téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Computers, Computer Science »  Grafaic »  Graphics »  Físghrafaic »  Video Graphics »  Teicneolaíocht Faisnéise »  Information Technology »  Idirlíon »  Internet »  Acmhainní idirlín »  Internet Resources »  na Meáin Shóisialta »  Social Media »  Próiseáil Focal »  Word Processing »  Sonraí »  Data »  Oibríochtaí Sonraí »  Data Operations »  Cuimhní & Comhaid »  Memories & Files »  Crua-earraí »  Hardware »  Trealamh Cumarsáide »  Communications Equipment »  Bogearraí & Aipeanna »  Software & Applications »  Feidhmchláir »  Application Programmes »  Teanga Ríomhchlárúcháin »  Programming Language »  Códú »  Coding »  Ríomhchlárú »  Programming »  Físchluichí »  Video Games »  Seánraí »  Genres »  Carachtair »  Characters »  Forbairt Bogearraí »  Software Development »  Imirt »  Play »  Dearadh, Comhéadan & Fuaim »  Design, Interface & Sound »  Imreoirí »  Players »  Slándáil ar Líne »  Internet Security »  Cosaint Sonraí »  Data Protection »  Ríomhchumarsáid »  E-Communications »  Gléasanna Móibíleacha »  Mobile devices »  Dearadh Gréasáin »  Web Design »  Néalríomhaireacht »  Cloud Computing »  Rialú Leaganacha »  Version Control »  Dearadh Grafach »  Graphic Design »  Róbataic »  Robotics »  Intleacht Shaorga »  Artificial Intelligence »  Idirlíon na nEarraí »  Internet of Things »  Córais Oibriúcháin »  Operating Systems »  Comhpháirteanna Ríomhairí »  Computer Components »  Leictreonaic Dhigiteach »  Digital Electronics »  Ríomhthráchtáil »  E-Commerce
Taispeáin ordlathas Show hierarchy
Roghanna Options
» 1 2
GAam fir3 ceangail
gu ama ceangail, ai amanna ceangail
Ríomhairí, Ríomheolaíocht An staid ag a gcuireann díolamóir foirm mheaisínteanga d'ainm nó de sheoladh in ionad na foirme siombalaí.
Computers, Computer Science The stage at which a compiler replaces a symbolic name or address with its machine language form.
GAathróg bain2 Boole
gu athróige Boole, ai athróga Boole
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Athróg nach féidir ach luachanna Fíor agus Bréagach a shannadh léi.
Computers, Computer Science Variable that can be assigned only the values True and False.
GAathróg bain2 uathoibríoch
gu athróige uathoibríche, ai athróga uathoibríocha
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Athróg a leithdháiltear ar iontráil i ngnáthamh agus a dhí-leithdháiltear ar an athfhilleadh.
Computers, Computer Science A variable allocated on entry to a routine and de-allocated on the return.
GAbarra-oibritheoir fir3
gu barra-oibritheora, iol barra-oibritheoirí
barra-oibreoir fir3 dímholta/superseded
gu barra-oibreora, iol barra-oibreoirí
GAcarachtar fir1
gu carachtair, ai carachtair, gi carachtar
(litir nó siombail)
(letter or symbol)
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Litir, digit nó sainchomhartha singil (ar nós € - euro, ? - comhartha ceiste nó % - céatadán).
Computers, Computer Science Single letter, digit or special sign (like £ pound, ? question mark or % percent). Characters are represented by bytes in computer storage.
Ní bheidh na carachtair níos mó ná leath méid na gcarachtar a úsáidfear don ainmníocht díolacháin.
The characters shall be no larger than half the size of the characters used for the sales denomination.
GAcarachtar fir1 cúlslaise
gu carachtair chúlslaise
Computers, Computer Science A non-graphic character represented by the following: \, which is an escape sequence provided by C.
GAcineál fir1 díorthaithe
gu cineáil dhíorthaithe, ai cineálacha díorthaithe
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Cineál a dtógtar a oibríochtaí agus a luachanna ó chineál atá ann cheana. Tugtar máthairchineál ar an gcineál a bhí ann cheana.
Computers, Computer Science A type whose operations and values are taken from those of an existing type. We call this existing type the parent type.
GAcruthaitheoir fir3 cóipe
gu cruthaitheora cóipe, ai cruthaitheoirí cóipe
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Cruthaitheoir speisialta a insíonn conas cóip d'oibiacht eile den aicme chéanna a chruthú.
Computers, Computer Science A constructor that tells how to create an object from another object of the same class.
GAdíolamóir fir3
gu díolamóra, iol díolamóirí
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Ríomhchlár a úsáidtear chun teanga shiombalach a aistriú go meaisínteanga.
Computers, Computer Science A computer program that is used to translate symbolic language into machine language.
GAfógair br
abr fógairt, aidbhr fógartha
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Na siombailí d'athróga atá le húsáid a shainaithint ag am réamhdhíolama.
Computers, Computer Science To identify the variable symbols to be used at preassembly time.
(computer programming) process of removing all unnecessary characters from source code, without changing its functionality
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# giorrú carachtar · minification
GAglantéacs fir4
gu glantéacs
téacs nár criptíodh nó a díchriptíodh, ní hionann agus téacs rúnscríofa
text which is not encrypted, or has been decrypted, as opposed to ciphertext
GAglao fir4 de réir luacha
ai glaonna de réir luacha
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Tugtar luach na hargóna don ghnáthamh a glaodh
Computers, Computer Science The called routine is handed the value of the argument
GAglao fir4 de réir tagartha
ai glaonna de réir tagartha
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Is é seoladh na hargóna, agus ní hé a luach, a fhaigheann an gnáthamh a glaodh.
Computers, Computer Science The called routine is handed the address of the argument, not its value.
GAgnáth-théacs fir4
gu gnáth-théacs, iol gnáth-théacsanna
glantéacs fir4 dímholta/superseded
gu glantéacs
Ríomhairí, Ríomheolaíocht 1. Sonraí téacs i bhformáid ASCII. Is é an gnáth-théacs an fhormáid is iniompartha mar go dtacaíonn beagnach gach feidhmchlár ar gach cineál meaisín leis. Tá sé teoranta, áfach, sa mhéid is nach féidir aon orduithe formáidithe a bheith ann. 2. Téacs nár criptíodh nó a díchriptíodh, seachas téacs rúnscríofa.
Computers, Computer Science 1. Textual data in ASCII format. Plain text is the most portable format because it is supported by nearly every application on every machine. It is quite limited, however, because it cannot contain any formatting commands. 2. Text which is not encrypted, or has been decrypted, as opposed to ciphertext.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# glantéacs · cleartext
trádmharc ar theanga ríomhchlárúcháin a dearadh chun feidhmchláir a fhorbairt - go háirithe don Idirlíon - ar féidir iad a rith ar ardáin éagsúla
trademark used for a programming language designed to develop applications, especially ones for the Internet, that can operate on different platforms
GAléim bain2 choinníollach
gu léime coinníollaí, ai léimeanna coinníollacha
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Léim nach dtarlaíonn ach amháin nuair a shásaítear critéir shonraithe. Nuair a thugtar treoir léime coinníollaí, d'fhéadfadh a bheith de thoradh uirthi go bhfaighfí na seoltaí cearta don chéad treoir eile a ghineann aistriú rialúcháin. Féadann an chéad treoir eile a bheith ag brath ar na critéir shonraithe chun a chinneadh an amhlaidh atá gá le léim nó le foléim go treoir eile.
Computers, Computer Science A jump that occurs only if specified criteria are satisfied. A conditional jump instruction may result in obtaining the correct addresses for the next instruction that produces a transfer of control. The next instruction can be dependent on the specified criteria to determine whether a jump or skip to another instruction is called for.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Luach a nglactar leis a bheith ann nuair nach sonraítear luach ar bith.
Computers, Computer Science A value assumed when no value has been specified. Synonymous with assumed value.
GAmórcheannach fir1
gu mórcheannaigh
ríomhaire fir4 mórcheannach
gu ríomhaire mórcheannaigh, ai ríomhairí mórcheannacha
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Chun birt a chur in ord: is féidir birt a uimhriú ó chlé go deas nó ó dheas go clé. Tugtar ríomhaire mórcheannach, ar an gcéad chóras, ina dtosaíonn an t-uimhriú ag an gceann is mó (i. is airde in ord), i gcomórtas leis an dara córas ar a dtugtar ríomhaire caolcheannach.
Computers, Computer Science In byte ordering: bytes can be numbered from left-to-right or from right-to-left. The former system, where the numbering begins at the big (i.e., high-order) end is called a big-endian computer in contrast to the latter which is called a little-endian.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# caolcheannach · little-endian
GAnóta fir4 tráchta
ai nótaí tráchta
Ríomhairí, Ríomheolaíocht I dteangacha ríomhchlárúcháin, comhstruchtúr teanga chun téacs a chur isteach i ríomhchlár gan aon tionchar a bheith aige ar rith an ríomhchláir. Úsáidtear nótaí tráchta chun gnéithe ar leith den ríomhchlár a mhíniú. Sa teanga C, teaghrán comharthach é atá líne nó breis ar fhad, teormharcáilte ag /* */. I bPascal úsáidtear na péirí (* *) nó { }. Is féidir nótaí tráchta a scríobh áit ar bith i ríomhchlár.
Computers, Computer Science In programming languages, a language construct for the inclusion of text in a program and having no impact on the execution of the program. Comments are used to explain certain aspects of the program. In the C language, a token that consists of one or more lines, delimited by /* */. In Pascal either of the pairs (* *) or { } may be used. Comments can be written anywhere in the program.
oibreoir fir3 Boole dímholta/superseded
gu oibreora Boole, ai oibreoirí Boole
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Oibreoir a nglacann gach ceann dá oibreanna agus a toradh ceann de dhá luach.
Computers, Computer Science An operator each of whose operands and whose result take one of two values.
oibreoir fir3 coinníollach dímholta/superseded
gu oibreora choinníollaigh, ai oibreoirí coinníollacha
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Tá oibreoir trínártha i dteanga ríomhchlárúcháin 'C' a cheadaíonn sloinn choinníollacha a úsáid.
Computers, Computer Science The 'C' programming language provides a ternary operator which permits the use of conditionals in expressions.
GApointeoir fir3 sonraí
gu pointeora sonraí, ai pointeoirí sonraí
Computers, Computer Science A pointer that provides addressability and scalar representational attributes to a byte string in a space.
» 1 2