téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
Torthaí gaolmhara Related matches
GAanailís bain2 costais is tairbhe
ai anailísí costais is tairbhe
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Modh chun comparáid oibiachtúil a dhéanamh idir roghanna. Déantar costais forbartha agus oibriúcháin gach córais atá molta a ríomh, agus fritháirítear iad i gcoinne na mbuntáistí a bhaineann leis an gcóras sin a shuiteáil. Is é an príomhdhoiciméad tacaíochta é do gach rogha, BSO agus TSO san áireamh, agus de ghnáth is é is mó a rachaidh i gcion ar an mbord tionscadail a dhéanfaidh an rogha.
Computers, Computer Science A method for providing an objective comparison between options. The costs of developing and operating each proposed system are calculated, and set off against the benefits of installing that system. It is the key supporting document for the options, both BSO and TSO, and will usually carry most weight with the project board who will make the selection.
(account setting out the charges incurred by a solicitor)
Liosta miondealaithe a léiríonn na costais uile a ghearrfaidh aturnae ar a chliant/cliant, lena n-áirítear táillí, eisíocaíochtaí agus speansais
An itemised list detailing all the charges payable by a client to his/her solicitor, including fees, outlays and expenses
Beidh ar áireamh i ngach Bille Costas ina mbeidh éileamh i leith cánach breisluacha an uimhir chláraithe a bheidh leithroinnte ag na Coimisinéirí Ioncaim ar an duine ar leis is iníoctha an cháin bhreisluacha sin, ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
There shall be included in every Bill of Costs which contains a claim in respect of value added tax, the registered number allocated by the Revenue Commissioners to the person to whom such value added tax is payable,...
Ar agóidí a thabhairt isteach in aghaidh aon mhír nó míreanna i mbille costas a cheadú nó a dhícheadú
On carrying in objections to the allowance or disallowance of any item or items in a bill of costs
Airgeadas Córas a úsáidtear chun sócmhainní a luachlaghdú chun críche cánach. Sonraíonn sé saol agus rátaí in-luachlaghdaithe i dtaca le haicmí éagsúla maoine.
Finance System used to depreciate assets for tax purposes. It specifies the depreciable lives and rates for several classes of property.
Na costais airgeadaíochta a bhaineann le cás a thabhairt chun dlí
The monetary costs involved in taking a court case
...beidh sa mhionnscríbhinn deimhnisc á rá an bhfuil nó nach bhfuil cáin bhreisluacha iníoctha ag an ngearánaí ar a chostais dhlíthiúla nó ar a costais dhlíthiúla... FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
...the affidavit shall contain averments as to whether or not value-added tax is payable by the plaintiff on his or her legal costs...
(b) i gcás abhcóide, féadfar tréimhsí ar chleacht an duine sin mar aturnae nó mar chuntasóir costas dlí lena linn a chomhiomlánú le cleachtadh an duine sin mar abhcóide, [Uimhir 23 de 2011]
(b) in the case of a barrister, periods during which that person has practised as a solicitor or a legal costs accountant may be aggregated with that person’s practice as a barrister,
GAcostas fir1 an chaipitil
gu chostas an chaipitil
Airgeadas Ráta toraidh ualaithe a mbíonn na páirtithe éagsúla atá ag maoiniú an ghnólachta ag súil leis.
Finance Weighted rate of return expected by the various parties financing the firm.
GAcostas fir1 athraitheach
gu costais athraithigh, ai costais athraitheacha
ENvariable cost s
pl variable costs
Airgeadas Costas a athraíonn go díreach de réir an aschuir agus a mbíonn luach nialasach aige nuair a bhíonn táirgeadh nialasach ann.
Finance Cost that varies directly with volume and is zero when production is zero.
GAcostas fir1 báite
gu costais bháite
Airgeadas Costas atá tarlaithe agus nach féidir éalú uaidh.
Finance Cost that has already occurred and cannot be removed.
GAcostas fir1 beartaíochta
gu costais bheartaíochta, ai costais bheartaíochta
Airgeadas Na costais a ghabhann le gníomhaíochtaí ceannaigh agus díola i gcóras margaidh.
Finance The costs associated with the activities of buying and selling in a market system.
GAcostas fir1 bliantúil coibhéiseach
gu costais bhliantúil choibhéisigh, ai costais bhliantúla choibhéiseacha
Airgeadas Glanluach láithreach costais, roinnte ar fhachtóir blianachta a bhfuil an saolré céanna aige agus atá ag an infheistíocht.
Finance Net present value of cost divided by an annuity factor that has the same life as the investment.
(costas fardal a choinneáil)
(cost of holding inventory)
Airgeadas costais a mhéadaíonn de réir mar a mhéadaíonn infheistíocht i sócmhainní reatha
Finance costs that increase with increases in investment in current assets