téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
afloat · flat · aloft · fat · FLA
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
ENfloat s
(eg. opening float in shop, in till)
GAcúlchnap fir1
gu cúlchnaip, iol cúlchnapanna
Finance Difference between bank cash and book cash.
Airgeadas An difríocht idir airgead bainc agus airgead na leabhar.
Torthaí gaolmhara Related matches
GAnóta fir4 ráta chomhlúthaigh caidhpeáilte
iol nótaí ráta comhlúthaigh caidhpeáilte
Finance FRN on which the coupon rate varies directly with market rates when rates are below a predetermined level and remains at that level whenever rates exceed this value.
Airgeadas FRN ar a n-athraíonn an ráta cúpóin de réir rátaí an mhargaidh nuair atá na rátaí sin faoi leibhéal réamhchinntithe agus a fhanann ag an leibhéal sin aon uair a théann na rátaí os cionn an leibhéil seo.
GAcúlchnap fir1 bailithe
gu cúlchnaip bhailithe, ai cúlchnapanna bailithe
Finance Increase in book cash with no immediate change in bank cash, generated by cheques deposited by the firm that have not cleared.
Airgeadas Ardú in airgead na leabhar gan aon athrú láithreach ar airgead bainc, a ghintear trí sheiceanna nár imréitíodh go fóill a bheith taiscthe ag an ngnólacht.
Finance Decrease in book cash but no immediate change in bank cash.
Airgeadas Titim in airgead na leabhar ach gan aon athrú láithreach a theacht ar an airgead bainc.
nóta fir4 ráta chomhlúthaigh droplock dímholta/superseded
ai nótaí ráta chomhlúthaigh droplock
Finance FRN carrying a higher than otherwise justified minimum coupon
Airgeadas FRN a iompraíonn cúpón íosluacha de luach níos airde ná mar a d'fhéadfaí a chosaint ar aon bhealach eile
GAnóta fir4 ráta chomhlúthaigh
ai nótaí ráta chomhlúthaigh
Finance Medium to long-term security with the quarterly or semi-annual interest rate linked to the three or six month LIBOR.
Airgeadas Urrús meán- go fadtéarmach a bhfuil a ráta úis ráithiúil nó leathbhliana ceangailte leis an LIBOR trí nó sé mhí.
Finance System in which the values of various currencies relative to each other are established by the forces for supply and demand in the market and without government intervention.
Airgeadas Córas ina socraítear luachanna airgeadraí éagsúla i gcoibhneas lena chéile de thoradh fórsaí soláthair agus éilimh an mhargaidh agus gan idirghabháil rialtais.
GAráta fir4 comhlúthach
gu ráta chomhlúthaigh, ai rátaí comhlúthacha
Finance A rate of exchange between one currency and others that is permitted to float according to market forces. Most major currencies and countries now have floating exchange rates but governments and central banks intervene, buying or selling currencies when rates become too high or too low.
Airgeadas Ráta malairte idir airgeadra amháin agus airgeadraí eile a ligtear dó ardú nó ísliú de réir fhórsaí an mhargaidh. Bíonn ráta malairte comhlúthach ag formhór na mórairgeadraí agus na bpríomhthíortha ach déanann rialtais agus bainc cheannais idirghabháil nuair a éiríonn rátaí ró-ard nó ró-íseal.
GAtairiseach fir1 snámhphointe
gu tairisigh shnámhphointe
Computers, Computer Science A numeric constant consisting of an optional sign followed by one or more digits and a decimal point which may be at the end.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Tairiseach uimhriúil comhdhéanta de chomhartha roghnach á leanúint ag digit amháin nó níos mó agus pointe deachúil ar féidir leis a bheith ag an deireadh.
GAformáid bain2 snámhphointe
gu formáide snámhphointe, ai formáidí snámhphointe
Computers, Computer Science 1. In binary floating-point representation, the storage format used to represent a binary floating-point value. 2. The form used to express a floating-point constant; for example, the representation of a number that consists of an optional sign followed by a decimal point, followed by the letter E, followed by an integer constant with up to 3 significant digits: 3.0E-2 is 3 times 10 to the -2 power or 0.03.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht 1. I léiriú snámhphointí dénártha, seo an fhormáid stórála a úsáidtear le luach snámhphointe dénártha a léiriú. 2. An fhoirm a úsáidtear le tairiseach snámhphointe a chur in iúl; mar shampla, léiriú uimhreach comhdhéanta de chomhartha roghnach á leanúint ag pointe deachúil, á leanúint ag an litir E, á leanúint ag tairiseach slánuimhreach agus suas le 3 dhigit bhunúsacha: tá 3.0E cothrom le 3 huaire 10 go cumhacht -2 nó 0.03.
GAnodaireacht bain3 snámhphointe
gu nodaireachta snámhphointe
Computers, Computer Science A form of notation in which numbers are expressed by a set of digits with the decimal (or binary) point in its correct position. During operations in the computer, the position of the decimal (or binary) point is generally maintained by the program or programmer. The size of fixed-point numbers is limited by the construction of the computer, but operations are generally very fast and preferred for most commercial data processing work.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Foirm nodaireachta ina gcuirtear uimhreacha in iúl trí thacar digití agus an pointe deachúil (nó dénártha) ina ionad ceart. I rith oibríochtaí sa ríomhaire, de ghnáth caomhnaíonn an ríomhclár nó an ríomhchláraitheoir ionad an phointe dheachúil (nó dhénártha). Cuireann struchtúr an ríomhaire teorainn le méid uimhreacha fosphointe, ach is gnách go mbíonn oibríochtaí an-tapa, agus is iad is mó a roghnaítear d'obair phróiseála sonraí ar bhonn tráchtála.
GAuimhir bain5 shnámhphointe
gu uimhreach snámhphointe, ai uimhreacha snámhphointe
Computers, Computer Science One way of separating the range from the precision is to express numbers in the familiar scientific notation n = f × 10^e where f is called the fraction, or mantissa, and e is a positive or negative integer called the exponent. The computer version of this notation is called floating point.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Slí amháin chun an raon a scaradh ón mbeachtas is ea uimhreacha a shloinneadh de réir na gnáthnodaireachta eolaíochta n = f × 10^e áit arb é f an codán, nó an mhaintíse, agus ar slánuimhir dheimhneach nó dhiúltach é e, ar a dtugtar an t-easpónant. Tugtar an snámhphointe ar an leagan ríomhaireachta den nodaireacht seo.