tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Cartlann na bhfógraí · Archive of announcements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
28/9/2010

An Séala Eorpach Teanga 2010
Bronnadh an Séala Eorpach Teanga ar logainm.ie Dé Luain 27 Meán Fómhair.
Tuilleadh eolais »

European Language Label 2010
logainm.ie was presented with the European Language Label on Monday 27 September.
More information »

24/9/2010

Tá inneachar iomlán bhunachar focal.ie anois ar fáil le híoslódáil i bhfoirm liosta a bheadh inúsáidte ag aistritheoirí a úsáideann bogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe. Tuilleadh eolais »

Chomh maith leis sin, tá an nasc nua idir focal.ie agus Nua-Chorpas na hÉireann beo anois. Tuilleadh eolais »

Preasráiteas ar fáil anseo »

The entire contents of the focal.ie database is now available for download in the form of a list that will be usable by translators who use computer-aided translation tools. More information »

Additionally, the new link between focal.ie and the New Corpus for Ireland is now live. More information »

Press release available here »

3/9/2010

Tá téarmaí as an bhfoclóir nua spóirt a bhaineann le peil, iománaíocht agus camógaíocht ar fáil in Focal anois.
Tuilleadh eolais…

Football, hurling and camogie terms from the new dictionary of sport are now available on Focal.
More information…

12/6/2010

Sheol Pat Carey, T.D., an tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, acmhainní nuálaíocha breise ar Logainm.ie ar 11 Meitheamh. Féach »

Additional innovative resources on Logainm.ie were launched by Pat Carey T.D., Minister for Community, Equality and Gaeltacht Affairs on 11 June. See»

24/5/2010

Tá leagan nua (le léarscáileanna) de logainm.ie ar fáil anois. Féach »

A new version (with maps) of logainm.ie is now available. See »

12/4/2010

Tá Focal.ie mall faoi láthair i ngeall ar fhadhb theicniúil. Tá muid ag obair ar an bhfadhb a réiteach.

Focal.ie is slow at the moment as the result of a technical issue. We are working to resolve the issue.

25/3/2010

Áis nua - cóipeáil agus greamú as Focal. Ainligh an luchóg os cionn téarma; feicfidh tú deilbhín in aice leis. Ar chliceáil ar an deilbhín duit, gheobhaidh tú bosca téacs. Is féidir téacs a chóipeáil as an mbosca sin saor ó fhormáidiú agus noda gramadaí.

New tool - cutting and pasting from Focal. Hover over a term; an icon will appear beside it. Click on this icon and a text box will open. Text can be copied from this box without formatting or grammar abbreviations.

26/2/2010

Áis nua ar focal.ie: “Stair na gcuardach”. Tar éis duit cúpla cuardach a dhéanamh, feicfidh tú saighead anuas ar thaobh deas an bhosca chuardaigh. Cliceáil ar an tsaighead seo le stair na gcuardach a fheiceáil. Coimeádfar an 20 cuardach is deireanaí sa liosta seo go dtí go ndúnann tú do bhrabhsálaí.

New feature on focal.ie: “Search history”. After performing a couple of searches, you will see a down arrow on the right hand side of the search box. Click on this arrow to see your search history. Your 20 most recent searches will be stored in this list until you close your browser.

1/2/2010

Tá téarmaí as an bhfoclóir nua spóirt a bhaineann le galf agus le rugbaí ar fáil in Focal anois. Tuilleadh eolais…

Golf and rugby terms from the new dictionary of sport are now available on Focal. More information…

16/12/2009

Éaradh seirbhíse
Ní bheidh rochtain ar Focal.ie ar feadh tréimhse idir 10:00 agus 12:00 Dé Domhnaigh, 20 Nollaig. Baineann an easpa rochtana seo le hobair leictreach riachtanach i DCU.

Service outage
Focal.ie will be unavailable for a period between 10:00 and 12:00 on Sunday, the 20th of December. This outage relates to essential electrical work in DCU.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge