tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Cartlann na bhfógraí · Archive of announcements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7/8/2012

Is féidir teacht ar leagan móibíleach de focal.ie ag http://m.focal.ie, nó trí chliceáil ar an nasc in aice an bhosca cuardaigh.

You can find the mobile version of focal.ie at http://m.focal.ie, or by clicking on the link beside the search box.

31/7/2012

Tá inneachar an phríomhbhailiúcháin téarmaíochta ar www.focal.ie ar fáil anois ar dlúthdhiosca le breiseán Microsoft Word. Déanann an breiseán téarmaí Gaeilge agus Béarla a scríobhtar nó a roghnaítear i gcáipéis Word a chuardach go huathoibríoch ar an dlúthdhiosca, rud a fhágann nach gá cóipeáil agus greamú. Tuilleadh eolais >>

The content of the main terminology collection in www.focal.ie is now available on CD-ROM, with a plug-in for Microsoft Word. This plug-in searches the CD-ROM automatically for terms which are typed or selected in a Word document, which means that there is no need for copying and pasting. More information >>

24/7/2012

An bhfuil a fhios agat go bhfuil ceangal idir focal.ie agus Nua-Chorpas na hÉireann? Má tá téarmaí i dtorthaí do chuid cuardach ar fáil sa chorpas, beidh nasc beag taobh leis na téarmaí. (Clárú ar shuíomh an chorpais de dhíth.)

Focal.ie is linked to the New Corpus for Ireland. If terms from your search results are in the corpus, there will be a link beside the terms. (Registration required.)

28/6/2012

Ceardlann Logainmneacha 2012. Téama: Bainistiú agus foilsiú sonraí logainmníochta ar líne. Aoichainteoir: Helen Kerfoot.

Placenames Workshop 2012. Theme: Management and dissemination of toponymic data online. Guest speaker: Helen Kerfoot.

27/6/2012

Agus tú ag obair ar focal.ie, is féidir do chúrsóir a bhogadh isteach sa bhosca cuardaigh ag am ar bith ach Ctrl+Alt +T (nó AltGr+T) a bhrú.

You can move the cursor into the search box at any time by pressing Ctrl+Alt+T (or AltGr+T).

15/6/2012

Téarmaí sacair ar fáil ar focal.ie

Póstaer téarmaí sacair»

Soccer terms available on focal.ie

Soccer terms poster »

29/5/2012

Níl ach dhá lá fágtha le clárú do Cheardlann Logainmneacha 2012 ar phraghas íslithe!

There are only two days left for early registration for the Placenames Workshop 2012!

22/5/2012

Rinneadh 846,441 cuardach ar focal.ie an mhí seo caite. Tuilleadh staitisticí ». (Tá nasc chuige seo ag bun an leathanaigh.)

846,441 searches were performed in focal.ie last month. More statistics ». (There is a link to this at the bottom of the page.)

15/5/2012

Téarmaí spóirt nua ar fáil ar focal.ie:

Bollaí »

New sports terms available on focal.ie:

Bowls »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge