téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
scum · slum · SM · soum · SU
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
ENsum s
GAsuim bain2
gu suime, iol suimeanna
Mathematics » Geometry » Coordinate Geometry 1. The result of an addition. 2. (of an infinite series) The limit of the sequence of partial sums of an infinite series, i.e. the limit of the sum of the first n terms of the series, as n approaches infinity.
Matamaitic » Céimseata » Céimseata Chomhordanáideach 1. Toradh suimithe. 2. (i leith sraithe éigríochta) Teorainn sheicheamh na bpáirtsuimeanna i sraith éigríochta, is é sin teorainn shuim na gcéad n-téarmaí sa tsraith, de réir mar a dhruideann n leis an éigríoch.
Find the sum of x.
Faigh suim x.
total sum to be raised
an tsuim iomlán atá le cruinniú
Torthaí gaolmhara Related matches
GAcnapshuim bain2
gu cnapshuime, iol cnapshuimeanna
Finance 1. A sum of money paid all at once, rather than in instalments. 2. An insurance benefit, such as a sum of money paid on retirement or redundancy or to the beneficiaries on the death of an insured person. Retirement pensions can consist of a lump sum plus a pension. 4. A form of damages; a lump-sum award is given in tort cases.
Airgeadas 1. Suim airgid a íoctar in aon iarraidh, de rogha ar thráthchodanna. 2. Sochar árachais, e.g. suim airgid a íoctar ag am scoir nó iomarcaíochta, nó leis na tairbhithe ar bhás duine faoi árachas. D'fhéadfadh pinsean scoir a bheith comhdhéanta de chnapshuim agus de phinsean. 4. Saghas damáistí; dámhtar cnapshuim i gcásanna torta.
"penalty" includes any fine or other penal sum and, where a fine is ordered to be paid, any compensation, costs or expenses, in addition to such fine;
folaíonn "pionós" aon fhíneáil nó suim phionósach eile agus, má ordaítear fíneáil a íoc, aon chúiteamh, costais nó caiteachais, i dteannta na fíneála sin; FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
The officer having the management of the Central Office for the time being shall be the proper officer to make entries and render accounts of all fines or penal sums imposed by the Court.
Is é an t-oifigeach ar a bhfuil cúram bainistíochta na Príomh-Oifige de thuras na huaire an t-oifigeach cuí chun taifid a dhéanamh agus chun cuntas a thabhairt ar na fíneálacha nó ar na suimeanna pionósacha a ghearr an Chúirt. FOINSE: I.R. 1980
Similar to a normal lump sum, but it includes pay increases as appropriate.
Cosúil le gnáth-chnapshuim, ach cuimsíonn sí arduithe pá de réir mar is cuí.
“lump sum”, except in the expression “preserved lump sum”, means a gratuity under paragraph 11 of the Main Scheme;
ciallaíonn "cnapshuim", ach amháin san abairt "cnapshuim chaomhnaithe", aisce faoi mhír 11 den phríomh-Scéim;FOINSE: I.R. 1981
Mathematics » Logic & Set Theory The union (or sum) of the sets A and B is the set of those elements which belong to at least one of the sets. Similarly, for a greater (even infinite) number of sets.
Matamaitic » Loighic & Tacartheoiric Is ionann aontas (nó suim) na dtacar A agus B agus tacar na mball sin a bhaineann le ceann ar a laghad den dá thacar. Is mar a chéile é do líon níos mó de thacair, fiú do líon éigríochta.