téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
marked · marker · make · maker · mare
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
GAmargadh fir1
gu margaidh, iol margaí
Finance 1. The arena in which buyers and sellers meet to exchange items of value. 2. An organized gathering in which trading in securities, commodities, currencies, etc., takes place. 3. The demand for a particular product or service, often measured by sales during a specified period.
Airgeadas 1. An láthair ar a gcruinníonn ceannaitheoirí agus díoltóirí chun nithe a bhfuil luach orthu a mhalartú. 2. Cruinniú eagraithe ina ndéantar trádáil in urrúis, i dtráchtearraí, in airgeadraí, etc. 3. An t-éileamh atá ar tháirge nó ar sheirbhís ar leith, tomhaiste go minic de réir an díolacháin le linn tréimhse ar leith.
the market clears
glantar an margadh
Torthaí gaolmhara Related matches
GAmargadh fir1 dollar na hÁise
gu mhargadh dollar na hÁise, ai margaí dollar na hÁise, gi mhargaí dollar na hÁise
Finance Market in Asia where banks collect deposits and make loans denominated in US dollars.
Airgeadas Margadh san Áis ina mbailíonn bainc taiscí agus a ndéanann siad iasachtaí atá ainmnithe i ndollair Stát Aontaithe Mheiriceá.
GAmargadh fir1 ceantála
gu margaidh cheantála, ai margaí ceantála
Finance Market where all traders in a certain good meet at one place to buy or sell an asset.
Airgeadas Margadh ag a dtagann na trádálaithe go léir in earra áirithe le chéile in áit amháin chun sócmhainn a cheannach nó a dhíol.
GAbéarmhargadh fir1
gu béarmhargaidh, iol béarmhargaí
Finance Market in which prices are declining.
Airgeadas Margadh ina bhfuil praghsanna ag titim.
GAmargadh fir1 dubh
gu margaidh dhuibh, ai margaí dubha
Finance Private market that operates in contravention of government restrictions.
Airgeadas Margadh príobháideach a fheidhmíonn i gcoinne srianta rialtais.
Finance Primary or secondary market for government municipal or corporate debt securities.
Airgeadas Príomh-mhargadh nó margadh tánaisteach d'urrúis fiachais bhardasaigh nó chorparáidigh rialtais.
GAmargadh fir1 caipitil
gu margaidh chaipitil, ai margaí caipitil
Finance Financial markets for long term debt and equity shares.
Airgeadas Margadh airgeadais d'fhiachais fadtéarma agus do ghnáthscaireanna.
domestic rules governing the capital market
na rialacha inmheánacha a rialaíonn an margadh caipitil
GAlíne bain4 mhargadh an chaipitil
ai línte mhargadh an chaipitil
Finance The efficient set of all assets, both risky and riskless, which provides the investor with the best possible opportunities.
Airgeadas Tacar éifeachtúil na sócmhainní go léir, idir rioscúil agus gan riosca, a sholáthraíonn na deiseanna is fearr is féidir don infheisteoir.
Finance Capital market securities include instruments with maturities greater than one year and those with no designated maturity at all. The market is generally divided according to whether the instruments contain a promised set of cash flows over time or offer participation in the future profitability of a company. The first sector is usually referred to as the Fixed Income Market, whereas the second is the Equity Market.
Airgeadas Ar urrúis mhargaidh caipitil áirítear ionstraimí le haibíochtaí de níos mó ná bliain amháin agus iadsan atá gan aibíocht shainithe ar bith. De ghnáth, roinntear an margadh idir ionstraimí a gheallann sraith sreafaí airgid thirim thar am agus iadsan a thairgeann rannpháirteachas i mbrabúsacht na cuideachta sa todhchaí. An Margadh Ioncaim Sheasta a ghlaoitear ar an gcéad earnáil de ghnáth, agus an Margadh Cothromais ar an dara ceann.
GAmargadh fir1 contango
gu margaidh chontango, ai margaí contango
Finance Market in which the prices of futures are higher for distant contracts than for nearby delivery months.
Airgeadas Margadh ina mbíonn praghsanna na dtodhchaíochtaí níos airde do chianchonarthaí ná do mhíonna seachadta gairide.
Finance Market where traders specialising in particular commodities buy and sell assets for their own account.
Airgeadas Margadh ar a mbíonn trádálaithe, ar speisialtóirí iad i dtráchtearraí ar leith, ag ceannach agus ag díol sócmhainní dá gcuntas féin.
GAmargadh fir1 éifeachtúil
gu margaidh éifeachtúil, ai margaí éifeachtúla
Finance Market in which prices reflect all available information so that excess risk-adjusted returns are not possible.
Airgeadas Margadh ina léiríonn na praghsanna gach faisnéis dá bhfuil ar fáil ionas nach ann do thorthaí a róchoigeartaíodh do riosca.
GAmargadh fir1 na nEorabhannaí
gu mhargadh na nEorabhannaí, ai mhargaí na nEorabhannaí
Finance Market where bonds are underwritten by international syndicates and sold outside the country of the currency of denomination.
Airgeadas Margadh ina bhfrithgheallann sindeacáití idirnáisiúnta bannaí agus ina ndíoltar iad lasmuigh de thír a n-airgeadra ainmnithe.
GAmargadh fir1 na nEoraichreidmheasanna
gu mhargadh na nEoraichreidmheasanna, ai margaí na nEoraichreidmheasanna
Finance Collection of banks that accept deposits and provide loans in large denominations and in a variety of currencies.
Airgeadas Cnuasach de bhainc a ghlacann le taiscí agus a sholáthraíonn iasachtaí in ainmníochtaí móra agus in airgeadraí éagsúla.
GAmargadh fir1 na nEor-airgeadraí
gu mhargadh na nEor-airgeadraí, ai margaí na nEor-airgeadraí
Finance Money market for borrowing and lending currencies that are held in the form of deposits in banks outside the countries in which those currencies are issued as legal tender.
Airgeadas Margadh airgid ina ndéantar airgeadraí a thabhairt agus a thógáil ar iasacht, airgeadraí a choimeádtar i bhfoirm taiscí i mbainc lasmuigh de na tíortha ina n-eisítear na hairgeadraí sin mar dhlíthairiscint.
GAmargadh fir1 na gcistí feidearálacha
gu mhargadh na gcistí feidearálacha, ai margaí na gcistí feidearálacha
Finance Interbank market for borrowing and lending deposits held by commercial banks at the Federal Reserve System.
Airgeadas Margadh idirbhainc le taiscí atá i seilbh na mbanc tráchtála sa Chóras Cúlchiste Feidearálach a fháil nó a thabhairt ar iasacht.
GAmargadh fir1 airgeadais
gu margaidh airgeadais, iol margaí airgeadais
Finance Markets that deal with cash flows over time.
Airgeadas Margaí a láimhseálann sreafaí airgid thirim thar am.