téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
cuir air · cuir as · ciar · crar · cuar
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
(record)
cuireann ainm ar rolla
enters a name on a roll
teagmhaigh br
abr teagmháil, aidbhr teagmhaithe
(adversely)
Torthaí gaolmhara Related matches
(THE ACT OF ADJOURNING)
Atráthú imeachtaí ag morgáistí nó ag léasóir chun seilbh a fháil ar áras comhroinnte nó chun é a dhíol
Adjournment of proceedings by mortgagee or lessor for possession or sale of shared home
I gcás ina ndéanann cúirt ordú faoi fho-alt (1), is atráth ar feadh cibé tréimhse a mheasfaidh an chúirt is cuí an t-atráth (Acht Uimh. 1 de 2010)
Where a court makes an order under subsection (1), the adjournment shall be for such period as the court thinks fit
GAatreoraigh br
abr atreorú, aidbhr atreoraithe
ENrefer v
(for advice, opinion)
GAbac br
abr bacadh, aidbhr bactha
ENstay v
(SUSPEND LEGAL PROCESS TEMPORARILY)
Bacfar imeachtaí dlíthiúla a thionscnófar de bhun na Rialachán seo chun aon suim a ghnóthú, má dheimhníonn an cosantóir don chúirt go bhfuil imeachtaí dlíthiúla atá bainteach lena dhliteanas ar an éileamh lena mbaineann na himeachtaí a bheidh tionscanta amhlaidh, ar feitheamh... FOINSE: I.R. 1980
Legal preceedings instituted in pursuance of these Regulations for the recovery of any sum shall be stayed if the defendant satisfies the court that legal proceedings relevant to his liability on the claim to which the proceedings so instituted relate are pending...
féadfaidh an chúirt ... bac a chur ar an bhforfheidhmiú nó ar an gcur i ngníomh (Acht Uimh. 27 de 2009)
the court may ... stay the enforcement or implementation
GAbréagnaigh br
abr bréagnú, aidbhr bréagnaithe
frithráigh br
abr frithrá, aidbhr frithráite
handcuff him
buail an dornasc air/cuir an dornasc air/cuir i nglais lámh é
ENbind v
chun a chinneadh ar cheart ceangal cúirtbhanna a chur air/uirthi déanamh de réir an ordaithe finné sin; FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
so for the purpose of determining whether he/she should be bound by recognisance to comply with the said witness order;
Nuair a ghabhfar an duine sin, mura dtabharfar láithreach é nó í os comhair na cúirte ar ceanglaíodh air nó uirthi leis an gcúirtbhanna sin láithriú os a comhair, ... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
When such person is arrested he or she shall, if not brought forthwith before the court before which he or she is bound by the said recognisance to appear, ...
...beidh an ceadúnaí agus an soláthróir faoi cheangal ag dámhachtain an eadránaí san eadrán. FOINSE: I.R. 1981
... the supplier shall be bound by the award of the arbitrator in the arbitration.
Más gá sin in imthosca speisialta an cháis, féadfaidh an Breitheamh, ar iarratas le foriarratas chun na críche sin, a ordú deimhniú a urscaoileadh nó a athrú tráth ar bith tar éis é a theacht chun bheith ina cheangal ar na páirtithe. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The Judge may, if the special circumstances of the case require it, upon an application by motion for the purpose, direct a certificate to be discharged or varied at any time after the same has become binding on the parties.
GAcíor br
abr cíoradh, aidbhr cíortha
spíon br
abr spíonadh, aidbhr spíonta
pléigh br
abr plé, aidbhr pléite
pléigh gníomhréim X
discuss the career of X
é sin a phlé
discuss
déan cíoradh gairid ar X
pléigh X go hachomair
discuss briefly X
cíor go grinn
discuss critically
le go gcíorfaí an scéal i gceart
that the situation be properly considered
GAcóitseáil br
abr cóitseáil, aidbhr cóitseáilte
(ullmhúchán le haghaidh comórtais)
ENcoach v
(prepare for sporting competition)
agaill br
abr agallamh, aidbhr agalta
(mar agallóir)
(as interviewer)
(confront aggressively)
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
(proffer)
Chuir sé an tuairim sin ar aghaidh.
He advanced that opinion.
cuireann x Bille chun tosaigh
x promotes a Bill
gur gá troid/agóid ar son dálaí oibre feabhsaithe agus caighdeán maireachtála feabhsaithe d'oibrithe
the need to promote improved working conditions and an improved standard of living for workers
cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus léiriú aonchineálach forálacha a chur ar aghaidh
promote a homogeneous implementation, application and interpretation of provisions
In aon chaingean Phrobháide féadfaidh aon chosantóir uacht a chur ar aird i bhfoirm frithéilimh. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
In any Probate action any defendant may propound a will by way of counterclaim.
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
aisíoc br
abr aisíoc, aidbhr aisíoctha
aisig br
láith aiseagann, abr aiseag, aidbhr aiseagtha
(parliament, etc.)
Tá an cruinniú ar athló go dtí an tseachtain seo chugainn.
The meeting is adjourned until next week.
Chuaigh an cruinniú ar athló ar 2pm.
The meeting adjourned at 2pm.
Chuaigh an Dáil ar athló.
The Dáil adjourned.
Chuir sé an triail ar atráth.
He adjourned the trial.
Tá an cás ar atráth.
The case is adjourned.
ar chur na díospóireachta ar athló
on the adjournment of the debate
Tá an Dáil ar athló .
The Dáil is adjourned .
ar dhul ar athló don Tionól
on the adjournment of the Assembly
ar chur an cháis ar atráth
on the adjournment of the case
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAcuir br ar bhior le faomhadh/for approval
cuireann x coiste ar bun
x sets up a committee
cealaigh br
abr cealú, aidbhr cealaithe
cuireann x cruinniú ar ceal
x cancels a meeting
cealaíonn x ainmniúchán
x cancels a nomination
ceantáil br
abr ceantáil, aidbhr ceantáilte
tionscain br
abr tionscnamh, aidbhr tionscanta
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
soláthair br
láith soláthraíonn, abr soláthar, aidbhr soláthartha
(deliver)
(person)
cuireann x Teachta Dála ar fionraí
x suspends a TD
cuireann x Comhalta Parlaiminte ar fionraí
x suspends a Member of Parliament
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
gearrliostaigh br
abr gearrliostú, aidbhr gearrliostaithe
(place on a short list)
ENsteep v
rud a chur ar maos
to steep something
Chuir mé an Tionól amú.
I misled the Assembly.
míniú a beartaíodh chun bheith míthreorach
míniú a beartaíodh le bheith míthreorach
an explanation calculated to mislead
Chuir mé an Tionól amú ach ní d’aon turas.
I inadvertently misled the Assembly.
(quash)
cuireann x breith ar neamhní
cuireann x cinneadh ar neamhní
x overrules a decision
seilfeáil br
abr seilfeáil, aidbhr seilfeáilte
ENpause v
cuir an phriontáil ar sos
pause printing
cuireadh an cluiche ar sos (gníomh)
the game was paused (action)
bhí an cluiche curtha ar sos (staid)
the game was paused (state)
taispeáin br
abr taispeáint, aidbhr taispeánta
athdhromchlaigh br
abr athdhromchlú, aidbhr athdhromchlaithe
(i gcás bóthair)
(a road)
Comhairle Contae Chorcaí: Obair athdhromchlaithe ar bhóthar N22 ar feadh 8km
Cork County Council N22 resurfacing works for 8 km
Athdhromchlú Bóthair ar Siúl
Road Resurfacing
(PUT SOMEBODY UNDER A BOND TO DO SOMETHING)
Bannaí a chur ar fhaisnéiseoir FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Binding over of informant
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
(emphasise)
biánaigh br
abr biánadh, aidbhr biánta
ENsize v
(treat surface)
luathaigh br
abr luathú, aidbhr luathaithe
(speed up)
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
ENspin v