tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Cartlann na bhfógraí · Archive of announcements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/12/2011

Téarmaí spóirt nua ar fáil ar focal.ie:

Rugbaí »

Cluichí Foirne an CLG »

Snámh agus Tumadóireacht »

Galf »

New sports terms available on focal.ie:

Rugby »

GAA Team Sports »

Swimming and Diving »

Golf »

14/11/2011

Suirbhé ar úsáideoirí focal.ie

Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi focal.ie a líonadh amach anseo »

Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhar ar luach €200. Rithfear an crannchur ar 28 Samhain.

focal.ie user survey

Please complete a short survey about focal.ie here »

The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €200 book token. The draw will take place on November 28.

3/11/2011

Déanfar cur i láthair ar an suíomh beathaisnéisí Gaeilge www.ainm.ie ag Oireachtas na Samhna, Dé hAoine ag 4pm sa Seomra Onóra, Leibheál 1, INEC, Cill Airne.

There will be a presentation on the Irish-language biographies Web site www.ainm.ie at Oireachtas na Samhna, this Friday at 4pm in Seomra Onóra, Level 1, INEC, Killarney.

1/11/2011

ainm.ie seolta ar Lá Samhna

Suíomh beathaisnéisí Gaeilge www.ainm.ie seolta ag Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD, Aire Stáit na Gaeltachta

Preasráiteas ar fáil anseo »

ainm.ie launched 1 November

Irish-Language biographies Web site www.ainm.ie launched by Dinny McGinley TD, Minister for State for the Gaeltacht

Press release availabe here »

25/10/2011

Bhí suíomhanna poiblí Fiontar mall nó neamhfhreagrach ar feadh achair tráthnóna inné. Ár leithscéal faoi seo. Bhí fadhb bheag lenár bhfreastalaí Gréasáin. Tá cúrsaí ina gceart anois ach táimid ag coinneáil súil ar an scéal.

Fiontar’s public websites were slow or irresponsive for a time yesterday afternoon. We would like to apologise for this. There was a minor issue on our Web server. The issue has been rectified now but we are continuing to monitor the situation.

5/9/2011

Tá acmhainn nua seolta ar focal.ie. Is corpas comhthreomhar é de mhíreanna ailínithe Béarla-Gaeilge ó ionstraimí reachtúla na hÉireann agus ó reachtaíocht an Aontais Eorpaigh. Tá nasc chuige ag barr an leathanaigh. Féach »

A new resource has been launched on focal.ie. It is a parallel corpus of aligned segments from Irish statutory instruments and from European Union legislation. There is a link to it at the top of the page. See »

26/7/2011

Ba mhaith linn ár leithscéal a ghabháil as an éaradh seirbhíse gearr a tharla níos luaithe tráthnóna.

We would like to apologise for the short service outage that occurred earlier this afternoon.

15/7/2011

Tá leagan nua de shuíomh focal.ie, leagan atá oiriúnaithe do ghléasanna móibíleacha, ar fáil anois ag http://m.focal.ie/. Tá nasc chuig an suíomh nua seo ó focal.ie (féach thuas). Fáilteofar roimh aiseolas mar gheall ar an suíomh nua agus ba cheart sin a sheoladh chuig focal@dcu.ie.

A new version of focal.ie that is optimised for mobile devices is now available at http://m.focal.ie/. There is a link to this new site from focal.ie (see above). Feedback regarding the new site will be welcome and should be sent to focal@dcu.ie.

21/6/2011

Tá 36 beatha nuascríofa ar fáil ar Ainm.ie »

36 newly composed biographies are now available at Ainm.ie »

14/6/2011

Nuachtlitir na dtionscadal Eagrán 1 ar fáil anseo»

Projects newsletter Issue 1 available here»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge