5) shall ... in the case of a defamation action brought in the High Court, include a reference to the Master of the High Court
Maidir leis an tagairt do chúirt i bhfo-alt (5) ... i gcás caingne clúmhillte arna tionscnamh san Ard-Chúirt, folóidh sí tagairt do Mháistir na hArd-Chúirte (Acht Uimh. 31 de 2009)
PART II —Fees payable in the Office of the Registrar of the Supreme Court
Na táillí is iníoctha in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí. FOINSE: I.R. 1980
This Order increases as from 16th March, 1981 some of the fees chargeable in the Offices of the Supreme Court and the High Court, principally in the Office of the Registrar of the Supreme Court, the Central Office and the Examiners' Office, the Official Assignee's Office and the Taxing Masters' Office.
Leis an Ordú seo, méadaítear amhail ón 16 Márta, 1981 cuid de na táillí is inmhuirir in Oifigí na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte, go háirithe in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí, sa Phríomh-Oifig agus in Oifig an Scrúdaitheora, in Oifig an tSannaí Oifigiúil agus in Oifig an Mháistir Fhómhais. FOINSE: I.R. 1981
The judge who is in charge of the Circuit Court and who, by virtue of office, is an additional judge of the High Court
An breitheamh atá i gceannas ar an gCúirt Chuarda agus, de bhua a oifige/hoifige, atá ina bhreitheamh/breitheamh breise de chuid na hArd-Chúirte
This Rule is subject to the exercise by the President of the Circuit Court of the powers conferred upon him by Part III of the Courts of Justice Act, 1947 .
Beidh an Riail seo faoi réir fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le Cuid III den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1947, ag Uachtarán na Cúirte Cuarda. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The President of the Circuit Court if assigned to the Dublin Circuit or the Senior Judge of the Dublin Circuit if the President is not assigned to that Circuit shall direct and appoint the times and place for the Sittings of the Circuit Court in the Dublin Circuit.
Is é Uachtarán na Cúirte Cuarda má shanntar do Chuaird Bhaile Átha Cliath é nó Breitheamh Sinsearach Chuaird Bhaile Átha Cliath mura sanntar an tUachtarán don Chuaird sin a ordóidh agus a chinnfidh na tráthanna agus an t-ionad le haghaidh Suíonna na Cúirte Cuarda i gCuaird Bhaile Átha Cliath. FOINSE: I.R. 1981
I, GERARD COLLINS, Minister for Justice, in exercise of the powers conferred on me by section 26 (1) of the Courts of Justice Act, 1953 (No. 32 of 1953), and after consultation with the President of the District Court, hereby order as follows:
I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 26 (1) den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1953 (Uimh. 32 de 1953) agus tar éis dom comhairle a ghlacadh le hUachtarán na Cúirte Dúiche, ordaímse, GEARÓID Ó COILEÁIN, Aire Dlí agus Cirt, leis seo mar a leanas:- FOINSE: I.R. 1980
The judge who is in charge of the High Court and who, by virtue of office, is an additional judge of the Supreme Court
An breitheamh atá i gceannas ar an Ardchúirt, agus de bhua a oifige/hoifige, atá ina bhreitheamh/breitheamh breise de chuid na Cúirte Uachtaraí
Subject to the foregoing rules, the rules and practice in relation to persons of unsound minds and wardship for the time being relating to the jurisdiction of the President of the High Court shall, so far as applicable, apply to all proceedings in respect of persons of unsound mind in the Circuit Court.
Faoi réir na rialacha sin roimhe seo, beidh feidhm ag na rialacha agus ag an gcleachtas i ndáil le daoine mímheabhracha agus le coimircíocht a bhainfidh de thuras na huaire le dlínse Uachtarán na hArd-Chúirte, a mhéid is infheidhme, maidir le gach imeacht i leith daoine mímheabhracha sa Chúirt Chuarda. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
President of the High Court.
Uachtarán na hArd-Chúirte.FOINSE: I.R. 1981
Service of orders by the registrar of the Court
Cláraitheoir na Cúirte do sheirbheáil orduithe FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
On a certificate under Order 36, Rule 39, of the Rules of the Superior Courts
Ar dheimhniú faoi Ordú 36, Riail 39, de Rialacha na nUaschúirteanna FOINSE: I.R. 1981