téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
(of voice, of musical instrument)
GAréim bain2
gu réime, iol réimeanna
(guth, uirlis cheoil)
(official list or record)
GAclár fir1
gu cláir, ai cláir, gi clár
(liosta nó taifead oifigiúil)
I wish to inform you that your name has been deleted from/added to the Register for the following reason
Ba mhaith liom a chur in iúl duit go bhfuil d’ainm bainte den Chlár/curtha leis an gClár mar gheall ar an gcúis a leanas
I would like to inform you that your postal address has been changed on the Register of Electors from: xxx to the address shown at the top of this correspondence.
Ba mhaith liom a chur in iúl duit go bhfuil do sheoladh poist athraithe ar Chlár na dToghthóirí ó: xxx go dtí an seoladh atá ag barr an chomhfhreagrais seo.
If so, your name and address will also be included in the Edited Register of Electors, 2010/2011
Más ea, cuirfear d’ainm agus do sheoladh le Clár Atheagraithe na dToghthóirí 2010/2011 chomh maith.
GAcláraigh br
abr clárú, aidbhr cláraithe
registers a motion
cláraíonn tairiscint
registers an interest
cláraíonn leas
registers a birth
cláraíonn breith
registered at...
cláraíodh ag...
Alternatively, please complete the form overleaf so that you can be registered to vote at your new address and return same to this office
Nó, líon an fhoirm atá ar thaobh eile an leathanaigh seo, ionas gur féidir tú a chlárú le haghaidh vótála ag do sheoladh nua, agus seol ar ais chuig an oifig seo í
GAtabhall fir1
gu tabhaill, iol taibhle
Computers, Computer Science Small and very fast hardware device for temporarily holding information. The computer, memory and external devices all use registers to hold both data and status information.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Gléas beag, an-tapa, crua-earraí chun faisnéis a choinneáil go sealadach. Úsáideann an ríomhaire, an chuimhne agus na gléasanna seachtracha go léir taibhle chun sonraí agus faisnéis stádais a choinneáil.
Torthaí gaolmhara Related matches
GAdréachtchlár fir1
gu dréachtchláir, ai dréachtchláir, gi dréachtchlár
The Draft Register of Electors which will be published on the 1st November, 2009 can be inspected at your local Post Office, Public Library, Garda Station or the offices of Mayo County Council.
Foilseofar Dréachtchlár na dToghthóirí ar 1 Samhain, 2009, agus is féidir é a sheiceáil in Oifig an Phoist, Stáisiún na nGardaí, oifigí Chomhairle Contae Mhaigh Eo nó sa Leabharlann Phoiblí i do cheantar áitiúil.
The Edited Register of Electrors contains the names and addresses of persons whose details can be used for a purpose other than an electoral or other statutory purpose, e.g. for direct marketing use by a commercial or other organisation.
Ar Chlár Atheagraithe na dToghthóirí tá ainmneacha agus seoltaí na ndaoine ar féidir a gcuid sonraí a úsáid chun críocha eile seachas críocha toghchánaíochta nó críocha reachtúla m.sh. margaíocht dhíreach ag eagraíochtaí tráchtála nó eile.
GAtabhall fir1 innéacs
gu tabhaill innéacs, ai taibhle innéacs
Computers, Computer Science A register used to hold the addresses of information subject to modification prior to or during the execution of an instruction. The index register contents are available for loading into the stack when required. Modification may be either by addition or subtraction, yielding a new effective address.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Tabhall a úsáidtear chun seoltaí míreanna faisnéise a choinneáil a mbeadh mionathrú le déanamh orthu roimh nó le linn treoir a rith. Is féidir luach an tabhaill innéacs a lódáil ar an gcruach nuair is gá. Is féidir an luach a mhionathrú trí shuimiú nó trí dhealú, chun seoladh éifeachtach nua a fháil.
GAtabhall fir1 treorach
gu tabhaill treorach
Computers, Computer Science The instruction register holds the instruction during the instruction decode-and-execute phase of the microprocessor operation until it can be decoded.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Coinníonn an tabhall treorach an treoir le linn staid díchódaigh-agus-rith treoracha d'oibríocht an mhicreaphróiseálaí, go dtí gur féidir í a dhíchódú.
Computers, Computer Science An international database of IMEIs to be set up by mobile phone companies in order to track and block the use of stolen mobile phones.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Bunachar sonraí idirnáisiúnta de chuid IMEI atá le bunú ag comhlachtaí teileafóin phóca le teileafóin phóca goidte a rianadh agus a n-úsáid a bhlocáil.
space inside a ship available for carriage of goods when engine rooms, fuel containers, staff quarters, etc are excluded, and calculated on a basis of one register ton corresponding to a volume of 100 cubic feet (2.83 m3) of the remainder
an spás lastais i long .i. as an spás iomlán i long lastais baintear seomraí innill, stóráil bhreosla, cóiríocht mhairnéalach, srl, agus áirítear gach 100 troigh ciúbach (2.83 m3) den fhuílleach ina ghlantonna cláraithe
On every ton of the net registered tonnage or of half the gross tonnage, whichever is the greater, of all such vessels windbound or otherwise and not load- ing or discharging cargo, a sum not exceeding
Ar gach tonna de ghlan tonnáiste cláraithe nó de leath olltonnáiste, cibé acu is mó, gach árthaigh den sórt sin a bheidh sáinnithe ag an ngaoth nó eile agus nach mbeidh ag luchtú ná ag díluchtú lasta, suim nach mó ná FOINSE: I.R. 1981
GAseolachán fir1 tabhaill
gu seolacháin tabhaill
Computers, Computer Science Register addressing is used when the CPU has several possible registers that may be used for reference. Since the number of registers is usually small, only a few bits are necessary to select a register.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Úsáidtear seolachán tabhaill nuair atá a lán taibhle sa LAP a d'fhéadfaí a úsáid do thagairt. Ós rud é nach mbíonn ach líon beag taibhle ann de ghnáth, ní bhíonn ach cúpla giotán ag teastáil chun tabhall a roghnú.
GAclárleabhar fir1
gu clárleabhair, ai clárleabhair, gi clárleabhar
(b) Certified copy of the particulars entered by the Registrar in the register book on the registry of the ship, together with a certified statement showing the ownership of the ship at the time being and details of outstanding encumbrances
(b) Cóip dheimhnithe de na sonraí a thaifead an Cláraitheoir sa chlárleabhar ar chlárú na loinge, mar aon le ráiteas deimhnithe ag taispeáint úinéireachta na loinge de thuras na huaire agus sonraí na n-eirí atá gan ghlanadh FOINSE: I.R. 1981
AND WHEREAS the stock specified in the schedule hereto (being the stock specified and similarly described in the inventory) is the stock, particulars of which are or are to be entered in the Register of Chattel Mortgages pursuant to section 31 (1) of the said Act of 1978:
AGUS DE BHRÍ gurb é an stoc a shonraitear sa sceideal a ghabhann leis seo (is é sin an stoc atá sonraithe agus tuairiscithe ar an tsli chéanna san fhardal) an stoc a bhfuil a shonrai taifeadta nó le taifeadadh i gClár na nAirnéis-Mhorgáistí de bhun alt 31 (l) den Acht sin 1978 FOINSE: I.R. 1978
Mayo County Council is at present updating the Register of Electors
Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag nuashonrú Chlár na dToghthóirí faoi láthair
The said Lease is registered as a burden on Folio of the Register of Freehold land in the County of
Tá an Léas sin cláraithe mar ualach ar Fhóilió sa Chlár de Thalamh Ruílse i gContae
The Clerk shall keep a book which shall be known as the Register of Licences (Form 82.1 Schedule C) and shall enter or cause to be entered in such Register particulars of all licences for the sale of intoxicating liquors existing in respect of premises situate within the court area...
Coimeádfaidh an Cléireach leabhar dá ngairfear Clár na gCeadúnas (Foirm 82.1, Sceideal C) agus déanfaidh sé nó sí, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara go ndéanfar, sonraí i dtaobh na gceadúnas go léir chun deochanna meisciúla a dhíol atá i bhfeidhm i leith áitreabh sa cheantar cúirte,... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1