téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains
Computers, Computer Science Ríomhairí, Ríomheolaíocht »  Graphics »  Grafaic »  Video Graphics »  Físghrafaic »  Information Technology »  Teicneolaíocht Faisnéise »  Internet »  Idirlíon »  Internet Resources »  Acmhainní idirlín »  Social Media »  na Meáin Shóisialta »  Word Processing »  Próiseáil Focal »  Data »  Sonraí »  Data Operations »  Oibríochtaí Sonraí »  Memories & Files »  Cuimhní & Comhaid »  Input Equipment »  Trealamh Ionchurtha »  Output Equipment »  Trealamh Aschurtha »  Communications Equipment »  Trealamh Cumarsáide »  Software & Applications »  Bogearraí & Aipeanna »  Application Programmes »  Feidhmchláir »  Programming Language »  Teanga Ríomhchlárúcháin »  Programming »  Ríomhchlárú »  Video Games »  Físchluichí »  Genres »  Seánraí »  Characters »  Carachtair »  Software Development »  Forbairt Bogearraí »  Play »  Imirt »  Design, Interface & Sound »  Dearadh, Comhéadan & Fuaim »  Players »  Imreoirí »  Internet Security »  Slándáil ar Líne »  Data Protection »  Cosaint Sonraí »  E-Communications »  Ríomhchumarsáid »  Mobile devices »  Gléasanna Móibíleacha »  Web Design »  Dearadh Gréasáin »  Cloud Computing »  Néalríomhaireacht »  Version Control »  Rialú Leaganacha »  Graphic Design »  Dearadh Grafach »  Robotics »  Róbataic »  Internet of Things »  Idirlíon na nEarraí
Taispeáin ordlathas Show hierarchy
Roghanna Options
« » 1 2 3 4 · · · · 133 134
GApolasaífir4 cuntas
ai polasaithe cuntas
Computers, Computer Science Controls the way passwords must be used by all user accounts in a domain, or in an individual computer.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Rialaíonn sé an chaoi a gcaithfear pasfhocail a úsáid do na cuntais úsáideora ar fad i bhfearann, nó i ríomhaire aonair.
GAcuntasaíochtbain3
gu cuntasaíochta
Finance The process of recording a firm's financial transactions in appropriate bookkeeping records and of summarizing this information in the form of accounting reports, using acknowledged methods and conventions.
Airgeadas Próiseas lena ndéantar taifead de bhearta airgeadais gnólachta i dtaifid chuí leabharchoimeádta, agus lena n-achoimrítear an fhaisnéis seo i bhfoirm thuarascálacha cuntasaíochta, ag úsáid modhanna oibre agus gnásanna aitheanta.
GAcruinneasfir1
gu cruinnis
beachtasfir1 dímholta/superseded
gu beachtais
unless they have reasonable doubt as to the accuracy of the information
mura bhfuil amhras réasúnta orthu maidir le beachtas na faisnéise
GAadmháilbain3
gu admhála, iol admhálacha
Computers, Computer Science The process used to guarantee end-to-end message delivery.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht An próiseas a úsáidtear chun a chinntiú gur shroich teachtaireacht a ceann scríbe.
acknowledgement of receipt of document
admháil go bhfuarthas doiciméad
GAgníomhiarratasfir1
gu gníomhiarratais, ai gníomhiarratais, gi gníomhiarratas
GAgníomhráiteasfir1
gu gníomhráitis, ai gníomhráitis, gi gníomhráiteas
GAgníomhachtaighbr
abr gníomhachtú, aidbhr gníomhachtaithe
The emergency plan was activated.
Cuireadh an plean éigeandála i ngníomh.
Computers, Computer Science An activation frame shows the parameter values for each call of a recursive function and summarizes its execution.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Taispeánann fráma gníomhachtaithe luachanna paraiméadar gach glao feidhme athchúrsaí agus tugann achoimre ar a rith.
ENactivea
introduce teachers in an active way to...
tús eolais a thabhairt do mhúinteoirí ar bhealach gníomhach chun...
an active studio audience
lucht féachana gníomhach
GAréimsefir4 giotán gníomhach
ai réimsí giotán gníomhach
Computers, Computer Science A member of a structure or union that contains one or more named active bits.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Ball de struchtúr nó d'aontas ina bhfuil giotán gníomhach amháin nó breis.
GAspárálaífir4 gníomhach scáileáin
gu spárálaí ghníomhaigh scáileáin, ai spárálaithe gníomhacha scáileáin
Computers, Computer Science A program which displays either a completely black image or a constantly changing image on a computer monitor to prevent a stationary image from "burning" into the phosphor of the screen. Screen savers usually start automatically after the computer has had no user input for a preset time. Some screen savers come with many different modules, each giving a different effect.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Clár a thaispeánann íomhá dhubh ar fad nó íomhá a athraíonn go seasta ar scáileán ríomhaire ionas nach "ndófaidh" íomhá atá ar stad fosfar an scáileáin. Tosaíonn spárálaithe scáileáin go huathoibríoch de ghnáth nuair a fhágtar an ríomhaire gan ionchur ón úsáideoir ar feadh tréimhse áirithe ama. Bíonn leaganacha éagsúla ann de spárálaithe áirithe scáileáin, agus cuma éagsúil orthu go léir.
(action, performance)
GAgníomhaíochtbain3
gu gníomhaíochta, iol gníomhaíochtaí
Computers, Computer Science Any action that transforms a product. There should always be a description held of each activity, defining the inputs, outputs, and participants and explaining what the transformation is.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Gníomh ar bith a dhéanann táirge a thrasfhoirmiú. Ba chóir tuairisc a choimeád de gach gníomhaíocht, ag sainiú na n-ionchur, na n-aschur agus na rannpháirtithe agus ag míniú cad é an trasfhoirmiú.
the establishment of joint activities
bunú gníomhaíochtaí comhpháirteacha
GAlíonrafir4 gníomhaíochta
ai líonraí gníomhaíochta
Computers, Computer Science A diagram that shows the sequence and dependencies of all activities. It is used as an aid to planning time-scales and scheduling work and resources.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Léaráid a léiríonn seicheamh agus spleáchais na ngníomhaíochtaí uile. Úsáidtear é mar chúnamh chun scálaí ama a phleanáil agus chun cláir oibre agus acmhainní a leagan amach.
GAparaiméadarfir1 iarbhír
gu paraiméadair iarbhír, ai paraiméadair iarbhír, gi paraiméadar iarbhír
Computers, Computer Science 1. In a programming language, a language object that appears in a procedure call and that is associated with the corresponding formal parameter for use in the execution of the procedure. 2. Synonymous with actual argument.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht 1. I dteanga ríomhchlárúcháin, oibiacht teanga a léirítear i nglao gnáis agus a chomhthiomsaítear leis an bparaiméadar foirmiúil a bhaineann leis lena úsáid i rith an ghnáis. 2. Argóint iarbhír.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# actual argument · argóint iarbhír
GAplocóidbain2 chuibhithe
gu plocóide cuibhithe, ai plocóidí cuibhithe
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# adapter · adaptor · cuibheoir
ENadds
(addition)
GAsuimiúfir
gu suimithe, iol suimithe
suimiúchánfir1
gu suimiúcháin
ENaddv
(make an addition)
add 3 zeros to a number
cuir 3 náid le huimhir
add x to
cuir x le huimhir
add to the Select Committee
cuir leis an Roghchoiste
add printer
cuir printéir leis
ENadders
GAsuimitheoirfir3
gu suimitheora, iol suimitheoirí
Computers, Computer Science A device that outputs the sum of two or more numbers presented as inputs. The adder is the main arithmetic element of the ALU (arithmetic and logic unit) in some computers. The adder can perform addition, subtraction, multiplication, and division with the help of the accumulator and other storage registers.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Gléas a aschuireann suim dhá uimhir (nó níos mó) a ionchuireadh. Is é an suimitheoir príomhghléas uimhríochta an ALU (aonad loighce agus uimhríochta) i ríomhairí áirithe. Is féidir leis an suimitheoir suimiú, dealú, iolrú agus roinnt a dhéanamh le cabhair ón gcnuasaitheoir agus ó thaibhle stórais eile.
GAciorcadfir1 suimitheora
gu ciorcaid suimitheora
Computers, Computer Science A circuit for performing addition.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Ciorcad chun suimiú a dhéanamh.
oibreoirfir3 suimiúcháin dímholta/superseded
gu oibreora suimiúcháin, ai oibreoirí suimiúcháin
Computers, Computer Science The binary operator for addition: +
Ríomhairí, Ríomheolaíocht An t-oibreoir dénártha le haghaidh suimithe: +
ENadditive operators
pl additive operators
oibreoirfir3 suimitheach dímholta/superseded
ai oibreoirí suimitheacha
Computers, Computer Science The binary operators for addition and subtraction.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Na hoibreoirí dénártha le haghaidh suimithe agus dealaithe.
(postal or virtual location)
GAseoladhfir
gu seolta, iol seoltaí
(suíomh poist nó fíorúil)
a unique identifier assigned to each memory location within primary storage
(Ríomhairí, Ríomheolaíocht/ Computers, Computer Science) aitheantóir uathúil a shanntar do gach suíomh sa chuimhne atá sa phríomhstóras
What is your address, please?
Cén seoladh atá agat, le do thoil?
the last known address of a reservist
an seoladh is déanaí is eol a bheith ag cúltacaire
« » 1 2 3 4 · · · · 133 134