tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Cartlann na bhfógraí · Archive of announcements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20/9/2013

Is mian le Fiontar a fhógairt go ndéanfar Comhdháil Bhliantúil BISA (British and Irish Sound Archives) a óstáil ar an 16/17 Bealtaine 2014, in DCU. Tuilleadh eolais»

Fiontar is pleased to announce that it will host the BISA (British and Irish Sound Archives) Conference on 16/17 May 2014 in DCU. More information»

10/9/2013

Tá Linked Logainm seolta ag Jimmy Deenihan, TD, An tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tuilleadh eolais>>

Linked Logainm is launched by Mr. Jimmy Deenihan, TD, Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht. More information>>

3/9/2013

Bunreacht na hÉireann Cuireadh an leagan is déanaí de Bhunreacht na hÉireann (teidil na n-achtanna lenar leasaíodh é, ó 1939 go 2012, san áireamh) leis an gCorpas Comhthreomhar le déanaí. Is féidir cuardach a dhéanamh ar an ábhar anseo

The Irish Constitution The most recent version of the Irish Constitution (including the titles of the amending acts from 1939 to 2012) was recently added to the Parallel Corpus. Follow this link to search the Constitution:

2/9/2013

Éaradh seirbhíse Ní bheidh rochtain ar focal.ie idir 20.00-20.30, 3 Meán Fómhair. Is i ngeall ar obair riachtanach uasghrádaithe an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo.

System outage The focal.ie website will not be accessible between 20.00-20.30 on the 3rd of September. This outage is due to essential upgrade works. We would like to apologise for this.

1/7/2013

Tá an staidéar ‘Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE’, tiomsaithe ag Fiontar, DCU agus foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht, ar fáil ar líne anois mar pdf. Íoslódáil anseo é.

Preasráiteas>>

Bileog eolais>>

The study ‘Terminology for the European Union. The Irish Experience: The GA IATE Project’, compiled by Fiontar, DCU and published by Cló Iar-Chonnacht, is now available online. Download it here.

Press release>>

Information leaflet>>

13/6/2013

Tá pacáiste nuashonraithe ar fáil do Chiste Téarmaíochta Focal.ie (focal.ie ar CD). Leis an nuashonrú a shuiteáil, las an ríomhchlár, agus roghnaigh ‘Cabhair > Féach an bhfuil nuashonruithe ann’. Mura bhfuil an bogearra seo agat go fóill, tá tuilleadh eolais faoi anseo »

There is an update package available for the Focal.ie Terminology Collection (focal.ie on a CD). To install the update, start the programme, and select ‘Help > Check For Updates’. If you haven’t got this software yet, there is more information about it here »

11/6/2013

Bhí an suíomh seo as feidhm idir 6.45pm agus 9.45pm inné (10 Meitheamh, am na hÉireann) mar gheall ar fhadhb chumraíochta ar an bhfreastalaí sonraí, mar a n-óstáiltear an bunachar. Tá an chumraíocht ceartaithe anois. Gabhaigí ár leithscéal as seo.

This site was unavailable between 6.45pm and 9.45pm yesterday (10 June, Irish time) due to a configuration problem on the data server, where the database is hosted. The configuration has now been corrected. Please accept our apologies.

29/5/2013

Ábhar nua ar Focal.ie Tá roinnt téarmaí a asbhaineadh as Ionstraimí Reachtúla áirithe le fáil anois ar an suíomh. Is féidir teacht ar an liosta anseo Is féidir na téarmaí a fheiceáil i gcomhthéacs trí chuardach a dhéanamh sa chorpas comhthreomhar.

New material on Focal.ie Terms extracted from Statutory Instruments are now available on the website. The list is available here These terms can be viewed in context in the parallel corpus.

1/5/2013

Tá inneachar an Chorpais Chomhthreomhair as Reachtaíocht na hÉireann ar fáil anois le híoslódáil i bhformáid TMX le hiompórtáil isteach i mbogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe anseo

The contents of the Parallel Corpus from Irish legislation is now available to download in TMX format for import into computer-aided translation (CAT) tools here

23/4/2013

Tá an bunachar ar fáil le híoslódáil agus le hiompórtáil isteach i mbogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe i bhformáidí éagsúla anseo (leagan nua, easpórtáilte 22 Aibreán 2013). (Tá nasc chuige seo faoin roghchlár ‘acmhainní breise’ ag barr an leathanaigh.)

You can download the database into a computer-aided translation (CAT) tool in different formats here (new version, exported on 22 April 2013). (There is a link to this under ‘additional resources’ at the top of the page.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge