téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
Torthaí gaolmhara Related matches
GAanailís bain2 amshraitheanna
gu anailíse amshraitheanna, ai anailísí amshraitheanna
Airgeadas Anailís ar na gaoil idir dhá athróg nó breis thar thréimhsí ama.
Finance Analysis of relationships between two or more variables over periods of time.
GAanailís bain2 ar chnámha scéil
gu anailíse ar chnámha scéil
Airgeadas Anailís ar an éifeacht a bheadh ag féidearthachtaí éagsúla ar thionscadal.
Finance Analysis of the effect on the project of different scenarios.
Airgeadas Teicníc staidrimh a úsáidtear chun an gaol idir athróga, agus íogaireacht athróige amháin d'athróg, nó d'athróga, eile a thomhas.
Finance Statistical technique used to measure the relationship between variables and the sensitivity of a variable to one or more other variables.
examination of the frequency and pattern of citations in articles and books, using citations in scholarly works to establish links to other works or researchers
GAanailís bain2 ar mhóiminteam
gu anailíse ar mhóiminteam, ai anailísí ar mhóiminteam
Airgeadas Teicníc í seo a úsáidtear chun rátaí malairte gearrthéarmacha a réamhaithris tríd an treo agus an fuinneamh a bhí taobh thiar d'athruithe i rátaí malairte san am a chuaigh thart, a scrúdú.
Finance Technique used to predict short term exchange rates, studying the direction and impetus behind past exchange rate changes.
GAanailís bain2 ar na riachtanais
gu anailíse ar na riachtanais
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Na haschuir ó Mhodúl 1, an Modúl Anailíse Riachtanais. Cuimsíonn sé Tuairisc ar na Seirbhísí Reatha, Catalóg Riachtanas, Catalóg Úsáideoirí, agus an Córas Gnó a Roghnaíodh.
Computers, Computer Science The outputs from Module 1, the Requirements Analysis Module. It comprises Current Services Description, Requirements Catalogue, User Catalogue, and Selected Business System Option.
staining technique which reveals chromosome bands in order to identify each chromosome and to diagnose chromosomal aberrations
GAanailís bain2 bhunúsach
gu anailíse bunúsaí, ai anailísí bunúsacha
Airgeadas Modh chun anailís agus réamhaithris a dhéanamh ar ghluaiseachtaí praghsanna ag baint úsáide as faisnéis mar gheall ar sholáthar agus éileamh.
Finance Method of analysing and predicting price movements using information about supply and demand.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Teicníc é seo chun anailís a dhéanamh ar shonraí i ngrúpaí loighciúla. Déantar tacar sonraí amha, i. neamhstruchtúrtha, a laghdú, trína dtrasfhoirmiú (normalú) go grúpaí sonraí bunúsacha ina ngrúpáiltear gach mír lena lándeitéarmanant aonair féin. Mar thoradh ar RDA a dhéanamh, laghdaítear iomarcaíocht sonraí agus méadaítear ar sholúbthacht. Le linn an phróisis normalaithe, tá sé tábhachtach nach gcailltear faisnéis ar bith, i. go gcoinnítear na buncheangail go léir idir na míreanna sonraí. Séard atá san aschur as RDA ná tacar de ghaoil atá sa staid ar a dtugtar an tríú foirm normalach.
Computers, Computer Science A technique for analysing data to its logical groupings. A set of raw, i.e., unstructured, data is reduced through a set of transformations (normalization) to basic data groups in which each item is grouped with its sole and full determinant. The effect of performing RDA, as a step in data design, is to reduce data redundancy and gain flexibility. During the normalization process, it is important that information is never lost, i.e., that all the original connections between data items are maintained. The output from RDA is a set of relations that are in the state known as Third Normal Form.
anailís bain2 mheá ar mheá dímholta/superseded
gu anailíse meá ar mheá, ai anailísí meá ar mheá
Airgeadas Anailís ar an leibhéal díolacháin ag a ndéanfaidh tionscadal brabús nialasach.
Finance Analysis of level of sales at which a project would make zero profit.
GAanailís bain2 costais is tairbhe
ai anailísí costais is tairbhe
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Modh chun comparáid oibiachtúil a dhéanamh idir roghanna. Déantar costais forbartha agus oibriúcháin gach córais atá molta a ríomh, agus fritháirítear iad i gcoinne na mbuntáistí a bhaineann leis an gcóras sin a shuiteáil. Is é an príomhdhoiciméad tacaíochta é do gach rogha, BSO agus TSO san áireamh, agus de ghnáth is é is mó a rachaidh i gcion ar an mbord tionscadail a dhéanfaidh an rogha.
Computers, Computer Science A method for providing an objective comparison between options. The costs of developing and operating each proposed system are calculated, and set off against the benefits of installing that system. It is the key supporting document for the options, both BSO and TSO, and will usually carry most weight with the project board who will make the selection.
GAanailís bain2 creidmheasa
gu anailíse creidmheasa, ai anailísí creidmheasa
Airgeadas Próiseas trína ndeimhnítear an sroicheann iarrthóir ar chreidmheas an caighdeán a éilíonn an gnólacht.
Finance Process of determining whether a credit applicant meets the firm's standards.