scéalta nua · News
Más maith leat go gcoimeádfaí ar an eolas thú maidir le tionscadail de chuid Fiontar, cuir do sheoladh lenár liosta ríomhphoist. If you would like to be informed about developments on Fiontar projects, please add your address to our mailing list.
seoladh ríomhphoist · e-mail address
Ionad teagaisc agus taighde trí mheán na Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath é Fiontar. Tá na suíomhanna focal.ie, logainm.ie, ainm.ie agus dúchas.ie faoi stiúir ag Fiontar, mar aon le tionscadail eile i réimse na teicneolaíochta teanga agus na ndaonnachtaí digiteacha. Fiontar is an Irish-medium teaching and research centre in Dublin City University. Fiontar manages the Web sites focal.ie, logainm.ie, ainm.ie and dúchas.ie as well as other projects in language technology and digital humanities.