téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
GAgealltán fir1
gu gealltáin, ai gealltáin, gi gealltán
gealltanas fir1
gu gealltanais, ai gealltanais, gi gealltanas
gealladh fir
gu geallta, iol gealltaí
(person or equipment)
GAslándáil bain3
gu slándála
(daoine nó trealamh)
This shop is security patrolled.
Tá an siopa seo faoi shlándáil phatrólaithe.
(secure feeling, sanctuary )
GAtearmann fir1
gu tearmainn, ai tearmainn, gi tearmann
diongbháilteacht bain3
gu diongbháilteachta
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
(soundness)
GAsláine bain4
gu sláine
(on loan)
GAurrús fir1
gu urrúis, ai urrúis, gi urrús
Finance 1. An asset or assets to which a lender can have recourse if the borrower defaults on any loan repayments. 2. A financial asset, including shares, government stocks, debentures, bonds, unit trusts, and rights to money lent or deposited. It does not, however, include insurance policies.
Airgeadas 1. Sócmhainn nó sócmhainní atá ar fáil d'iasachtóir má loiceann an t-iasachtaí ar aon aisíocaíochtaí iasachta. 2. Sócmhainn airgeadais, ar a n-áirítear scaireanna, stoic rialtais, bintiúir, bannaí, iontaobhais aonad, agus cearta ar airgead a tugadh ar iasacht nó a cuireadh i dtaisce. Ní áirítear polasaithe árachais mar urrús, áfach.
Torthaí gaolmhara Related matches
ENbearer security s
pl bearer securities
GAurrús fir1 iompróra
ai urrúis iompróra
Finance Capital market securities include instruments with maturities greater than one year and those with no designated maturity at all. The market is generally divided according to whether the instruments contain a promised set of cash flows over time or offer participation in the future profitability of a company. The first sector is usually referred to as the Fixed Income Market, whereas the second is the Equity Market.
Airgeadas Ar urrúis mhargaidh caipitil áirítear ionstraimí le haibíochtaí de níos mó ná bliain amháin agus iadsan atá gan aibíocht shainithe ar bith. De ghnáth, roinntear an margadh idir ionstraimí a gheallann sraith sreafaí airgid thirim thar am agus iadsan a thairgeann rannpháirteachas i mbrabúsacht na cuideachta sa todhchaí. An Margadh Ioncaim Sheasta a ghlaoitear ar an gcéad earnáil de ghnáth, agus an Margadh Cothromais ar an dara ceann.
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
independent Committee of European Securities Regulators established under the terms of the European Commission, and one of the two committees envisaged in the Final Report of the group of Wise Men on the regulation of European securities markets
... strengthening and streamlining the data security and data protection conditions that govern the respective systems...
... na coinníollacha slándála sonraí agus cosanta sonraí lena rialaítear na córais ábhartha a neartú agus a chuíchóiriú...
GAurrús fir1 gníomhaireachta feidearálach
ai urrúis ghníomhaireachtaí feidearálacha, gi urrús gníomhaireachtaí feidearálacha
when all people, at all times, have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life
'Chun críche phointe 3 den Iarscríbhinn seo, déanfar cláir stocshealbhaíochta rialtais chun críocha slándála bia i dtíortha atá i mbéal forbartha a bhfuil a n-oibriú trédhearcach agus á chur i gcrích i gcomhréir le critéir nó treoirlínte oibiachtúla atá foilsithe go hoifigiúil a mheas a bheith i gcomhréir le forálacha an phointe seo, lena n-áirítear cláir faoina bhfaightear stoic earraí bia chun críocha slándála bia agus iad a scaoileadh ar phraghsanna riartha, ar choinníoll go bhfuil an difríocht idir an praghas fála agus an praghas tagartha seachtrach curtha san áireamh in AMS.'
'Sna conclúidí ón gComhairle Eorpach an 23-24 Deireadh Fómhair 2014, dúradh gur cheart ilchuspóirí na hearnála talmhaíochta agus úsáide talún, ó tharla cumas níos lú a bheith aici i dtaca le maolú agus an gá go n-áiritheofaí comhsheasmhacht idir slándáil an tsoláthair bia san Aontas agus na cuspóirí maidir le hathrú aeráide, a aithint.'
GAurrús fir1 idirmhalartach
ai urrúis idirmhalartacha, gi urrús idirmhalartach
Finance Securities that are not individually designated by serial numbers belonging to a particular owner. Instead a clearing system or depositary institution credits owners with a given number of a particular bond issue.
Airgeadas Urrúis iad seo nach sainítear ina gceann is ina gceann le huimhreacha srathacha a bhaineann le húinéir ar leith. Mar mhalairt air sin, cuireann córas imréitigh nó institiúid taisclainne uimhir shonraithe d'eisiúint áirithe bannaí chun sochair na n-úinéirí.
ENgilt-edged security s
pl gilt-edged securities
gilt s
pl gilts
GAurrús fir1 órchiumhsach
ai urrúis órchiumhsacha, gi urrús órchiumhsach
sárurrús fir1
gu sárurrúis, ai sárurrúis, gi sárurrús
Finance Irish and British government securities.
Airgeadas Urrúis rialtas na hÉireann agus rialtas na Breataine.
ENgovernment security s
pl government securities
GAurrús fir1 rialtais
ai urrúis rialtais, gi urrús rialtais
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
in order to guarantee the legal security and the homogeneity of the body
d'fhonn deimhneacht dhlíthiúil agus aonchineálacht an chomhlachta a áirithiú
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
ENlisted security s
pl listed securities
GAurrús fir1 liostaithe
ai urrúis liostaithe
Finance A bond (or note) in which the collateral is provided by a mortgage or portfolio of mortgages, usually insured to cover any defaults.
Airgeadas Banna (nó nóta) ina soláthraíonn morgáiste nó punann morgáistí an chomhthaobhacht, morgáistí a árachaítear de ghnáth chun aon loiceadh a chumhdach.
GAbanna fir4 bardasach
gu banna bhardasaigh, ai bannaí bardasacha
Finance A bond issued by a local government authority, especially one in the USA.
Airgeadas Banna a eisíonn údarás rialtais áitiúil, go háirithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá.
access by all people at all times to the adequate utilization and absorption of nutrients in food, in order to be able to live a healthy and active life