téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
issuer · Issus · tissue · SSE · sue
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
(item issued)
GAeisiúint bain3
gu eisiúna, iol eisiúintí
Finance 1. The number of shares or the amount of stock on offer to the public at a particular time. 2. The number of banknotes distributed by central banks at a particular time.
Airgeadas 1. An líon scaireanna nó an méid stoic atá ar tairiscint don phobal ag am ar leith. 2. An líon nótaí bainc a dháileann bainc cheannais ag am ar leith.
ENissue v
GAeisigh br
abr eisiúint, aidbhr eisithe
issues a circular
eisíonn ciorclán
issues a statement
eisíonn ráiteas
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
ENissue s
(of topic)
GAsaincheist bain2
gu saincheiste, iol saincheisteanna
ceist bain2
gu ceiste, iol ceisteanna
ENissue s
(point in question)
GAbuncheist bain2
gu buncheiste, iol buncheisteanna
mórcheist bain2
gu mórcheiste, iol mórcheisteanna
saincheist bain2
gu saincheiste, iol saincheisteanna
ceist bain2
gu ceiste, iol ceisteanna
They may raise at the meeting any issue giving rise to a difficulty.
Féadfaidh siad aon saincheist is siocair le deacracht a thógáil ag an gcruinniú.
ENissue s
(suggested improvements, tasks or questions)
GAsaincheist bain2
gu saincheiste, iol saincheisteanna
(feabhsuithe molta, tascanna nó ceisteanna)
Torthaí gaolmhara Related matches
GAseaneagrán fir1
gu seaneagráin, ai seaneagráin, gi seaneagrán
back issue of journal
seaneagrán irise
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
ENBund issue s
pl Bund issues
GAeisiúint bain3 Bund
ai eisiúintí Bund
Finance German debt obligations.
Airgeadas Oibleagáidí fiachais Gearmánacha.
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
GAbónaseisiúint bain3
gu bónaseisiúna, iol bónaseisiúintí
scruitheisiúint bain3
gu srutheisiúna, iol srutheisiúintí
Finance The issue of new share certificates to existing shareholders to reflect the accumulation of profits in the reserves of a company's balance sheet. It is thus a process for converting money from the company's reserves into issued capital. The shareholders do not pay for the new shares and appear to be no better off.
Airgeadas Scairtheastais nua a eisiúint do scairshealbhóirí atá ann cheana féin chun carn na mbrabús i gcúlchistí cláir chomhardaithe comhlachta a léiriú. Próiseas é dá réir sin chun airgead ó chúlchistí na cuideachta a thiontú go caipiteal eisithe. Ní íocann na scairshealbhóirí as na scaireanna nua agus ní fheictear go bhfuil siad níos fearr as.
GApríomhcheist bain2
gu príomhcheiste, iol príomhcheisteanna
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
ENdeferred coupon issue s
pl deferred coupon issues
GAeisiúint bain3 chúpón iarchurtha
ai eisiúintí cúpón iarchurtha
Finance Bonds in which a predetermined number of coupon payments is deferred to later payment dates usually for tax purposes.
Airgeadas Bannaí ina gcuirtear líon réamhshocraithe d'íocaíochtaí cúpóin ar athló go dtí dátaí íocaíochta níos déanaí, ar chúiseanna cánach de ghnáth.
GAeisiúint bain3 dhá airgeadra
gu eisiúna dhá airgeadra, ai eisiúintí dhá airgeadra
Finance Issue denominated in one currency with a coupon and/or repayment of principal at a fixed rate in another currency.
Airgeadas Eisiúint a ainmnítear in airgeadra amháin le cúpón agus/nó le haisíoc bunairgid atá le déanamh ag ráta seasta in airgeadra eile.
ENeducation issue s
pl education issues
GAceist bain2 oideachais
ai ceisteanna oideachais
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
tairiscint bain3 phoiblí thosaigh
gu tairisceana poiblí tosaigh, ai tairiscintí poiblí tosaigh
Finance 1. Original sale of a company's securities to the public. 2. The US name for a flotation.
Airgeadas 1. Bundíolachán urrús comhlachta leis an bpobal. 2. An t-ainm a thugtar i SAM ar iasacht a chur ar an margadh.
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
GApraghas fir1 eisiúna
gu praghais eisiúna, ai praghsanna eisiúna
Finance Price stated as percentage of face value, at which a new bond is announced, used as a basis for calculating investment banking fees but does not necessarily represent the actual price paid by any investor.
Airgeadas Praghas, a luaitear mar chéatadán den aghaidhluach, ag a bhfógraítear banna nua, praghas a úsáidtear mar bhonn chun táillí baincéireachta infheistíochta a áireamh ach ní gá gurb ionann é agus an praghas fírinneach a d'íoc infheisteoir ar bith.
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
GAnua-eisiúint bain3
gu nua-eisiúna, iol nua-eisiúintí
GAbuneisiúint bain3
gu buneisiúna, iol buneisiúintí
GAbanna fir4 lascaine buneisiúna
ai bannaí lascaine buneisiúna
Finance Bond issued with a discount from par value.
Airgeadas Banna a eisítear le lascaine ón bparluach.
GAeisiúint bain3 ró-shuibscríofa
gu eisiúna ró-shuibscríofa, ai eisiúintí ró-shuibscríofa
Finance Investors are not able to buy all the shares they want, so underwriters must allocate the shares among investors.
Airgeadas Ní thig le hinfheisteoirí na scaireanna go léir atá uathu a cheannach, mar sin caithfidh frithgheallaithe na scaireanna a leithdháileadh i measc na n-infheisteoirí.
A legal matter which must be decided on by the courts before the main trial can proceed
Ceist dlí a gcaithfidh na cúirteanna breithiúnas a thabhairt uirthi sular féidir leis an bpríomhthriail dul ar aghaidh
Where a Defence has been delivered in which jurisdiction is contested, any party to the proceedings may apply to the Court on motion on notice grounded upon affidavit for determination of the question of jurisdiction as a preliminary issue, or the matter may be set down for trial.
I gcás ina mbeidh Cosaint seachadta ina ndéantar dlínse a chonspóid, féadfaidh aon pháirtí sna himeachtaí iarratas a dhéanamh chun na Cúirte, ar fhoriarratas iar bhfógra a mbeidh mionnscríbhinn mar fhoras leis, chun ceist na dlínse a chinneadh mar réamh-shaincheist, nó féadfar an t-ábhar a chur síos i gcomhair trialach. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
decisions disposing of a procedural issue concerning a plea of lack of competence or inadmissibility
cinntí a réitíonn ceist nós imeachta i dtaca le pléadáil easpa inniúlachta nó neamh-inghlacthacht
GAeisiúint bain3 phoiblí
gu eisiúna poiblí, ai eisiúintí poiblí
Finance Sale of securities to the public.
Airgeadas Díolachán urrús leis an bpobal.
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
GAatheisiúint bain3
gu atheisiúna, iol atheisiúintí
GAeisiúint bain3 de cheart
gu eisiúna de cheart, ai eisiúintí de cheart
Finance A method by which quoted companies on a stock exchange raise new capital, in exchange for new shares. The name arises from the principle of pre-emption rights, according to which existing shareholders must be offered the new shares in proportion to their holding of old shares (a rights offer).
Airgeadas Modh trína gcruinníonn cuideachtaí, atá luaite ar stocmhalartán, caipiteal nua, mar mhalairt ar scaireanna nua. Éiríonn an t-ainm ó phrionsabal na gceart réamhcheannaigh: caitear na scaireanna nua a thairiscint do scairshealbhóirí atá ann cheana féin, dá réir, i gcomhréir lena sealúchas de sheanscaireanna (tairiscint de cheart).
GAnua-eisiúint bain3 stéagaithe
gu nua-eisiúna stéagaithe, ai nua-eisiúintí stéagaithe
Finance New issue of stock after the company's securities have been issued previously.
Airgeadas Eisiúint nua stoic tar éis urrúis na cuideachta a eisiúint roimh ré.
Finance Securities issues that involve less than dollar;1.5 million are not required to file a registration statement with the SEC. Instead they are governed by regulation-A.
Airgeadas Ní gá d'eisiúintí urrús, a bhfuil níos lú ná dollar;1.5 milliún i gceist leo, ráiteas clárúcháin a chomhdú leis an SEC. Ina ionad sin, rialaítear iad faoi rialachán A.
GAsaineagrán fir1
gu saineagráin, ai saineagráin, gi saineagrán
sainuimhir bain5
gu sainuimhreach, iol sainuimhreacha
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
ENstore issue s
pl stores issues
GAeisiúint bain2 stórais
ai eisiúintí stórais
ENtheological issue s
pl theological issues
GAceist bain2 diagachta
ai ceisteanna diagachta
ENwider issue s
pl wider issues
GAbuncheist bain2 níos leithne
ai buncheisteanna níos leithne