téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
Torthaí gaolmhara Related matches
technique for identifying and sorting cells and their components (such as DNA) through fluorescent staining
GAléaráid bain2 den sreabhadh acmhainní
gu léaráide den sreabhadh acmhainní, iol léaráidí den sreabhadh acmhainní
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Comhpháirt den Léaráid den Sreabhadh Sonraí. Is í a aidhm ná gluaiseacht fhisiciúil na n-earraí i gcóras a thaispeáint, seachas gluaiseacht na faisnéise. Is í a fheidhm ná cuidiú le scóipeáil tosaigh an chórais, agus cuidiú chun sreafaí sonraí a aithint go luath san anailís.
Computers, Computer Science A component part of a Data flow diagram. Its purpose is to show the physical movement of goods in a system, rather than the movement of information. Its function is to help with the initial scoping of the system, and to help identify flows of data in the early stages of the analysis.
GAléaráid bain2 den sreabhadh doiciméad
gu léaráide den sreabhadh doiciméad
Ríomhairí, Ríomheolaíocht An tardhul tosaigh agus córas á scóipeáil chun léaráidí den sreabhadh doiciméad a tharraingt. Taispeánann an léaráid sreabhadh na ndoiciméad thart timpeall córais mar shreafaí chuig agus ó fhoinsí agus fhaighteoirí gach cinn acu. Ní thaispeántar próiseáil na ndoiciméad ar an léaráid seo.
Computers, Computer Science The initial pass at scoping a system for drawing document flow diagrams. The diagram shows the flow of documents around a system as flows to and from sources and recipients of each. Processing of these documents is not shown on this diagram.
GAléaráid bain2 den sreabhadh sonraí
gu léaráide den sreabhadh sonraí
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Léaráid d'amharc feidhmeach ar an gcóras atá á iniúchadh. Ceithre mhír atá i gceist sa nodaireacht: próiseas, stór sonraí, aonán seachtrach, agus sreabhadh sonraí. Is í an phríomhaidhm atá leis ná tuiscint an anailísí ar scóip an chórais, ar an bpróiseáil atá le déanamh, agus ar an idirghníomhaíocht leis an timpeallacht a chur in iúl don Úsáideoir.
Computers, Computer Science A diagrammatic view of the functional view of the system under investigation. The notation comprises four elements: process, data store, external entity, and data flow. Its primary purpose is to communicate with the User the analyst's understanding of the scope of the system, the processing undertaken, and the interactions with the environment.
GAléaráid bain2 loighciúil den sreabhadh sonraí
gu léaráide loighciúla den sreabhadh sonraí
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Tuairisc ar an timpeallacht fhisiciúil reatha, tar éis gach tagairt d'fhachtóirí fisiciúla agus teagmhasacha a bhaint. Is í an aidhm atá leis ná an loighic gnó atá mar bhunús do chleachtais reatha a thuiscint, seachas samhail shimplí de na gnásanna atá i bhfeidhm a sholáthar, is cuma cé chomh bailí is atá siad. Go tipiciúil, baintear tagairtí do shriantachtaí a tharlaíonn de thoradh cúrsaí geografacha, gnásanna a bhaineann le meaisíní (e.g., fótachóipeáil, ullmhú sonraí), polaitíocht na hoifige, nó gnásanna oifige ón DFD Fisiciúil Reatha, agus ní fhágtar ann ach an loighic ghnó. Tarlaíonn sé seo ag Céim 150.
Computers, Computer Science The description of the current physical environment, after all references to physical and contingent factors have been removed. The aim is to understand the business logic underlying the current practices, rather than simply to model the procedures in place, regardless of their validity. Typically, references to constraints caused by geographical considerations, machine-related procedures (e.g., photocopying, data prep.), office politics, or office procedures are removed from the Current Physical DFD, leaving just the business logic. This takes place in Step 150.
GAsamhail bain3 den sreabhadh sonraí córais atá de dhíth
gu samhla den sreabhadh sonraí córais atá de dhíth
Ríomhairí, Ríomheolaíocht An leagan sin de shamhail an tsreafa sonraí a thugann léiriú ar an bpróiseáil sa chóras nua.
Computers, Computer Science The version of the Data flow model that describes the processing in the new system.
Airgeadas airgead tirim a ghineann gnólacht agus a íoctar le creidiúnaithe agus le scairshealbhóirí
Finance cash generated by the firm and paid to creditors and shareholders
Airgeadas Tá an sreabhadh airgid thirim ráite i dtéarmaí ainmniúla má thugtar an méid iarbhír euro a bheidh le glacadh.
Finance Cash flow expressed in nominal terms if the actual amount of euros to be received is given.
Airgeadas An difríocht idir sreafaí airgid thirim an ghnólachta le tionscadal agus gan tionscadal.
Finance Difference between the firm's cash flows with and without a project.
Airgeadas Tuilleamh roimh ús agus dímheas, lúide cánacha.
Finance Earnings before interest and depreciation minus taxes.
GAsreabhadh fir ilchodach sonraí
gu sreafa ilchodaigh sonraí, ai sreafaí ilchodacha sonraí
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Sreabhadh sonraí ar Léaráid den Sreabhadh Sonraí ar féidir é a dhianscaoileadh ag leibhéal níos ísle ina dhá shreabhadh sonraí ar leith nó breis.
Computers, Computer Science A data flow on a Data Flow Diagram which can be decomposed at a lower level into two or more separate data flows.