tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Cartlann na bhfógraí · Archive of announcements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18/1/2013

Tá an bunachar ar fáil le híoslódáil agus le hiompórtáil isteach i mbogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe i bhformáidí éagsúla anseo (leagan nua, easpórtáilte 19 Nollaig 2012). (Tá nasc chuige seo faoin roghchlár ‘acmhainní breise’ ag barr an leathanaigh.)

You can download the database into a computer-aided translation (CAT) tool in different formats here (new version, exported on 19 December 2012). (There is a link to this under ‘additional resources’ at the top of the page.)

11/1/2013

Is é Téarma na Bliana in IATE ‘solúbthacht agus socracht’. Ceann den c.8,000 téarma Gaeilge a chuireann Fiontar ar fáil do bhunachar IATE chuile bhliain! Tuilleadh eolais...

The Term of the Year in IATE is ‘solúbthacht agus socracht’. One of the c.8,000 Irish-language terms Fiontar supplies to the IATE database every year! More information...

20/12/2012

Nuachtlitir na dtionscadal

Eagrán 4 ar fáil anseo»

Projects newsletter

Issue 4 available here»

11/12/2012

Suirbhé ar úsáideoirí focal.ie

Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi focal.ie a líonadh amach anseo »

Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhar ar luach €150. Rithfear an crannchur ar 4 Eanáir 2013.

focal.ie user survey

Please complete a short survey about focal.ie here »

The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €150 book token. The draw will take place on 4 January 2013.

26/11/2012

Rinneadh os cionn milliún cuardach ar focal.ie an mhí seo caite (Deireadh Fómhair)!

Over 1 million searches were done on focal.ie last month (October)!

31/10/2012

Cluichí oideachais ar fáil ar www.logainm.ie do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile anseo »

Preasráiteas »

Educational games for primary and post-primary pupils available on www.logainm.ie here »

Press release »

26/10/2012

Tá rochtain ar an bhfoirm iarratais ar fáil arís. Féach...

The enquiry form is accessible again. See...

17/10/2012

Ní bheidh rochtain ar an bhfoirm iarratais ar focal.ie ó am lóin 25 Deireadh Fómhair go ham lóin 26 Deireadh Fómhair. Is i ngeall ar obair riachtanach uasghrádaithe an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo.

The focal.ie query form will not be accessible from lunchtime on the 25th of October to lunchtime on the 26th of October. This outage is due to essential upgrade works. We would like to apologise for this.

11/10/2012

Tá dhá bheatha nuascríofa ar fáil ar Ainm.ie:

Maighréad Uí Chonmhidhe (1898–1974)
Micheál Ó hEidhin (1938–2012)

Two newly composed biographies are now available at Ainm.ie:

Maighréad Uí Chonmhidhe (1898–1974)
Micheál Ó hEidhin (1938–2012)
24/9/2012
póstaer téarmaí peile agus iománaíochta ar fáil le priontáil ar leathanach na bhfoilseachán. Maisiúchán deas do bhalla scoile, oifige nó eile!
A poster of football and hurling terms is available for printing on the publications page.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge