téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
3514
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
« » 1 2 · · · · 33 34 35 36
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAtréig br
abr tréigean, aidbhr tréigthe
conradh a thréigean
renounce a contract
GAtréig br
abr tréigean, aidbhr tréigthe
Ceart a thabhairt suas go buan.
To permanently surrender a right.
(52) ábhair nó maoin d'aon chineál a thréigean nó a mhainniú maoin nó ábhair den sórt sin a aistriú ar an Aire nó oifigeach údaraithe á iarraidh sin; FOINSE: I.R. Tacar Samplach 1978
(52) abandoning materials or property of any kind or failing to remove such property or materials at the request of the Minister or an authorised officer;
(agus ós é a tuairim gur thréig an t-iarratasóir an naíon/na naín) FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
(and being of the opinion that the applicant has *abandoned/*deserted the infant(s))
GAtréigean fir1
gu tréigin
Ar gach tréigean FOINSE: I.R. 1980
For every renunciation
tréigean cirt dhlíthiúil [FOINSE: Acht Comharbais 1965]
renunciation of legal right
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAtréimhse bain4
gu tréimhse, iol tréimhsí
(legal, period of time)
feature of a patent which means that, on technical but not commercial grounds, it is impossible to comply with a standard without infringing that intellectual property right
Leis na Rialacháin seo cuirtear i bhfeidhm Treoir CEE Uimh. 79/116/CEE ón gComhairle, arna leasú le Treoir Uimh. 79/1034/CEE ón gComhairle, a fhorálann ceanglais íosta tuarascála le haghaidh tancaer áirithe ola, gáis agus ceimicí a bhíonn ag dul isteach i gcalafoirt de chuid na gComhphobal nó á bhfágáil FOINSE: I.R. 1981
These Regulations implement EEC Council Directive No. 79/116/EEC, as amended by Council Directive No. 79/1034/EEC, which prescribes minimum reporting requirements for certain oil, gas and chemical tankers entering or leaving Community ports
Ordú nó éileamh oifigiúil a eisíonn an Coimisiún Eorpach
An official order or instruction issued by the European Commission
ciallaíonn "an Treoir ón gCoimisiún" Treoir Uimh. 77/79/CEE ón gCoimisiún, an 4 Samhain, 1977; FOINSE: I.R. 1980
"the Commission Directive" means Commission Directive No. 77/794/EEC of 4 November, 1977;
Faoi réir Airteagal 7 de na Rialacháin seo, ní dhéanfar aon fhrithocsaídeach a mhonarú, a ullmhú, a allmhairiú, a dháileadh ná a dhíol sa Stát mura gcomhlíonfaidh an frithocsaídeach sin na critéir íonachta sonracha is infheidhme maidir leis an bhfrithocsaídeach sin sa Treoir ón gComhairle. FOINSE: I.R. 1981
Subject to Article 7 of these Regulations, no antioxidant shall be manufactured, prepared, imported, distributed, or sold in the State unless such antioxidant complies with the specific purity criteria applicable to that antioxidant in the Council Directive.
Is é cuspóir na Rialachán seo, a thiocfaidh i ngníomh an 19 Samhain, 1978, éifeacht dhlíthiúil a thabhairt do Threoir 75/726/CEE ón gComhairle maidir le comhfhogasú dlíthe na mBallstát maidir le súnna torthaí agus táirgí áirithe dá samhail. FOINSE: I.R. 1978
The purpose of these Regulations, which come into operation on 19th November, 1978 is to give legal effect to Council Directive 75/726/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning fruit juices and certain similar products.
Treoracha ón gComhphobal maidir le Cineál-Cheadú Tarracóirí agus Comhpháirteanna Talmhaíochta nó Foraoiseachta
Community Directives regarding Type Approval of Agricultural or Forestry Tractors and Components
GAtreoraigh br
abr treorú, aidbhr treoraithe
(guide, instruct)
threoraigh an breitheamh an giúiré
the judge directed the jury
GAtreorú fir
gu treoraithe, iol treoruithe
treoir bain5
gu treorach, iol treoracha
(guidance, instruction)
Lorg an giúiré treorú ón mbreitheamh.
The jury sought direction from the judge.
tugann x treoracha
x gives directions
GAtreorú fir
gu treoraithe, iol treoruithe
treoir bain5 in úsáid/in use
gu treorach, iol treoracha
(INSTRUCTION FROM THE COURT)
Moladh a dhéanann an chúirt maidir le conas dul i mbun rud éigin
Guidance given by the court
(a) Faoi réir cheart na Cúirte treoruithe a thabhairt chuige sin is cuí nó is caothúil léi, is le mionnscríbhinn a thabharfar fianaise ag éisteacht foriarratais faoi Riail 2. FOINSE: I.R. 1981
(a) Subject to the right of the Court to give such directions in that behalf as it considers appropriate or convenient, evidence at the hearing of a motion under Rule 2 shall be by affidavit.
FÓGRA UM IARRATAS AR THREORACHA MAIDIR LE CEIST A DHÉANFAIDH DIFEAR DO LEAS LINBH FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997
NOTICE OF APPLICATION FOR DIRECTIONS ON A QUESTION AFFECTING THE WELFARE OF A CHILD
Ceart nó dliteanas a chruthaítear de thoradh prionsabal dlí atá i bhfeidhm cheana
A right or liability created by existing principles of law
(b) ní dhéanfar, gan toiliú an údaráis tithíochta, an teach ná aon chuid de a mhorgáistiú, a mhuirearú ná a choimhthiú ach amháin trí réadtiomnú nó trí oibriú dlí. FOINSE: I.R. 1980
(b) the house or any part thereof shall not, without the consent of the housing authority, be mortgaged, charged or alienated otherwise than by devise or operation of law.
I gcás bhás nó fhéimheacht aon pháirtí i gcaingean, imeacht nó ábhar nó i gcás chineachadh a eastáit trí oibriú dlí, ... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
In case of the death, or bankruptcy, or devolution of estate by operation of law, of any party to an action, proceeding or matter ...
GAtriail br
abr triail, aidbhr triailte
ENtry v
(in court)
Ach amháin le cead speisialta ón gCúirt is trí fhianaise béil a thriailfear gach imeacht faoin Acht. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Save by special leave of the Court every proceeding under the Act shall be tried upon oral evidence.
Bíodh seo ina fhógra go dtriailfear an chaingean seo (nó saincheisteanna a ordaíodh a thriail, cibé acu é) an lá seo chugainn sa Teach Cúirte ag FOINSE: I.R. 1978
Take notice of the Trial of this action (or of the issues ordered to be tried as the case may be) for the day of next at the Courthouse at
(imeachtaí dlí choiriúil)
(criminal proceedings)
Triail achomair, ar phléadáil ciontach, FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997_leath 2
Summary disposal of, on plea of guilty,
Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (1), dlífear … tar éis dó a roghnú go ndéanfaí an cion a chur de láimh go hachomair, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air [an tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí), 1994]
A person guilty of an offence under subsection (1) shall be liable … having elected for summary disposal of the offence, on summary conviction, to a fine not exceeding £1,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to both
(iarratais ar chosaint idirnáisiúnta)
(applications for international protection)
GAtrúig br
abr trúigeadh, aidbhr trúigthe
ENcause v
stock-taking exercise to identify how integrating human rights and gender have been included into CSDP planning and implementation highlighting progress made and showcasing examples of good practice
de shuim na dtuilleamh ináirithe nó an ioncaim ináirithe, de réir mar is cuí, ar faoina threoir a cinneadh an ranníoc a íocadh
of the amount of the reckonable earnings or the reckonable income, as appropriate, by reference to which the contribution paid was determined
GAtuillteanas fir1
gu tuillteanais
tuillteanais fir iol
gi tuillteanas
(facts of case)
Le linn a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh faoi fho-alt (1), ní cheisteoidh an príomhfheidhmeannach tuillteanas aon bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas ná tuillteanas cuspóirí beartas den sórt sin ná ní thabharfaidh sé nó sí tuairim faoi na tuillteanais sin [Acht Uimh. 19 de 2007]
In the performance of his or her duties under subsection (1), the chief executive shall not question or express an opinion on the merits of any policy of the Government or a Minister of the Government or on the merits of the objectives of such a policy
GAuacht bain3
gu uachta, ai uachtanna, gi uachtanna
ENwill s
Ionstraim dhlíthiúil a léiríonn conas is mian le duine a chuid/cuid sealúchais a dhiúscairt tar éis a bháis/báis
A legal instrument setting out how a person wishes his or her possessions to be disposed of after death
As treoir a thabhairt sleachta as Cláir Áitiúla nó cóipeanna d'Uachta, de Gníomhais nó de nithe eile a chuardach nó iad a fháil ó Oifig na nAnnálacha Poiblí nó áit eile, i dteannta an chaiteachais faoina rachfar agus aon táillí ar fhianú FOINSE: I.R. 1980
For directing search for, or obtaining, from Public Record Office or elsewhere, extracts from Local Registers, or copies of Wills, Deeds or other matters, in addition to expenses incurred and any fees for attestation ...
Páirtithe ag cur i gcoinne uachta, FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
Parties opposing a will,
An breitheamh atá i gceannas ar an gCúirt Chuarda agus, de bhua a oifige/hoifige, atá ina bhreitheamh/breitheamh breise de chuid na hArd-Chúirte
The judge who is in charge of the Circuit Court and who, by virtue of office, is an additional judge of the High Court
Beidh an Riail seo faoi réir fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le Cuid III den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1947, ag Uachtarán na Cúirte Cuarda. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
This Rule is subject to the exercise by the President of the Circuit Court of the powers conferred upon him by Part III of the Courts of Justice Act, 1947 .
Is é Uachtarán na Cúirte Cuarda má shanntar do Chuaird Bhaile Átha Cliath é nó Breitheamh Sinsearach Chuaird Bhaile Átha Cliath mura sanntar an tUachtarán don Chuaird sin a ordóidh agus a chinnfidh na tráthanna agus an t-ionad le haghaidh Suíonna na Cúirte Cuarda i gCuaird Bhaile Átha Cliath. FOINSE: I.R. 1981
The President of the Circuit Court if assigned to the Dublin Circuit or the Senior Judge of the Dublin Circuit if the President is not assigned to that Circuit shall direct and appoint the times and place for the Sittings of the Circuit Court in the Dublin Circuit.
I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 26 (1) den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1953 (Uimh. 32 de 1953) agus tar éis dom comhairle a ghlacadh le hUachtarán na Cúirte Dúiche, ordaímse, GEARÓID Ó COILEÁIN, Aire Dlí agus Cirt, leis seo mar a leanas:- FOINSE: I.R. 1980
I, GERARD COLLINS, Minister for Justice, in exercise of the powers conferred on me by section 26 (1) of the Courts of Justice Act, 1953 (No. 32 of 1953), and after consultation with the President of the District Court, hereby order as follows:
GAualachlíne bain4
gu ualachlíne, iol ualachlínte
Marc ar long a thaispeánann a doimhneacht is mó lódála.
A mark on a ship showing the maximum depth it may be loaded to.
Baineann an táille iomlán faoi fhomhír (a) le suirbhéireacht ualachlíne má dhéantar an dá shuirbhéireacht an tráth céanna. FOINSE: I.R. 1981
The full fee under subparagraph (a) covers a survey for loadline if both surveys are made at the same time.
(i) ar an ualachlíne iomchuí a chur faoi uisce, is í an táille atá forordaithe i bhfomhír (a) (i) den Airteagal seo an táille is iníoctha; FOINSE: I.R. 1981
(i) for the submersion of the appropriate load line, the fee payable shall be that prescribed in paragraph (a) (i) of this Article;
(c) ar shuirbhéireacht ar long arna coinneáil faoi Chuid II den Acht Loingis Cheannaíochta (Convensiúin um Shábháltacht agus um Ualach-Líne), 1933 (Uimh. 12 de 1933)- FOINSE: I.R. 1981
( c ) for the survey of a ship detained under Part II of the Merchant Shipping (Safety and Load Line Conventions) Act, 1933 (No. 12 of 1933)—
Uamadh páirtithe FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Joinder of parties
GAuaschúirt bain2
gu uaschúirte, ai uaschúirteanna
Ar dheimhniú faoi Ordú 36, Riail 39, de Rialacha na nUaschúirteanna FOINSE: I.R. 1981
On a certificate under Order 36, Rule 39, of the Rules of the Superior Courts
Féadfar doiciméad uaschúirte a sheirbheáil— [Acht 14/2008]
The service of a superior court document may be effected—
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAuchtaí fir4
gu uchtaí, iol uchtaithe
Leanbh a uchtaítear de réir an dlí.
A child adopted according to the law.
ciallaíonn "leanbh", faoi réir mhír 2 (b) den Airteagal seo, leanbh dlisteanach nó leasleanbh de chuid an éagaigh nó duine a bheidh uchtaithe go dleathach ag an éagach ar duine é,FOINSE: I.R. 1980
"child" subject to paragraph 2(b) of this Article means a legitimate child or stepchild of the deceased or a person lawfully adopted by the deceased, who is,
... ach amháin an Satharn agus cibé laethanta a fhógrófar le húdarás dleathach a bheith ina laethanta saoire poiblí. FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
with the exception of Saturday and of such days as may be proclaimed by lawful authority to be public holidays.
Aon duine, a bhfuil aon airteagal ina sheilbh nó ina seilbh, gan údarás dleathach ná leithscéal réasúnach, is airteagal atá déanta ... chun a úsáide i gcúrsa cion ... a dhéanamh (Acht Uimh. 28 de 2009)
A person who, without lawful authority or reasonable excuse, is in possession of any article made or adapted for use in the course of ... the commission of an offence
má cheadaíonn Údarás Lárnach an stáit glacaidh an bhreith sin [Acht Uimh. 21 de 2010]
(if) the Central Authority of the receiving state approves that decision.
... aon chléireach cúirte dúiche ar mian leis nó léi go ndéanfar doiciméad a sheirbheáil ar an gcoigríoch de bhun Choinbhinsiún na Háige, féadfaidh sé nó sí na nithe seo a leanas a thaisceadh leis an Údarás Láir, i.e. Máistir na hArd-Chúirte FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
... any district court clerk who wishes to have a document served abroad pursuant to The Hague Convention may lodge with the Central Authority, i.e. the Master of The High Court.
Úinéir cláraithe na feithicle FOINSE: I.R. 1981
Registered owner of vehicle
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAuiríll fir iol
gi uiríoll
GAuiríoll fir1
gu uiríll, ai uiríll, gi uiríoll
(jurisprudence)
déanfaidh mé uiríll ar do shon leis an Aire
I will make representations on your behalf to the Minister
GAuiríollaí fir4
gu uiríollaí, iol uiríollaithe
(f) aon limistéar den fharraige a luaitear in (a) nó (d) ag an uimhir thagartha seo a síneann uiscí inmheánacha nó intíre an Stáit chuige de bhua alt 5 d' Acht 1959, agus FOINSE: I.R. 1980
(f) any area of the sea mentioned in (a) or (d) at this reference number to which the internal or inland waters of the State extend by virtue of section 5 of the Act of 1959, and
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAurbhac fir1
gu urbhaic, iol urbhaic
GAurchoisc br
abr urchosc, aidbhr urchoiscthe
ENbar v
(prevent a legal manoeuvre)
...agus féadfaidh sé éileamh an tríú duine sin a urchosc,... FOINSE: I.R. Uimh 510 de 2001
...and may bar the claim of such third person,...
ENseize v
Seilbh a ghabháil, go háirithe ar réadmhaoin, faoi údarás dleathach
To take possession, particularly of property, by lawful authority
Earraí a urghabhfar a dhíol ar ceant agus aon bharrachas a íoc leis an úinéir FOINSE: I.R. Uimh. 93 de 1997 Leath 1
Goods seized to be sold by auction and any surplus to be paid to owned
(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe aon mhadra a gheofar ar strae in Aerfort a ghabháil, agus, murar féidir teacht ar an úinéir go réidh, déanfar sonraí i dtaobh an mhadra agus an áit ina mbeidh sé ar coinneáil a chur in iúl don Gharda Síochána.
(2) Any dog straying within an Airport may be seized by an authorised officer, and, if the owner cannot readily be ascertained, particulars of the dog and of where it is being detained shall be furnished to the Garda Síochána.
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
GAurghabháil bain3
gu urghabhála
GAurghaire bain4
gu urghaire, iol urghairí
(legal)
DRÉACHT-IONTRÁIL
DRAFT ENTRY
« » 1 2 · · · · 33 34 35 36