tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Content for other websites

If you have a website, you are welcome to use one or more of the following widgets and graphics to link to tearma.ie. In each case, use the HTML code provided to embed the widget or graphic in your page.

Ábhar do shuíomhanna eile

Má tá suíomh idirlín de do chuid féin agat, tá fáilte romhat ceann nó breis de na huirlisí agus grafaicí seo a leanas a chur air chun nasc a dhéanamh le tearma.ie. I ngach cás, bain úsáid as an gcód HTML atá luaite in aice láimhe chun an uirlis nó grafaic a leabú sa leathanach.

Bosca cuardaigh · Search box

HTML

Téarma an lae · Term of the day

HTML
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge