tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Cartlann na bhfógraí · Archive of announcements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10/5/2012

Téarmaí spóirt nua ar fáil ar focal.ie:

Dornálaíocht »

New sports terms available on focal.ie:

Boxing »

9/5/2012

Bhí an suíomh seo as feidhm idir 8am agus 11am inniu (9 Bealtaine, am na hÉireann) mar gheall ar fhadhbanna teicniúla. Theip ar lasc líonra in DCU ach tá ionadaí suiteáilte anois. Gabhaigí ár leithscéal as seo.

This site was unavailable between 8am and 11am today (9 May, Irish time) due to technical problems. A network switch failed in DCU but a replacement has now been installed. Please accept our apologies.

8/5/2012

Bhí an suíomh seo as feidhm idir 2pm agus 6pm inniu (8 Bealtaine, am na hÉireann) mar gheall ar fhadhbanna teicniúla. Tá cúis na bhfadhbanna fós á fiosrú againn. Gabhaigí ár leithscéal as seo.

This site was unavailable between 2pm and 6pm today (8 May, Irish time) due to technical problems. We are still investigating the cause of the problems. Please accept our apologies.

1/5/2012

Eolas maidir le hathruithe ar an gcuardach tapa. Mar chuid den uasghrádú suntasach atá déanta ag Fiontar ar na córais agus ar an ailtireacht atá taobh thiar de focal.ie, tá athruithe tagtha ar an gcuardach tapa. Tá tionchar aige seo ar na torthaí cosúla agus ar na torthaí gaolmhara a thaispeántar, cé nach n-athraíonn na torthaí beachta. Tá cur síos gearr ar an gcuardach mar atá anois anseo. Cuirtear fáilte roimh aiseolas faoin athrú seo (focal@dcu.ie), agus déanfar athbhreithniú air i gceann roinnt míonna.

Information about changes to the quick search. As part of Fiontar’s major upgrade of the systems and the architecture behind focal.ie, the quick search has changed. This affects the similar terms and related terms shown, although the exact matches do not change. There is a brief description of the new search here. We welcome feedback about this change (focal@dcu.ie) and will review it in a few months’ time.

24/4/2012

An bhfuil cabhair ag teastáil uait? Tá sé ar fáil anseo nó anseo: focal@dcu.ie.

Need help? It’s available here or here: focal@dcu.ie.

17/4/2012

breiseán cuardaigh do focal.ie ar Firefox ar fáil anseo.

A search engine plug-in for focal.ie on Firefox is available here.

28/3/2012

Tá Fiontar tar éis uasghrádú suntasach a dhéanamh ar na córais agus ar an ailtireacht atá taobh thiar de focal.ie. Cuireadh na hathruithe seo i bhfeidhm ar an suíomh ar 28 Márta. Tabharfaidh sibh faoi deara go bhfuil focal.ie i bhfad níos tapúla anois ná mar a bhí. Bainigí taitneamh as an eispéireas feabhsaithe!

Fiontar have implemented a major upgrade of the systems and the architecture behind focal.ie. These changes were applied to the site on 28 March. You will notice that focal.ie is now much faster than it was previously. Enjoy the improved experience!

28/3/2012

Ní raibh rochtain ar shuíomh focal.ie ar feadh tamaill ghearr ar maidin. Ba i ngeall ar obair riachtanach uasghrádaithe an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo.

focal.ie was not accessible for a short time this morning. This outage was due to essential upgrade works. We would like to apologise for this.

21/3/2012

Agus tú ag obair ar focal.ie, is féidir do chúrsóir a bhogadh isteach sa bhosca cuardaigh ag am ar bith ach Ctrl+Alt +T (nó AltGr+T) a bhrú.

You can move the cursor into the search box at any time by pressing Ctrl+Alt+T (or AltGr+T).

15/2/2012

Ar mhaith leat bosca cuardaigh, téarma an lae, nó graificí focal.ie a chur ar do shuíomh féin? Ar aghaidh leat. (Tá nasc chuige seo faoin roghchlár ‘acmhainní breise’ ag barr an leathanaigh)

Would you like to put the focal.ie search box, term of the day, or graphics on your own site? Go ahead. (There is a link to this under ‘additional resources’ at the top of the page.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge