téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains Roghanna Options
5017
Líon torthaí a aimsíodh
Number of matches found
« » 1 2 3 4 5 · · · · 50 51
Airgeadas Seirbhís aistrithe teachtaireachtaí caighdeánaithe leictreonacha a dearadh chun treoracha a sheoladh agus a dhearbhú i leith aistriúchán airgid a bhaineann le híocaíochtaí idirnáisiúnta.
Finance Standardized electronic message transfer service designed to send and confirm instructions concerning funds transfers associated with international payments.
Airgeadas Eagraíocht idirnáisiúnta a gcuimsíonn a ballraíocht don chuid is mó na tíortha is forbartha ó thaobh eacnamaíochta ar domhan. Soláthraíonn an OECD fóram rialta d'airí airgeadais agus trádála na rialtas éagsúil chun ceisteanna eacnamaíochta a fhearann ar a leasanna frithpháirteacha a phlé, go háirithe maidir le fás eacnamaíoch agus trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn, agus comhordaíonn sé soláthar Cúnaimh Eacnamúil do thíortha tearcfhorbartha. Is príomhfhoinse sonraí eacnamúla idirnáisiúnta é an OECD agus tiomsaíonn agus foilsíonn sé staitisticí caighdeánaithe idirthíre go rialta.
Finance An international organization whose membership comprises mainly the economically advanced countries of the world. The OECD provides a regular forum for discussions among government finance and trade ministers on economic matters affecting their mutual interests, particularly the promotion of economic growth and international trade, and it coordinates the provision of Economic Aid to the less developed countries. The OECD is a main source of international economic data and regularly compiles and publishes standardized inter-country statistics.
independent body, which will be mandated to provide quantifications of international tax abuse and increase the visibility of international tax issues in the EU public debate
(sa Roinn Airgeadais)
(Department of Finance)
technical structure developed by the European Central Bank for the international community to evaluate new reproduction equipment and counterfeit deterrence systems
Airgeadas Lármhargadh ceantála i Chicago áit a ndíoltar agus a gceannaítear airgeadraí agus conarthaí todhchaíochtaí airgeadais. Cuid de Mhalartán Marsantach Chicago.
Finance Centralized auction market in Chicago where currency and financial futures contracts are traded. Part of the Chicago Mercantile Exchange.
GAan Ollphléasc bain2
gu na hOllphléisce
(stock exchange)
Airgeadas Dírialáil margaí airgid na Breataine i 1986 nuair a osclaíodh an stocmhalartán do bhainc infheistíochta eachtracha agus a tionscnaíodh struchtúr iomaíoch coimisiún.
Finance The 1986 deregulation of British financial markets in which the stock exchange was opened to foreign investment banks and a competitive commission structure was introduced.
GAan tAcht fir3 Trádála agus Taraifí, 1984
gu an Achta Trádála agus Taraifí 1984
Airgeadas Forálacha a bunaíodh chun saorthrádáil a chur chun cinn.
Finance Established provisions that promote free trade.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# Acht Omnibus · Omnibus Act
ceisteanna a bhaineann le haontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta
issues relating to economic and monetary union
The Counterfeit Analysis Centre (CAC) and the counterfeit currency database (CCD) of the ESCB will be established by and run under the aegis of the ECB. The establishment of the CAC is intended to centralise the technical analysis of and data relating to the counterfeiting of euro banknotes issued by the ECB and the NCBs. All relevant technical and statistical data concerning the counterfeiting of euro banknotes shall be centrally stored in the CCD.
payment system comprising a number of national real-time gross settlement systems and the European Central Bank payment mechanism
GAanáid bain2
gu anáide, ai anáidí, gi anáidi
GAanailís bain2 amshraitheanna
gu anailíse amshraitheanna, ai anailísí amshraitheanna
Airgeadas Anailís ar na gaoil idir dhá athróg nó breis thar thréimhsí ama.
Finance Analysis of relationships between two or more variables over periods of time.
GAanailís bain2 ar chnámha scéil
gu anailíse ar chnámha scéil
Airgeadas Anailís ar an éifeacht a bheadh ag féidearthachtaí éagsúla ar thionscadal.
Finance Analysis of the effect on the project of different scenarios.
GAanailís bain2 ar mhóiminteam
gu anailíse ar mhóiminteam, ai anailísí ar mhóiminteam
Airgeadas Teicníc í seo a úsáidtear chun rátaí malairte gearrthéarmacha a réamhaithris tríd an treo agus an fuinneamh a bhí taobh thiar d'athruithe i rátaí malairte san am a chuaigh thart, a scrúdú.
Finance Technique used to predict short term exchange rates, studying the direction and impetus behind past exchange rate changes.
Airgeadas Modh chun luach intreach sócmhainne a mheas agus anailís a dhéanamh ar na tosca a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar a praghas amach anseo. Tá an cineál seo anailíse bunaithe ar eachtraí agus tionchair sheachtracha, chomh maith le ráitis airgeadais agus treochtaí tionscail.
Finance A method of evaluating the intrinsic value of an asset and analysing the factors that could influence its price in the future. This form of analysis is based on external events and influences, as well as financial statements and industry trends.
anailís bain2 mheá ar mheá dímholta/superseded
gu anailíse meá ar mheá, ai anailísí meá ar mheá
Airgeadas Anailís ar an leibhéal díolacháin ag a ndéanfaidh tionscadal brabús nialasach.
Finance Analysis of level of sales at which a project would make zero profit.
GAanailís bain2 creidmheasa
gu anailíse creidmheasa, ai anailísí creidmheasa
Airgeadas Próiseas trína ndeimhnítear an sroicheann iarrthóir ar chreidmheas an caighdeán a éilíonn an gnólacht.
Finance Process of determining whether a credit applicant meets the firm's standards.
GAanailís bain2 íogaireachta
gu anailíse íogaireachta, ai anailísí íogaireachta
Airgeadas Teicníc chun neamhchinnteacht a mheas; is amhlaidh a ionchuirtear féidearthachtaí éagsúla chun torthaí féideartha a chinntiú.
Finance Technique for assessing the degree of uncertainty whereby various possibilities are input to determine possible outcomes.
GAanailís bain2 theicniúil
gu anailíse teicniúla, ai anailísí teicniúla
Airgeadas Anailís ghrafach ar phraghsanna agus ar iompraíocht trádála chun gluaiseachtaí praghsanna sa todhchaí a réamhaithris.
Finance Graphical analysis of past prices and trading behaviour in order to predict future price movements.
GAanailís bain2 thrasghearrthach
gu anailíse trasghearrthaí, ai anailísí trasghearrthacha
Airgeadas Anailís ar na gaoil idir grúpa samplach de ghnólachtaí, de thíortha nó d'athróg éigin eile ag pointe ama ar leith.
Finance Analysis of relationships among a cross-section of firms, countries or some other variable at a given point in time.
GAanás fir1 airgeadais
gu anáis airgeadais
Airgeadas An staid roimh agus le linn féimheachta.
Finance Events preceding and including bankruptcy.
GAanás fir1 airgid
gu anáis airgid
Airgeadas An cás ina mbíonn gnólacht nuair a thagann deireadh lena airgead tirim agus nuair nach furasta urrúis indíolta a dhíol.
Finance Situation when a firm runs out of cash and cannot readily sell marketable securities.
GAanás fir1 stoic
gu anáis stoic
Airgeadas Fardal atá chóir a bheith caite.
Finance Running out of inventory.
GAaoisliúntas fir1
gu aoisliúntais, ai aoisliúntais, gi aoisliúntas
« » 1 2 3 4 5 · · · · 50 51