téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
43
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
(of legacies)
GAlaghdú fir
gu laghdaithe, iol laghduithe
No subscriber shall be entitled to any abatement of subscription in respect of any omission or error mentioned in the foregoing paragraph of this Regulation
Ní bheidh rannpháirtí ar bith i dteideal aon laghdú a fháil ar ranníoc toisc gur fágadh aon ní ar lár nó go ndearnadh dearmad ar bith mar luaitear sa mhír roimhe seo den Rialachán seo. FOINSE: I.R. 1980
(IN LAW OF SUCCESSION: MALE)
GAriarthóir fir3
gu riarthóra, iol riarthóirí
A person who is given the legal authority to manage the property of another person
Duine a bhfuil údarás dlí aige chun bainistíocht a dhéanamh ar mhaoin duine eile
(xiii) That tenants do pay their rents to receiver, sequestrator, guardian or administrator pendente lite;
(xiii) go n-íocfaidh tionóntaí a gcíosanna le glacadóir, le forghabhálaí, le caomhnóir nó le riarthóir pendente lite; FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The oath of executor or administrator
Mionn an tseiceadóra nó an riarthóra. FOINSE: I.R. 1981
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# administratrix · banriarthóir
(in law of succession: female)
GAbanriarthóir fir3
gu banriarthóra, ai banriarthóirí, gi banriarthóirí
A woman who is appointed by the courts to manage the estate of a deceased person or the estate of a person who is no longer competent to manage it himself / herself
Bean a cheapann an chúirt chun bainistiú a dhéanamh ar eastát duine éagtha nó eastát duine nach bhfuil inniúil a thuilleadh ar a leithéid a dhéanamh é/í féin.
“ personal representative ” means the executor or executrix or the administrator or administratrix for the time being of a deceased person
ciallaíonn “ ionadaí pearsanta ” seiceadóir nó banseiceadóir nó riarthóir nó banriarthóir duine éagtha de thuras na huaire; FOINSE: Uimh. 27/2009
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# administrator · riarthóir
GAtiomnacht bain3
gu tiomnachta, ai tiomnachtaí, gi tiomnachtaí
5 %* or if legal assistance has to be engaged 2½%* of the net amount or value of any devise, bequest or distributive share recovered
5%* nó más éigin cúnamh dlí a fhostú 2½%* de mhéid nó de luach glan aon réadthiomnadh, tiomnacht nó scaire dáilí a baineadh amach FOINSE: I.R. 1980
GAcodaisíl bain2
gu codaisíle, ai codaisíleacha, gi codaisíleacha
A legal instrument, executed by a person who has already made a will, to add to or to alter that will or to confirm or explain details contained therein
Ionstraim dhlíthiúil a mbaineann tiomnóir feidhm as nuair atá sé/sí ag iarraidh cur le nó athrú a dhéanamh ar a (h)uacht, nó nuair atá sé/sí ag iarraidh rud éigin atá ann a mhíniú nó a shoilsiú
being or purporting to be a will, codicil, draft or copy of a will or codicil,...
agus a bhí nó a d'airbheartaigh a bheith ina huacht, ina codaisíl, ina dréacht nó ina cóip d'uacht nó de chodaisíl,... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
For depositing the will, or will and codicil or codicils, or other testamentary disposition of a living person for safe custody, including the deposit receipt
Ar uacht, nó uacht agus codaisíl nó codaisíleacha, nó diúscairt thiomnach eile dhuine atá beo a thaisceadh lena slánchoimeád, agus an admháil ar thaisceadh a áireamh FOINSE: I.R. 1981
a person debarred from succession
duine a mbeadh toirmeasc comharbais air
GAcineach br
abr cineachadh, aidbhr cineachta
To transfer property from one person to another by operation of law
Réadmhaoin a aistriú ó dhuine amháin go duine eile trí oibriú an dlí
the action, proceeding, or matter, may be continued by or against the person to, or upon whom, such estate or title has come or devolved.
féadfaidh an duine a mbeidh an t-eastát nó an teideal sin tagtha nó cineachta chuige leanúint den chaingean, den imeacht nó den ábhar, nó féadfar leanúint den chaingean, den imeacht nó den ábhar ina choinnesean. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Probate office under the control of the County Registrar with authority to issue grants of representation where the deceased at the time of his/her death had a fixed place of abode within the area of jurisdiction of the District Registry.
Oifig probháide faoi rialú Chlárlann an Chontae ag a bhfuil údarás deonuithe ionadaíochta a eisiúint sa chás go raibh áit chónaithe sheasta ag an duine éagtha ag tráth a bháis/báis laistigh de dhlínse Chlárlann an Cheantair.
For the purposes of this Rule, “the Probate Office” means the Probate Office or the relevant District Probate Registry.
Chun críocha na Rialach seo, ciallaíonn “an Oifig Phrobháide” an Oifig Phrobháide nó an Chlárlann Phrobháide Cheantair iomchuí. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
For every similar search made by an officer of the Probate Office or of a district probate registry, for every year or part thereof for which the officer is requested to search ...
Ar gach cuardach den sórt sin a dhéanfaidh oifigeach don Oifig Phrobháide nó do chlárlann phrobháide cheantair, in aghaidh gach bliana nó gach coda de bhliain a n-iarrfar ar an oifigeach cuardach a dhéanamh ina leith. FOINSE: I.R. 1981
There shall be charged in the offices of the Supreme Court and the High Court and in the district probate registries to which the several Parts of the First Schedule to this Order relate, in respect of each item set out in the first column of that Schedule, the fee set out in the second column of that Schedule opposite the mention of the item in the said first column.
Déanfar an táille atá leagtha amach sa dara colún den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo os coinne lua gach míre atá leagtha amach sa chéad cholún den Sceideal sin a mhuirearú, i leith na míre sa chéad cholún sin, in oifigí na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte agus sna clárlanna probháide ceantair lena mbaineann na Codanna ar leithligh den chéad Sceideal sin. FOINSE: I.R. 1980
The process of printing or writing the final version of a document
An próiseas a bhaineann leis an dréacht deiridh de dhoiciméad a phriontáil nó a scríobh
For making any other notation on a grant or on an engrossment
Ar aon nóta eile a dhéanamh ar dheonú nó ar léirscríbhinn FOINSE: I.R. 1980
“mortgage” includes an equitable mortgage, a charge on registered land and a chattel mortgage
folaíonn “morgáiste” morgáiste cothromais, muirear ar thalamh cláraithe agus morgáiste airnéise [Acht Uimh. 24 de 2010]
An order appointing a receiver by way of equitable execution may be limited to a single sum
Féadfar ordú a dhéanamh ag ceapadh glacadóra le haghaidh forghníomhú i gcothromas i leith suime aonair FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
All property, real and personal, owned by a person at the time of death
Maoin uile (réadmhaoin agus maoin phearsanta) i seilbh duine ag tráth a bháis/báis
...the preparation of a formal document for obtaining title to administer the estate of a deceased person and the drafting of a formal document creating or transferring an interest in land,".
...doiciméad foirmiúil a ullmhú chun teideal a fháil chun eastát éagaigh a riaradh agus doiciméad foirmiúil a dhréachtadh lena mbunaítear nó lena n-aistrítear leas i dtalamh,".FOINSE: I.R. 1981
For acting on behalf of, or protecting the interests of, any Irish claimant to the estate of a deceased person situate abroad...
As gníomhú thar ceann, nó as cosaint leas, aon éilitheora Éireannaigh ar eastát duine mhairbh lasmuigh den StátFOINSE: I.R. 1980
A person whom the testator or donor cannot disinherit because the law reserves part of the estate for that person.
a form of testate partible inheritance whereby a deceased's estate is separated into (1) an indefeasible portion (indefeasible = that cannot be annulled or made void: an indefeasible claim; indefeasible rights), the forced estate, passing to the deceased's next-of-kin, and (2) a discretionary portion, or free estate, to be freely disposed of by will
One who is the beneficiary of a grant or bequest
An té atá ina t(h)airbhí i gcás deontais nó tiomnachta
In such a case the first copy bespoken by anyone other than the intending grantee or his solicitor shall be treated as the first copy and shall be charged for accordingly.
I gcás den sórt sin measfar gurb í an chéad chóip a chuirfidh duine ar bith ar ordú seachas an té atá le bheith ina dheontaí nó a aturnae an chéad chóip agus is dá réir sin a mhuirearófar an táille. FOINSE: I.R. 1981
The person who is entitled to inherit a deceased's property under rules of intestacy.
An duine atá i dteideal maoin duine éagtha a fháil faoi rialacha díthiomnachta.
In any such action the indorsement shall show whether the plaintiff claims as creditor, executor, administrator, residuary legatee, legatee, next-of-kin, heir-at-law, devisee, or in what other character.
In aon chaingean den sórt sin taispeánfaidh an formhuiniú cé acu an mar chreidiúnaí, seiceadóir, riarthóir, leagáidí iarmharach, leagáidí, neasghaol, oidhre ginearálta, nó réadtiomnaí atá an gearánaí ag éileamh, nó cad é an cháilíocht eile ina bhfuil sé ag éileamh. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
On signing, settling or approving any advertisement, or authority for a broadcast announcement, for any person entitled as next-of-kin, heir-at-law or otherwise to share in any property
Ar aon fhógrán nó údarás d'fhógra craolta a shíniú, a shocrú nó a cheadú, d'aon duine ag a bhfuil teideal mar neasghaol nó mar oidhre ginearálta nó eile chun scair d'aon mhaoin a fháil-FOINSE: I.R. 1980
GAoidhreachtán fir1
gu oidhreachtáin, ai oidhreachtáin, gi oidhreachtán
A notice stating that the administration of a deceased's estate will be given to the administrator.
Fógra ag sonrú go bhfágfar riarachán eastát an duine éagtha faoin riarthóir.
(xviii) An order for the issue of a citation to lodge in Court a grant of probate or letters of administration in contentious probate matters.
(xviii) Ordú chun forghairm a eisiúint d'fhonn deonú probháide nó litreacha riaracháin a thaisceadh sa Chúirt in ábhair phrobháide chointinneacha. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
On the issue of any ordinary civil bill or summons (including Interpleader, Ejectment, Replevin, civil bills in relation to the grant of revocation of Probate or Letters of Administration and Criminal Injury Applications), irrespective of the amount involved
Ar aon ghnáthbhille sibhialta nó gnáth-thoghairm (lena n-áirítear Idirphléadáil, Eisiachtain, Athsheachadadh, billí sibhialta maidir le deonú nó cúlghairm Probháide nó Litreacha Riaracháin agus Iarratais Díobhála Coinúla) a eisiúint, cibé méid a bheidh i gceist. [FOINSE: I.R. 1981]
GAglaneastát fir1
gu glaneastáit, ai glaneastáit, gi glaneastát
That part of a deceased's estate which remains when all deductions for administering the estate and debts of the deceased have been made
An chuid d'eastát duine éagtha atá fágta tar éis na hasbhaintí ar fad a bhaineann le riarachán an eastáit agus fiacha an duine éagtha a thógáil as
The full fee payable under item No. 13 on the net estate (No allowance shall be made for the fee previously paid under item No. 12).
An táille iomlán is iníoctha faoi mhír Uimh. 13 ar an nglaneastát. (Ní thabharfar lamháltas ar bith in aghaidh na táille a íocadh roimhe sin faoi mhír Uimh. 12) [FOINSE: I.R. 1981]
(a) where the net estate (both real and personal), as shown in the Affidavit or Affirmation for Revenue, does not exceed the value of:
(a) I gcás nach mó glanluach an eastáit (idir réadach agus phearsanta), mar a thaispeántar sa Mhionnscríbhinn nó sa Dearbhasc le haghaidh Ioncaim, ná:FOINSE: I.R. 1981
GAprobháid bain2
gu probháide
Recognition of the validity of a will
Aitheantas do bhailíocht uachta
(xviii) An order for the issue of a citation to lodge in Court a grant of probate or letters of administration in contentious probate matters
(xviii) Ordú chun forghairm a eisiúint d'fhonn deonú probháide nó litreacha riaracháin a thaisceadh sa Chúirt in ábhair phrobháide chointinneacha. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
In any Probate action any defendant may propound a will by way of counterclaim.
In aon chaingean Phrobháide féadfaidh aon chosantóir uacht a chur ar aird i bhfoirm frithéilimh. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
In any such action the indorsement shall show whether the plaintiff claims as creditor, executor, administrator, residuary legatee, legatee, next-of-kin, heir-at-law, devisee, or in what other character
In aon chaingean den sórt sin taispeánfaidh an formhuiniú cé acu an mar chreidiúnaí, seiceadóir, riarthóir, leagáidí iarmharach, leagáidí, neasghaol, oidhre ginearálta, nó réadtiomnaí atá an gearánaí ag éileamh, nó cad é an cháilíocht eile ina bhfuil sé ag éileamh. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The beneficiary or beneficiaries named in a will who are to receive what remains of an estate after the bequests of specific items are carried out
An tairbhí nó na tairbhithe atá ainmnithe in uacht le teacht in oidhreacht ar fhuíoll eastáit tar éis na tiomnachtaí sonracha a bheith curtha i gcrích
In any such action the indorsement shall show whether the plaintiff claims as creditor, executor, administrator, residuary legatee, legatee, next-of-kin, heir-at-law, devisee, or in what other character.
In aon chaingean den sórt sin taispeánfaidh an formhuiniú cé acu an mar chreidiúnaí, seiceadóir, riarthóir, leagáidí iarmharach, leagáidí, neasghaol, oidhre ginearálta, nó réadtiomnaí atá an gearánaí ag éileamh, nó cad é an cháilíocht eile ina bhfuil sé ag éileamh. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
A person entitled to succeed to the property or property rights of another
Duine atá i dteideal teacht i ndiaidh duine eile i seilbh maoine nó cearta maoine
(a) the house shall, unless the housing authority otherwise allow, be occupied as a normal place of residence by the purchaser or the purchaser's successor in title or by a member of the purchaser's family or the family of his successor in title
(a) déanfar, mura gceadaíonn an t-údarás tithíochta a mhalairt, an teach a áitiú, mar ghnátháit chónaithe ag an gceannaitheoir nó ag comharba i dteideal an cheannaitheora nó ag comhalta de theaghlach an cheannaitheora nó de theaghlach a chomharba i dteideal; FOINSE: I.R. 1980
The certificate shall be granted to the holder of the basic patent or his successor in title.
Deonófar an deimhniú do shealbhóir na paitinne bunúsaí nó dá chomharba i dteideal. Rialachán (CE) Uimh. 469/2009
A legal document that gives permission to initiate court proceedings in the case of a dispute over a will
Cáipéis dlí a thugann cead tús a chur le himeachtaí cúirte nuair atá aighneas ann maidir le huacht
Following the issuing of the Testamentary Civil Bill, details of the lodgement of the caveat shall be endorsed thereon by the Probate Office prior to service thereof
Tar éis an Bille Sibhialta Tiomnach a eisiúint, déanfaidh an Oifig Phrobháide mionsonraí i dtaobh thaisceadh an caveat a fhormhuiniú air sula ndéanfar é a sheirbheáil. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
The transfer of real or personal property via a will
Aistriú réadmhaoine nó maoin phearsanta trí uacht.
... or having the form or effect of a[]will or codicil, or of a part of a will or codicil, or other testamentary disposition ...
... nó ag a raibh éifeacht, uachta nó codaisíle nó diúscartha tiomnaí eile, nó aon choda d'uacht nó de chodaisíl nó de dhiúscairt thiomnach eile...
'testamentary disposition': n. how the terms of a will divide the testator's (will writer's) estate, including specific gifts to named beneficiaries. (http://dictionary.law.com)
For depositing the will, or will and codicil or codocils, or other testamentary disposition of a deceased person for safe custody, including the deposit receipt
Ar uacht, nó uacht agus codaisíl nó codaisíleacha, nó diúscairt thiomnach eile, dhuine mhairbh a thaisceadh lena slánchoimeád, agus an admháil ar thaisceadh a áireamhFOINSE: I.R. 1980
A person, named in a will or a deed, who will act 'in loco parentis' if necessary
Duine atá ainmnithe in uacht nó i ngníomhas a fheidhmeoidh 'in loco parentis' más gá
ORDER THAT TESTAMENTARY GUARDIAN SHALL ACT AS GUARDIAN JOINTLY WITH PARENT
ORDÚ GO nGNÍOMHÓIDH CAOMHNÓIR TIOMNACHTA MAR CHAOMHNÓIR i gCOMHPHÁIRTÍOCHT LE TUISMITHEOIR foinse: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
An instructive document which does not take effect until after the death of the owner
Cáipéis theagascach nach dtagann in éifeacht go dtí go bhfuil a (h)úinéir básaithe
For filing any other document (except the testamentary papers in respect of which Probate or Administration with will annexed is granted)
Ar dhoiciméad ar bith eile a chomhadú (ach amháin na páipéir thiomnacha ar ina leith a dheonaítear Probháid nó Riarachán maille le huacht) FOINSE: I.R. 1980
here add the dates and particulars of any other testamentary papers of which the deponent has any knowledge, information, or belief
cuir isteach anseo dátaí agus sonraí aon pháipéar tiomnach eile a bhfuil eolas, faisnéis nó tuairim ar bith ag an teisteoir fúthu FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
GAtiomnóir fir3
gu tiomnóra, ai tiomnóirí, gi tiomnóirí
Any of the next-of-kin of any alleged testator or intestate, or any beneficiary of any alleged testator, may appear at the hearing of any Probate action although he may not have been made a party to the same or served therein
Féadfaidh aon duine de neasghaolta aon duine a líomhnaítear a bheith ina thiomnóir nó ina dhíthiomnóir, nó aon tairbhí d'aon duine a líomhnaítear a bheith ina thiomnóir, láithriú ag éisteacht aon chaingne Probháide bíodh go bhféadfaidh sé nach ndearnadh páirtí de sa chaingean sin nó nár seirbheáladh é sa chaingean sin. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
ENwill s
GAuacht bain3
gu uachta, ai uachtanna, gi uachtanna
A legal instrument setting out how a person wishes his or her possessions to be disposed of after death
Ionstraim dhlíthiúil a léiríonn conas is mian le duine a chuid/cuid sealúchais a dhiúscairt tar éis a bháis/báis
For directing search for, or obtaining, from Public Record Office or elsewhere, extracts from Local Registers, or copies of Wills, Deeds or other matters, in addition to expenses incurred and any fees for attestation ...
As treoir a thabhairt sleachta as Cláir Áitiúla nó cóipeanna d'Uachta, de Gníomhais nó de nithe eile a chuardach nó iad a fháil ó Oifig na nAnnálacha Poiblí nó áit eile, i dteannta an chaiteachais faoina rachfar agus aon táillí ar fhianú FOINSE: I.R. 1980
Parties opposing a will,
Páirtithe ag cur i gcoinne uachta, FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001