tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Cartlann na bhfógraí · Archive of announcements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6/8/2014

Tá eolas faoi na giorrúcháin a úsáidtear ar focal.ie ar fáil anseo: http://www.focal.ie/Abbrevs.aspx.

Information about the abbreviations used on focal.ie is available here: http://www.focal.ie/Abbrevs.aspx.

28/7/2014

Ar mhaith leat bosca cuardaigh, téarma an lae, nó graificí focal.ie a chur ar do shuíomh féin? Ar aghaidh leat. (Tá nasc chuige seo faoin roghchlár ‘acmhainní breise’ ag barr an leathanaigh)

Would you like to put the focal.ie search box, term of the day, or graphics on your own site? Go ahead. (There is a link to this under ‘additional resources’ at the top of the page.)

4/7/2014

Folúntas:

Poist samhraidh

Tuilleadh eolais >>

Spriocdháta: 17 Iúil 2014

Vacancy:

Summer vacancies

More information >>

Deadline for receipt of applications: 17 July 2014

12/6/2014

póstaer téarmaí sacair ar fáil le priontáil ar leathanach na bhfoilseachán. Maisiúchán deas do bhalla scoile, oifige nó eile!

A poster of soccer terms is available for printing on the publications page.

5/6/2014

Tá ardán nua, gaois.ie, seolta ag Fiontar DCU chun acmhainní teanga agus téarmaíochta Gaeilge a sholáthar ar líne. Tá an corpas comhthreomhar ParaDocs ar fáil ar gaois.ie anois. Cuirfear tuilleadh áiseanna agus acmhainní ar fáil ar gaois.ie de réir a chéile.

A new platform, gaois.ie, has been launched by Fiontar DCU to provide language and terminology resources for Irish on-line. The parallel corpus, ParaDocs, is now available on gaois.ie. Further tools and resources will be made available on gaois.ie in the future.

5/6/2014

Tá an bailiúchán Téarmaí Faofa as Ionstraimí Reachtúla, de théarmaí dlí a d’fhaomh an Coiste um Théarmaí ó Ionstraimí Reachtúla (2012-13), ar fáil anseo anois. Tuilleadh eolais faoin tionscadal ar fáil anseo.

The collection Approved Terms from Statutory Instruments, legal terms approved by the Committee for Terms from Statutory Instruments (2012-13), is now available here. You can find out more about the project here.

20/5/2014

!!! FÓGRA TÁBHACHTACH !!!
Tá Foras na Gaeilge chun óstáil focal.ie a aistriú ó DCU chuig Tibus. Beidh éaradh seirbhíse ann fad a bheidh an t-aistriú ar siúl. Ní bheidh rochtain ar focal.ie ó 17:00 Dé Luain, 26 Bealtaine, go dtí 09:00 Dé Céadaoin, 28 Bealtaine. Tar éis an aistrithe seo, is Fiontar DCU a bheidh freagrach as an bhfeidhmchlár, ach is iad Tibus a bheidh freagrach as óstáil (infhaighteacht, tapúlacht, srl.) an tsuímh.

!!! IMPORTANT NOTICE !!!
Foras na Gaeilge is to transfer the hosting of focal.ie from DCU to Tibus. There will be a service outage during the transfer process. Focal.ie will not be available from 17.00 Monday, 26 May until 9.00 Wednesday, 28 May. Following the transfer, Fiontar DCU will be responsible for the application, but Tibus will be responsible for the site-hosting (availability, speed, etc).

20/5/2014

Folúntas:

Cúntóir Eagarthóireachta Taighde

Tuilleadh eolais >>

Spriocdháta: 6 Meitheamh 2014

Vacancy:

Assistant Research Editor

More information >>

Deadline for receipt of applications: 6 June 2014

6/5/2014
póstaer téarmaí rothaíochta ar fáil le priontáil ar leathanach na bhfoilseachán. Maisiúchán deas do bhalla scoile, oifige nó eile!
A poster of cycling terms is available for printing on the publications page.
6/5/2014

Folúntais:

Intéirneachtaí Taighde (6 phost)

Tuilleadh eolais >>

Spriocdháta: 23 Bealtaine 2014

Vacancies:

Research internships (6 positions)

More information >>

Deadline for receipt of applications: 23 May 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge