tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Saoróga sa chuardach casta

Bealach cliste chun solúbthacht a chur leis an gCuardach Casta is ea saoróga a úsáid sa bhosca Foclaíocht/Wording. Séard is saoróg ann carachtar a sheasann do charachtair eile. Seo iad na saoróga is féidir a úsáid:

An fhostríoc: _

Seasann sí seo do charachtar ar bith. Mar shampla, má lorgaíonn tú l_w, gheobhaidh tú law agus low, chomh maith leis na giorrúcháin lbw agus LLW.

An céatadán: %

Seasann sé seo do líon ar bith (náid san áireamh) de charachtair ar bith. Mar shampla, má chuardaíonn tú met%rology, gheobhaidh tú metamorphic petrology agus meteorology, chomh maith le metrology féin.

Lúibíní cearnacha: [ ]

Tugann siad seo rogha de charachtair. Mar shampla, má chuardaíonn tú sociali[sz]ation, gheobhaidh tú gach téarma a bhfuil Z nó S aige in áit na lúibíní, is é sin, socialisation agus socialization.

Is féidir rogha níos leithne a thabhairt sna lúibíní, mar shampla [aeiou], agus is féidir an fleiscín a úsáid chun réimse carachtar a lua chomh maith: is ionann [a-h] agus [aábcdeéfgh], mar shampla. Tá litreacha le sínte fada san áireamh sna réimsí carachtar seo.

Is cuma cé acu litreacha beaga nó ceannlitreacha a scríobhann tú isteach sna lúibíní mar tá an próiseas cuardaigh ar fad cás-neamhíogair.

Cuairín: ^

Más é an cuairín an chéad charachtar atá i lúibíní, athraíonn sé sin brí na lúibíní: anois, tugann siad rogha de gach carachtar ach amháin na carachtair istigh iontu. Mar shampla, ciallaíonn [^aeiou] gach carachtar ach amháin ‘A, E, I, O, U’. Mar sin, má chuardaíonn tú l[^aeoiu]w sa Bhéarla, gheobhaidh tú lbw agus LLW agus ní bhfaighidh tú lawlow.

Patrúin á dtógáil le saoróga

Is féidir teaglaim ar bith de charachtair agus de shaoróga a chumadh agus a úsáid sa chuardach, mar shampla a[^aeiou]%d, patrún a thugann gach téarma a bhfuil ‘A’ mar chéad charachtar aige, aon rud seachas ‘A, E, I, O, U’ mar dhara carachtar, agus ‘D’ mar charachtar deireanach. Tabhair faoi deara go n-áirítear an spás, an chamóg, an fleiscín agus siombailí poncaíochta eile mar charachtair chomh maith. Sin é an fáth a bhfaighidh tú téarmaí a bhfuil spás iontu mar dhara carachtar má dhéanann tú cuardach de réir an phatrúin thuas.

Is é an céatadán an tsaoróg is cumhachtaí. Seasann % do líon ar bith de charachtair ar bith. Más é an céatadán an t-aon rud a chuir tú isteach sa bhosca cuardaigh, bí cúramach: ag brath ar na critéir eile, d’fhéadfadh sé sin gach téarma sa bhunachar a thabhairt duit – mar sin, ná bíodh iontas ort má ghlacann sé sin níos mó ama ná an gnáthchuardach.

Éalú saoróga

Más maith leat aon cheann de na saoróga a úsáid mar charachtair iontu féin seachas mar shaoróga, scríobh an siombal \ (cúlslais) roimhe. Cuirtear ‘éalú’ ar an teicníc seo, agus is ‘siombal éalaithe’ é an chúlslais. Mar shampla, in ionad 90% capacity, scríobh 90\% capacity. Is gá é seo a dhéanamh ar na siombailí _ (fostríoc), % (céatadán), [ agus ] (lúibíní cearnacha) áit ar bith sa téacs, agus ar na siombailí ^ (cuairín) agus - (fleiscín) más istigh i lúibíní cearnacha atá siad. Chun an chúlslais féin a úsáid mar charachtar seachas mar shiombal éalaithe, cuir cúlslais eile roimhe: \\.

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge