tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Cartlann na bhfógraí · Archive of announcements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/4/2011

Liosta ríomhphoist

Dá mba mhaith leat go gcoimeádfaí ar an eolas thú maidir le tionscadail Fiontar, cuir do sheoladh lenár liosta ríomhphoist. Féach an nasc ‘nuachtlitir’ ar bharr an leathanaigh seo.

Mailing list

If you would like to be informed about developments relating to Fiontar projects, please add you address to our mailing list. The ‘newsletter’ link is at the top of this page.

24/3/2011

Gradaim ríomh-Rialtais na hÉireann 2011
Bronnadh Gradam ríomh-Rialtais na hÉireann don Ghaeilge ar logainm.ie Dé Céadaoin 23 Márta.
Tuilleadh eolais »

Ireland’s eGovernment Awards 2011 logainm.ie was presented with Ireland’s Irish-language eGovernment Award on Wednesday 23 March. More information »

14/3/2011

Ár leithscéal as an éaradh seirbhíse gearr ar maidin. Ba i ngeall ar oibreacha cothabhála riachtanacha an t-éaradh seirbhíse seo.

Apologies for the short service outage this morning. This outage was necessary to facilitate essential maintenance work.

10/3/2011

Tá focal.ie 5 bliana ar an bhfód 10.03.11!

Ba mhaith le foireann focal.ie buíochas a ghabháil libh as úsáid a bhaint as an suíomh le cúig bliana anuas.

Preasráiteas ar fáil anseo »

focal.ie is 5 years old 10.03.11!

The team at focal.ie would like to thank you for using the site for the past five years.

Press release available here »

8/3/2011

Ní bheidh rochtain ar shuíomh focal.ie ar feadh tréimhse ama idir 08:30 agus 10:30 maidin Dé Luain seo chugainn, 14 Márta. Is i ngeall ar oibreacha cothabhála riachtanacha an t-éaradh seirbhíse seo.

focal.ie will not be accessible for a period of time between 08:30 and 10:30 next Monday morning, 14 March. This outage is to facilitate essential maintenance work.

17/2/2011

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil libh arís as an suirbhé úsáideoirí a líonadh. Tháinig go leor moltaí maithe as agus aiseolas fónta. Cé nach féidir linn gach uile mholadh a chur i bhfeidhm, tá sé beartaithe againn aghaidh a thabhairt ar na rudaí seo a leanas i mbliana:

  • leagan móibíleach den suíomh a fhorbairt;
  • fotha RSS a chruthú de ‘Focal an Lae’ (leagan béite ar fáil anois);
  • nuachtlitir a fhorbairt chun forbairtí agus ábhar nua ar an suíomh a fhógairt.

We would like to thank you once again for taking part in our survey. We received a number of good suggestions and positive feedback. Although we cannot implement every suggestion made, we will be focusing on the following developments in the coming year:

  • a mobile version of the site;
  • creating an RSS feed of ‘Term of the Day’ (beta version available now);
  • a newsletter to update users of new developments and subject matter.
23/12/2010

Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh ó fhoireann focal.ie agus go raibh míle maith agaibh as úsáid a bhaint as an suíomh i gcaitheamh 2010.

The team at focal.ie would like to thank you for using the site during 2010 and wish you a very happy Christmas and a prosperous New Year.

7/12/2010

Ár mbuíochas le gach duine a líon an suirbhé ar úsáideoirí focal.ie le déanaí.

Comhghairdeas le Philip Cummings as Co. Aontroma, buaiteoir an chrannchuir.

Thank you to everyone who took part in the recent focal.ie survey.

Congratulations to Philip Cummings from Co. Antrim, winner of the draw.

15/11/2010

Suirbhé ar úsáideoirí focal.ie

Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi focal.ie a líonadh amach anseo »

Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhar ar luach €200. Rithfear an crannchur ar 29 Samhain.

focal.ie user survey

Please complete a short survey about focal.ie here »

The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €200 book token. The draw will take place on November 29.

27/10/2010

Tá 28 beatha nuascríofa ar fáil ar Ainm.ie »

28 newly composed biographies are now available at Ainm.ie »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge