tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Cartlann na bhfógraí · Archive of announcements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23/12/2014

Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh ó fhoireann focal.ie agus go raibh míle maith agaibh as úsáid a bhaint as an suíomh i gcaitheamh 2014.

Beimid ar ais san oifig ar 5 Eanáir 2015. Freagrófar fiosrúcháin chuig focal@dcu.ie ar fhilleadh dúinn.

The team at focal.ie would like to thank you for using the site during 2014 and wish you a very Happy Christmas and a prosperous New Year.

We will be back in the office on 5 January 2015. We will respond to enquiries sent to focal@dcu.ie upon our return.

18/12/2014

Ár mbuíochas le gach duine a líon an suirbhé ar úsáideoirí focal.ie le déanaí.

Comhghairdeas le Tríona Uí Mhurchú, ón Spidéal, Co. na Gaillimhe, buaiteoir an chrannchuir.

Thank you to everyone who took part in the recent focal.ie survey.

Congratulations to Tríona Uí Mhurchú in Spiddal, Co. Galway, winner of the draw.

15/12/2014

póstaer théarmaí ‘Bronntanais Nollag do Pháistí’ ar fáil le priontáil ar leathanach na bhfoilseachán.

A poster of ‘Christmas Presents for Children’ terms is available for printing on the publications page.

8/12/2014
** FÓGRA TÁBHACHTACH – ATHRÚ AR AN SEOLADH focal.ie **

Tá an Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge (focal.ie) le haistriú ón seoladh “focal.ie” chuig an seoladh “tearma.ie” ar an 1 Márta 2015. Déanfar atreorú uathoibríoch ó “focal.ie” go “tearma.ie” ar feadh tréimhse ina dhiaidh sin.

De bharr go bhfuil foclóir ginearálta ar fáil anois ag www.focloir.ie, tá an t-athrú seo á chur i gcrích le go dtuigfidh úsáideoirí go soiléir gur bunachar téarmaíochta atá in “focal.ie”/”tearma.ie”, agus nach mbeidh mearbhall ar an bpobal i dtaca le “focal.ie” agus “focloir.ie”.

** IMPORTANT NOTICE – CHANGE TO focal.ie ADDRESS **

The National Terminology Database for Irish (focal.ie) will be moved from its current address “focal.ie” to new address “tearma.ie” on 1 March 2015. Users will be automatically redirected from “focal.ie” to “tearma.ie” for a period following the changeover.

Since a general dictionary is now available at www.focloir.ie, this change is being implemented so that users will clearly understand that “focal.ie"/"tearma.ie” is a terminology database, and in order to avoid confusion between “focal.ie” and “focloir.ie”.

24/11/2014

Suirbhé ar úsáideoirí focal.ie

Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi focal.ie a líonadh amach anseo »

Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhair ar luach €150. Rithfear an crannchur ar 12 Nollaig 2014.

focal.ie user survey

Please complete a short survey about focal.ie here »

The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €150 book token. The draw will take place on 12 Nollaig 2014.

9/10/2014

Folúntas:

Cúntóir Teicniúil Páirtaimseartha

Tuilleadh eolais >>

Spriocdháta: 31 Deireadh Fómhair 2014

Vacancy:

Part-time Technical Assistant

More information >>

Deadline for receipt of applications: 31 October 2014

25/9/2014

Folúntais:

Cúntóirí Eagarthóireachta Taighde (3 phost)

Tuilleadh eolais >>

Spriocdháta: 17 Deireadh Fómhair 2014

Vacancies:

Assistant Research Editors (3 positions)

More information >>

Deadline for receipt of applications: 17 October 2014

27/8/2014

Ar mhaith leat leas níos fearr a bhaint as focal.ie? Tá cúrsa scileanna téarmeolaíochta ar líne ar fáil anseo. (Tá nasc chuige seo faoin roghchlár ‘acmhainní breise’ ag barr an leathanaigh.)

Would you like to improve how you use focal.ie? An online terminology skills course is available in English here. (There is a link to this under ‘additional resources’ at the top of the page.)

20/8/2014

Is féidir dath lógó focal.ie a athrú ach cliceáil ar na dronuilleoga daite faoina bhun. Bain triail as!

You can change the colour of the focal.ie logo by clicking the couloured rectangles beneath it. Try it out!

13/8/2014

Is féidir Téarma an Lae a fháil trí do léitheoir RSS. (Tá nasc chuige seo i mbosca Téarma an Lae)

You can get the term of the day through your RSS feed. (There is a link to this in the Term of the Day box.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge