téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
báille · Bible · bile · bilge · bill
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
GAbille fir4
gu bille, iol billí
ENbill s
(legislation, parliamentary)
Bhí am an bhille caite.
The bill ran out of time.
GAbille fir4
gu bille, iol billí
ENbill s
(Commercial, Financial)
Airgeadas 1. giorrúchán ar bille malairte 2. leagan coitianta ar sonrasc
Finance 1. short for bill of exchange 2. colloquial name for invoice
níl tada ar an saol ach billí, billí agus tuilleadh billí
life is nothing but bills, bills and even more bills
Torthaí gaolmhara Related matches
GAbille fir4 aeriompair
ai billí aeriompair
Airgeadas Admháil do lastas aeir, ar a n-áirítear last-táillí agus teideal i leith earraí.
Finance Receipt for shipment by air which includes freight charges and title to merchandise.
GAbille fir4 aistarraingthe
ai billí aistarraingthe
ENbill s retired
pl bills retired
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
sum of money demanded by the EU from the United Kingdom when the latter withdraws from the former
(account setting out the charges incurred by a solicitor)
Liosta miondealaithe a léiríonn na costais uile a ghearrfaidh aturnae ar a chliant/cliant, lena n-áirítear táillí, eisíocaíochtaí agus speansais
An itemised list detailing all the charges payable by a client to his/her solicitor, including fees, outlays and expenses
Beidh ar áireamh i ngach Bille Costas ina mbeidh éileamh i leith cánach breisluacha an uimhir chláraithe a bheidh leithroinnte ag na Coimisinéirí Ioncaim ar an duine ar leis is iníoctha an cháin bhreisluacha sin, ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
There shall be included in every Bill of Costs which contains a claim in respect of value added tax, the registered number allocated by the Revenue Commissioners to the person to whom such value added tax is payable,...
Ar agóidí a thabhairt isteach in aghaidh aon mhír nó míreanna i mbille costas a cheadú nó a dhícheadú
On carrying in objections to the allowance or disallowance of any item or items in a bill of costs
Ar aon bhille díolacháin a iniúchadh (ní inmhuirearaithe an táille seo má chuirtear cóip ar ordú) FOINSE: I.R. 1980
For inspecting any bill of sale (not to be charged if a copy is bespoken)
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAbille fir4 infhála
ai billí infhála
ENbill s receivable
pl bills receivable
GAbille fir4 iníoctha
ai billí iníoctha
ENbill s payable
pl bills payable
GAbille fir4 lascainithe
ai billí lascainithe
ENbill s discounted
pl bills discounted
Airgeadas Admháil do lastas ar bhád, a chuimsíonn muirir last-táille agus teideal ar na hearraí.
Finance Receipt for a shipment by boat, includes freight charges and title to merchandise.
Airgeadas Deonaíonn sé teideal ar na hearraí don sealbhóir, rud a ligeann do na bainc na hearraí a úsáid mar chomhthaobhacht.
Finance Grants title of merchandise to the holder, which allows banks to use the merchandise as collateral.
GAbille fir4 malairte
ai billí malairte
Airgeadas Ordú neamhchoinníollach i scríbhinn, seolta ag duine amháin (an tarraingeoir) chuig duine eile (an tarraingí) agus sínithe ag an duine atá á thabhairt, ag iarraidh ar an tarraingí suim shonraithe airgid a íoc ar éileamh nó ag am seasta nó am inchinntithe sa todhchaí le duine sonraithe (an t-íocaí) nó leis an iompróir.
Finance An unconditional order in writing, addressed by one person (the drawer) to another (the drawee) and signed by the person giving it, requiring the drawee to pay on demand or at a fixed or determinable future time a specified sum of money to or to the order of a specified person (the payee) or to the bearer.
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAbille fir4 malairte den chéad ghrád
ai billí malairte den chéad ghrád
ENfirst class bill s of exchange
pl first class bills of exchange
Ainmneofar an tÚdarás Pleanála iomchuí mar chosantóir i leith gach Bille Shibhialta Pleanála. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The relevant Planning Authority shall be named as a defendant to every Planning Civil Bill
Cáipéis dlí a thugann cead tús a chur le himeachtaí cúirte nuair atá aighneas ann maidir le huacht
A legal document that gives permission to initiate court proceedings in the case of a dispute over a will
Tar éis an Bille Sibhialta Tiomnach a eisiúint, déanfaidh an Oifig Phrobháide mionsonraí i dtaobh thaisceadh an caveat a fhormhuiniú air sula ndéanfar é a sheirbheáil. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Following the issuing of the Testamentary Civil Bill, details of the lodgement of the caveat shall be endorsed thereon by the Probate Office prior to service thereof
Déanfar Mionnscríbhinn Seirbheála gach Bille Shibhialta um Fhoréigean Baile faoi Riail 3 agus gach Foriarratais iar bhFógra faoi Riail 4 a mhionnú agus déanfar an céanna a thabhairt isteach le linn an t-iarratas nó an Foriarratas a éisteacht. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
An Affidavit of Service of every Domestic Violence Civil Bill under Rule 3 and every Motion on Notice under Rule 4 shall be sworn and shall be handed in at the hearing of the application or Motion.
GAbille fir4 státchiste
ai billí státchiste
Airgeadas Fiachas gearrthéarma ar lascaine, a aibíonn taobh istigh de bhliain amháin, a eisíonn rialtais fheidearálacha uair sa tseachtain agus atá ionann is saor ó riosca.
Finance Short term discount debt maturing in less than one year, issued weekly by federal governments and are virtually risk free.
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAeuro-bhille fir4
gu euro-bhille, iol euro-bhillí
(fiachas gearrthréimhseach rialtais)
(short-term government debt)