téarma.ie foclóir.ie teanglann.ie gaois.ie logainm.ie
Ar ais chuig leagan don scáileán Back to screen version
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge
The National Terminology Database for Irish
Gach réimse All domains
Computers, Computer Science Ríomhairí, Ríomheolaíocht »  Graphics »  Grafaic »  Video Graphics »  Físghrafaic »  Information Technology »  Teicneolaíocht Faisnéise »  Internet »  Idirlíon »  Internet Resources »  Acmhainní idirlín »  Social Media »  na Meáin Shóisialta »  Word Processing »  Próiseáil Focal »  Data »  Sonraí »  Data Operations »  Oibríochtaí Sonraí »  Memories & Files »  Cuimhní & Comhaid »  Hardware »  Crua-earraí »  Communications Equipment »  Trealamh Cumarsáide »  Software & Applications »  Bogearraí & Aipeanna »  Application Programmes »  Feidhmchláir »  Programming Language »  Teanga Ríomhchlárúcháin »  Coding »  Códú »  Programming »  Ríomhchlárú »  Video Games »  Físchluichí »  Genres »  Seánraí »  Characters »  Carachtair »  Software Development »  Forbairt Bogearraí »  Play »  Imirt »  Design, Interface & Sound »  Dearadh, Comhéadan & Fuaim »  Players »  Imreoirí »  Internet Security »  Slándáil ar Líne »  Data Protection »  Cosaint Sonraí »  E-Communications »  Ríomhchumarsáid »  Mobile devices »  Gléasanna Móibíleacha »  Web Design »  Dearadh Gréasáin »  Cloud Computing »  Néalríomhaireacht »  Version Control »  Rialú Leaganacha »  Graphic Design »  Dearadh Grafach »  Robotics »  Róbataic »  Artificial Intelligence »  Intleacht Shaorga »  Internet of Things »  Idirlíon na nEarraí »  Operating Systems »  Córais Oibriúcháin »  Computer Components »  Comhpháirteanna Ríomhairí »  Digital Electronics »  Leictreonaic Dhigiteach
Taispeáin ordlathas Show hierarchy
Roghanna Options
» 1 2
GAdearbhsheoladh fir
gu dearbhsheolta, ai dearbhsheoltaí
Computers, Computer Science A specific location in the memory of a computer or peripheral device, which is not defined by reference to any other address. It is sometimes derived by taking a base address and adding to it a relative address.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Ionad ar leith i gcuimhne ríomhaire nó gléis imeallaigh nach sainmhínítear trí thagairt d'aon seoladh eile. Tagtar air uaireanta trí bhunseoladh a chur le seoladh coibhneasta.
GAmodúl fir1 dearbhlódála
gu modúil dearbhlódála
Computers, Computer Science A unit formed by a linker which collects procedures translated separately and links them together to be run as a unit. The loader's function is to load the absolute load module into main memory.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Aonad a chruthaítear nuair a bhailíonn nascóir gnásanna a aistrítear ina gceann is ina gceann agus iad a nascadh le chéile lena rith mar aonad. Is é feidhm an lódálaí an modúl dearbhlóid a lódáil isteach sa phríomhchuimhne.
ENaccessible format s
pl accessible formats
GAformáid bain2 inrochtana
ai formáidí inrochtana
formáid bain2 so-aimsithe
ai formáidí so-aimsithe
This includes providing the necessary means to navigate information in an accessible format copy.
Áirítear leis seo na hacmhainní is gá a sholáthar chun déileáil le faisnéis atá i gcóip i bhformáid inrochtana.
GAiaigh br
abr iamh, aidbhr iata
ceangail br
abr ceangal, aidbhr ceangailte
Attach any relevant document certifying the trade.
Cuir i gceangal aon doiciméad ábhartha lena ndeimhnítear an trádáil.
The information is attached.
Tá an t-eolas faoi iamh, tá an t-eolas ceangailte.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# file · comhad
(e-mail)
GAceangaltán fir1
gu ceangaltáin, ai ceangaltáin, gi ceangaltán
iatán fir1 in úsáid/in use
gu iatáin, ai iatáin, gi iatán
To open an attachment.
Ceangaltán a oscailt.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO
# file · comhad
GAbeart fir1 tréithe
gu birt tréithe
Computers, Computer Science To display characters, the CPU copies them to the video RAM in alternate bytes. Associated with each character is an attribute byte that describes how that character is to be displayed. Attributes can include its colour, intensity, whether it is blinking, and so on.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Chun carachtair a thaispeáint, cóipeálann an LAP chuig an bhfísRAM iad i mbearta malartacha. Bíonn beart tréithe bainteach le gach carachtar a léiríonn cé mar atá an carachtar sin le taispeáint. Ar na tréithe sin tá dath an charachtair, a dhéine, cé acu an bhfuil sé ag preabadh nó nach bhfuil, agus mar sin de.
GAstóras fir1 tánaisteach
gu stórais thánaistigh, ai stórais thánaisteacha
Computers, Computer Science A storage that supplements other storage. Contrast with main storage.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Stóras a chuireann le stóráil eile. Cuir i gcodarsnacht na príomhstórála.
GAfothú fir ar éileamh
gu fothaithe ar éileamh
Computers, Computer Science A method of operating a virtual memory, in analogy to the well-known demand feeding algorithm for babies: when the baby cries, you feed him/her (as opposed to feeding him/her at regular times of the day).
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Modh chun cuimhne fhíorúil a oibriú, ar analach an algartaim aitheanta beathaithe naíonáin ar éileamh: nuair a chaoineann an naíonán, beathaíonn tú é/í (mar mhalairt ar é/í a bheathú ag amanna rialta i rith an lae).
GAalgartam fir1 scothoiriúna
gu algartaim scothoiriúna
Computers, Computer Science An algorithm for compacting memory which chooses the smallest hole, from a list of the addresses and sizes of all holes, into which the needed segment will fit.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Algartam a dhéanann an chuimhne a dhlúthú tríd an bpoll is lú ina n-oirfidh deighleán ar leith a roghnú as liosta de sheoltaí agus de thoisí na bpoll go léir.
GAplána fir4 giotáin
gu plána giotáin, ai plánaí giotáin
Computers, Computer Science In a digital video display, hardware that has more than one video memory array contributing to the displayed image in real time. Each memory array is called an image plane, but if the arrays have only one bit per pixel, they may be called bit planes.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht I bhfístaispeáint dhigiteach, crua-earra ina bhfuil breis is aon eagar cuimhne físeáin amháin páirteach san íomhá atá á taispeáint ag an bhfíor-am. Tugtar plána íomhá ar gach eagar cuimhne, ach mura bhfuil ach giotán amháin do gach picteilín sna heagair, is féidir plánaí giotáin a thabhairt orthu.
ENblock s
(batch, selection, etc.)
GAbloc fir1
gu bloic, ai bloic, gi bloc
Computers, Computer Science Collection of continuous records which can be read from an input device or written to an output device with a single computer command.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Bailiúchán de thaifid leanúnacha is féidir a léamh ó ghléas ionchurtha nó a scríobh chuig gléas aschurtha le hordú singil ríomhaire.
(of batching, selecting, etc.)
GAblocáil bain3
gu blocála
(i mbun baisce, roghnúcháin)
Computers, Computer Science The combining of two or more records into one block.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Dhá thaifead nó breis a chur isteach in aon bhloc amháin.
... where appropriate, any tape, computer disk or other thing on which data capable of conversion into any such document is stored.
... más cuí, aon téip, diosca ríomhaire nó rud eile ar a bhfuil sonraí stóráilte ar féidir aon doiciméad den sórt sin a dhéanamh díobh.
GAcoimhlint bain2
gu coimhlinte
Computers, Computer Science 1. Competition for resources. The term is used especially in networks to describe the situation where two or more nodes attempt to transmit a message across the same wire at the same time. 2. A type of network protocol that allows nodes to contend for network access. That is, two or more nodes may try to send messages across the network simultaneously. The contention protocol defines what happens when this occurs. The most widely used contention protocol is CSMA/CD used by Ethernet.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht 1. Iomaíocht maidir le hacmhainní. Úsáidtear an téarma go háirithe i dtaca le líonraí le cur síos ar chás ina ndéanann dhá nód nó breis iarracht teachtaireacht a tharchur thar an sreang céanna ag an am céanna. 2. Cineál prótacail líonra a ligeann do nóid dul i gcoimhlint le rochtain líonra a fháil. Is é sin, b'fhéidir go ndéanfaidh dhá nód iarracht teachtaireachtaí a sheoladh thar líonra go comhuaineach. Sainmhíníonn an prótacal coimhlinte céard ba chóir tarlú sa chás seo. Is é CSMA/CD, a úsáideann Ethernet, an prótacal coimhlinte is coitianta.
Computers, Computer Science Addressing a memory location that holds the required data.
Ríomhairí, Ríomheolaíocht Seolachán chuig an suíomh sa chuimhne ina bhfuil na sonraí atá ag teastáil.
» 1 2