téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Roghanna Options
Torthaí beachta Exact matches
GAaistrí fir4
gu aistrí, iol aistrithe
Torthaí gaolmhara Related matches
Airgeadas Seirbhís aistrithe teachtaireachtaí caighdeánaithe leictreonacha a dearadh chun treoracha a sheoladh agus a dhearbhú i leith aistriúchán airgid a bhaineann le híocaíochtaí idirnáisiúnta.
Finance Standardized electronic message transfer service designed to send and confirm instructions concerning funds transfers associated with international payments.
payment system comprising a number of national real-time gross settlement systems and the European Central Bank payment mechanism
'Glacfaidh an Coimisiún, le cúnamh ón gCoiste um Athrú Aeráide dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 44(1), gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, mionsonraí teicniúla, formáid agus próisis a cheapadh maidir le neasfhardail gás ceaptha teasa atá le cur isteach ag na Ballstáit de bhun mhír 2 den Airteagal seo, fardail gás ceaptha teasa de bhun mhír 3 den Airteagal seo agus astaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ar a dtugtar i gcuntas i gcomhréir le hAirteagail 5 agus 14 de Rialachán (AE) Uimh. 2018/841.'
'Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, go háirithe i ndáil le tuarascálacha comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ar dhul chun cinn; tuairisciú comhtháite ar ghníomhaíochtaí oiriúnaithe náisiúnta, tacaíocht airgeadais agus teicneolaíochta arna soláthar do thíortha i mbéal forbartha, ioncam ceantála; tuairisciú bliantúil maidir le neasfhardail GCT, fardail GCT agus astaíochtaí agus na haistrithe GCT ar a dtugtar i gcuntas, sásra maoiniúcháin de chuid an Aontais do fhuinneamh in-athnuaite, córais fardail náisiúnta agus córais fardail Aontais, athbhreithniú ar an bhfardal; agus córais Aontais agus náisiúnta maidir le beartais agus bearta agus réamh-mheastacháin; agus tuairisciú ar bheartais GCT, ar bhearta GCT agus ar réamh-mheastacháin GCT, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún.'
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
feidhm bain2 thraschuir (neamhaistreach)
feidhm bain2 thraschurtha (+ cuspóir sa ghinideach)
“Picteilín gníomhach” (6 8): is éard atá ann eilimint (aonair) íosta den eagar soladstaide a bhfuil feidhm aistrithe fótaileictrigh aige nuair atá sé faoi lé radaíochta solais (leictreamaighnéadach).
"Active pixel" (6 8) is a minimum (single) element of the solid state array which has a photoelectric transfer function when exposed to light (electromagnetic) radiation.
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAíocaíocht bain3 aistrithe gnó
ai íocaíochtaí aistrithe gnó
ENbusiness transfer payment s
pl business transfer payments
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
An ciste cúltaca a chaithfear a charnadh i gciste pinsin lena chinntiú go bhfuil dóthain airgid ann le pinsean sonraithe a íoc uair éigin sa todhchaí le sealbhóir an phinsin
The reserve of money that must be accumulated in a pension fund in order to ensure that there is sufficient funds in place to provide a specific pension to the pension holder at some time in the future
8.1.5 I gcás comhalta a bhfaigheann an Bord ina leith luach aistrithe i leith sochar aoisliúntas i bhfostaíocht roimh ré seachas fostaíocht dá dtagraítear i bhfomhír 8.1.2 agus 8.1.3 den Scéim seo, cibé seirbhís breise a cheannóidh suim an luach aistrithe ar bhonn táblaí achtúire arna gceadú ag Aire na Seirbhíse Poiblí. FOINSE: I.R. 1980
8.1.5 In the case of a member in respect of whom a transfer value in respect of superannuation benefits in a former employment other than employment referred to in subparagraph 8.1.2 and 8.1.3 of this Scheme is received by the Board, such additional service as the amount of the transfer value will purchase on the basis of actuarial tables approved by the Minister for the Public Service.
GApraghsáil bain3 aistrithe
gu praghsála aistrithe
Airgeadas Polasaí chun earraí a phraghsáil, earraí a chuireann an máthairchomhlacht nó fochuideachta chuig fochuideachta eile den MNC.
Finance Policy for pricing goods sent by either the parent or a subsidiary to a different subsidiary of the MNC.
GAtreoir bain5 aistrithe sonraí
gu treorach aistrithe sonraí, ai treoracha aistrithe sonraí
Ríomhairí, Ríomheolaíocht B'fhearr treoracha cóipeála sonraí a thabhairt ar threoracha aistrithe sonraí ach tá an téarma aistriú sonraí bunaithe cheana. Nuair a deirimid go bhfuil an t-ábhar atá i suíomh 2000 sa chuimhne aistrithe go tabhall éigin, is éard a bhíonn i gceist againn beagnach i gcónaí ná go bhfuil cóip chomhionann cruthaithe ansin agus go bhfuil an bunábhar fós gan chorraí i suíomh 2000.
Computers, Computer Science Data movement instructions would better be called data duplication instructions, but the term data movement is already established. When we say that the contents of memory location 2000 have been moved to some register, we almost always mean that an identical copy has been created there and that the original is still undisturbed in location 2000.