téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains
Computers, Computer Science Ríomhairí, Ríomheolaíocht »  Graphics »  Grafaic »  Video Graphics »  Físghrafaic »  Information Technology »  Teicneolaíocht Faisnéise »  Internet »  Idirlíon »  Internet Resources »  Acmhainní idirlín »  Social Media »  na Meáin Shóisialta »  Word Processing »  Próiseáil Focal »  Data »  Sonraí »  Data Operations »  Oibríochtaí Sonraí »  Memories & Files »  Cuimhní & Comhaid »  Hardware »  Crua-earraí »  Communications Equipment »  Trealamh Cumarsáide »  Software & Applications »  Bogearraí & Aipeanna »  Application Programmes »  Feidhmchláir »  Programming Language »  Teanga Ríomhchlárúcháin »  Coding »  Códú »  Programming »  Ríomhchlárú »  Video Games »  Físchluichí »  Genres »  Seánraí »  Characters »  Carachtair »  Software Development »  Forbairt Bogearraí »  Play »  Imirt »  Design, Interface & Sound »  Dearadh, Comhéadan & Fuaim »  Players »  Imreoirí »  Internet Security »  Slándáil ar Líne »  Data Protection »  Cosaint Sonraí »  E-Communications »  Ríomhchumarsáid »  Mobile devices »  Gléasanna Móibíleacha »  Web Design »  Dearadh Gréasáin »  Cloud Computing »  Néalríomhaireacht »  Version Control »  Rialú Leaganacha »  Graphic Design »  Dearadh Grafach »  Robotics »  Róbataic »  Artificial Intelligence »  Intleacht Shaorga »  Internet of Things »  Idirlíon na nEarraí »  Operating Systems »  Córais Oibriúcháin »  Computer Components »  Comhpháirteanna Ríomhairí »  Digital Electronics »  Leictreonaic Dhigiteach
Taispeáin ordlathas Show hierarchy
Roghanna Options
» 1 2
GAdíolamóir fir3
gu díolamóra, iol díolamóirí
Computers, Computer Science A computer program that is used to translate symbolic language into machine language.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Ríomhchlár a úsáidtear chun teanga shiombalach a aistriú go meaisínteanga.
GAteanga bain4 dhíolama
gu teanga díolama, ai teangacha díolama
Computers, Computer Science A low-level programming language that uses convenient abbreviations called mnemonics rather than the groupings of 0's and 1's used in machine language. Because instructions in assembly language generally have a one-to-one correspondence with machine-language instructions, assembly language is easier to translate into machine language than are high-level language statements.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Teanga íseal-leibhéil ríomhchlárúcháin a bhaineann úsáid as noda oiriúnacha ar a dtugtar neamónaigh mar rogha ar na grúpálacha de 0-nna agus 1-anna a úsáidtear i meaisínteanga. De bharr go bhfuil comhfhreagracht aon le haon de ghnáth idir treoracha i dteanga dhíolama agus treoracha i meaisínteanga, is furasta teanga dhíolama ná ráitis i dteanga ardleibhéil a aistriú go meaisínteanga.
GAathróg bain2 uathoibríoch
gu athróige uathoibríche, ai athróga uathoibríocha
Computers, Computer Science A variable allocated on entry to a routine and de-allocated on the return.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Athróg a leithdháiltear ar iontráil i ngnáthamh agus a dhí-leithdháiltear ar an athfhilleadh.
GAcarachtar fir1 cúlslaise
gu carachtair chúlslaise
Computers, Computer Science A non-graphic character represented by the following: \, which is an escape sequence provided by C.
GAbarra-oibritheoir fir3
gu barra-oibritheora, iol barra-oibritheoirí
barra-oibreoir fir3 dímholta/superseded
gu barra-oibreora, iol barra-oibreoirí
GAam fir3 ceangail
gu ama ceangail, ai amanna ceangail
Computers, Computer Science The stage at which a compiler replaces a symbolic name or address with its machine language form.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht An staid ag a gcuireann díolamóir foirm mheaisínteanga d'ainm nó de sheoladh in ionad na foirme siombalaí.
oibreoir fir3 Boole dímholta/superseded
gu oibreora Boole, ai oibreoirí Boole
Computers, Computer Science An operator each of whose operands and whose result take one of two values.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Oibreoir a nglacann gach ceann dá oibreanna agus a toradh ceann de dhá luach.
GAathróg bain2 Boole
gu athróige Boole, ai athróga Boole
Computers, Computer Science Variable that can be assigned only the values True and False.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Athróg nach féidir ach luachanna Fíor agus Bréagach a shannadh léi.
GAglao fir4 de réir tagartha
ai glaonna de réir tagartha
Computers, Computer Science The called routine is handed the address of the argument, not its value.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Is é seoladh na hargóna, agus ní hé a luach, a fhaigheann an gnáthamh a glaodh.
GAglao fir4 de réir luacha
ai glaonna de réir luacha
Computers, Computer Science The called routine is handed the value of the argument
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Tugtar luach na hargóna don ghnáthamh a glaodh
(letter or symbol)
GAcarachtar fir1
gu carachtair, ai carachtair, gi carachtar
(litir nó siombail)
Computers, Computer Science Single letter, digit or special sign (like £ pound, ? question mark or % percent). Characters are represented by bytes in computer storage.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Litir, digit nó sainchomhartha singil (ar nós € - euro, ? - comhartha ceiste nó % - céatadán).
The characters shall be no larger than half the size of the characters used for the sales denomination.
Ní bheidh na carachtair níos mó ná leath méid na gcarachtar a úsáidfear don ainmníocht díolacháin.
GAglantéacs fir4
gu glantéacs
text which is not encrypted, or has been decrypted, as opposed to ciphertext
téacs nár criptíodh nó a díchriptíodh, ní hionann agus téacs rúnscríofa
GAtreoir bain5 thiomsaitheora
gu treorach tiomsaitheora, ai treoracha tiomsaitheora
Computers, Computer Science 1. A language construction for the purpose of controlling the compilation of a program. 2. A statement that controls what the compiler does rather than what the user program does.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht 1. Comhstruchtúr teanga le haghaidh tiomsú ríomhchláir a rialú. 2. Ráiteas a rialaíonn an méid a dhéanann an tiomsaitheoir seachas an ríomhchlár úsáideora
GAléim bain2 choinníollach
gu léime coinníollaí, ai léimeanna coinníollacha
Computers, Computer Science A jump that occurs only if specified criteria are satisfied. A conditional jump instruction may result in obtaining the correct addresses for the next instruction that produces a transfer of control. The next instruction can be dependent on the specified criteria to determine whether a jump or skip to another instruction is called for.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Léim nach dtarlaíonn ach amháin nuair a shásaítear critéir shonraithe. Nuair a thugtar treoir léime coinníollaí, d'fhéadfadh a bheith de thoradh uirthi go bhfaighfí na seoltaí cearta don chéad treoir eile a ghineann aistriú rialúcháin. Féadann an chéad treoir eile a bheith ag brath ar na critéir shonraithe chun a chinneadh an amhlaidh atá gá le léim nó le foléim go treoir eile.
GAtreoir bain5 léime coinníollaí
gu treorach léime coinníollaí, ai treoracha léime coinníollaí
Computers, Computer Science An instruction to jump only if specified criteria are satisfied.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Treoir chun léime sa chás amháin go sásaítear critéir shonraithe.
oibreoir fir3 coinníollach dímholta/superseded
gu oibreora choinníollaigh, ai oibreoirí coinníollacha
Computers, Computer Science The 'C' programming language provides a ternary operator which permits the use of conditionals in expressions.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Tá oibreoir trínártha i dteanga ríomhchlárúcháin 'C' a cheadaíonn sloinn choinníollacha a úsáid.
GAcruthaitheoir fir3 cóipe
gu cruthaitheora cóipe, ai cruthaitheoirí cóipe
Computers, Computer Science A constructor that tells how to create an object from another object of the same class.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Cruthaitheoir speisialta a insíonn conas cóip d'oibiacht eile den aicme chéanna a chruthú.
GApointeoir fir3 sonraí
gu pointeora sonraí, ai pointeoirí sonraí
Computers, Computer Science A pointer that provides addressability and scalar representational attributes to a byte string in a space.
trademark used for a programming language designed to develop applications, especially ones for the Internet, that can operate on different platforms
trádmharc ar theanga ríomhchlárúcháin a dearadh chun feidhmchláir a fhorbairt - go háirithe don Idirlíon - ar féidir iad a rith ar ardáin éagsúla
(computer programming) process of removing all unnecessary characters from source code, without changing its functionality
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# minification · giorrú carachtar
GAgnáth-théacs fir4
gu gnáth-théacs, iol gnáth-théacsanna
glantéacs fir4 dímholta/superseded
gu glantéacs
Computers, Computer Science 1. Textual data in ASCII format. Plain text is the most portable format because it is supported by nearly every application on every machine. It is quite limited, however, because it cannot contain any formatting commands. 2. Text which is not encrypted, or has been decrypted, as opposed to ciphertext.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht 1. Sonraí téacs i bhformáid ASCII. Is é an gnáth-théacs an fhormáid is iniompartha mar go dtacaíonn beagnach gach feidhmchlár ar gach cineál meaisín leis. Tá sé teoranta, áfach, sa mhéid is nach féidir aon orduithe formáidithe a bheith ann. 2. Téacs nár criptíodh nó a díchriptíodh, seachas téacs rúnscríofa.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# cleartext · glantéacs
GAsúdachód fir1
gu súdachóid, ai súdachóid, gi súdachód
Computers, Computer Science Informal algorithmic notation mixing English and program code.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Nodaireacht algartamach neamhfhoirmiúil a mheascann Béarla agus cód ríomhchláir.
GAteaghrán fir1
gu teaghráin, ai teaghráin, gi teaghrán
Computers, Computer Science A linear sequence of items grouped in series according to certain rules.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Seicheamh líneach de mhíreanna grúpáilte i sraith de réir rialacha áirithe.
» 1 2