tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Conas cuardach tapa a úsáid

Chun téarma a chuardach, scríobh isteach é sa bhosca téacs san áit a bhfuil Téarma/Term. Is féidir leat téarma i nGaeilge nó i mBéarla a scríobh (nó i dteanga ar bith eile, mar shampla i Laidin i gcás ainmneacha plandaí agus ainmhithe) agus cuardóidh an t-inneall an bunachar go léir. Ní gá duit a chur in iúl cén teanga atá á hionchur agat.

Níl an cuardach seo cásíogair – is é sin le rá, is cuma cé acu focalFOCAL (nó fiú FoCaL) a scríobhann tú, gheobhaidh tú na torthaí céanna.

Nuair a chuardaíonn tú téarma, feicfidh tú Torthaí Beachta ar dtús agus thíos fúthu sin, feicfidh tú Téarmaí Gaolmhara - is é sin gach téarma sa bhunachar a bhfuil an téarma a chuardaigh tú féin mar chuid de. Oibríonn cuardach na dtéarmaí gaolmhara ar leibhéal na bhfocal. Mar shampla, má scríobhann tú verse, gheobhaidh tú free verse agus verse dialogue i measc na dtéarmaí gaolmhara, ach ní bhfaighidh tú adverseoverseas.

Téarmaí cosúla

Nuair a chuardaíonn tú téarma, feicfidh tú téarmaí cosúla díreach faoin mbosca téacs ina bhfuil an téarma a chlóscríobh tú. Deir sé seo leat cé hiad na téarmaí eile sa bhunachar atá cosúil leis an téarma a scríobh tú isteach. Tá sé seo ceaptha chun cuidiú leat i gcás go ndéanann tú botún litrithe nó i gcás nach bhfuil litriú ceart an téarma ar eolas agat.

Focail infhillte

Tá eolas sa bhunachar téarmaíochta ar fhoirmeacha infhillte na dtéarmaí, agus úsáideann sé an t-eolas seo chun téarmaí gaolmhara a aimsiú ar gach cuardach. Mar shampla, má lorgaíonn duine an téarma monarcha, liostófar faoi Théarmaí Gaolmhara gach téarma a bhfuil an focal monarcha, nó aon fhoirm infhillte de (monarchan, monarchana), le séimhiú nó gan é, mar chuid de: limistéar monarchana, feirmeoireacht mhonarchan, agus eile. Oibríonn sé seo sa dá theanga, Béarla agus Gaeilge.

Poncaíocht

Déanann an próiseas cuardaigh neamhaird de phoncaíocht. Mar shampla, is cuma má scríobhann tú lesser-usedlesser used, gheobhaidh tú na torthaí céanna i gcónaí. Is ar bhonn focal iomlán nó codanna de chomhfhocail a bhfuil poncaíocht eatarthu a dhéanann an t-inneall an Cuardach Tapa. Más ea, má lorgaíonn tú cairt ní bhfaighidh tú cairtchlár ach gheobhaidh tú barra-chairt agus ponc-chairt.

Comhfhocail

Tá roinnt téarmaí sa Bhéarla ar féidir iad a scríobh mar chomhfhocail nó mar théarmaí ilfhoclacha, le fleiscín nó gan é. Cuir i gcás rain forest/rainforest, toothpick/tooth-pick. Aithníonn an Cuardach Tapa gur mar seo atá. Má scríobhann tú téarma i gceann de na foirmeacha, déanfaidh an t-inneall cuardaigh na foirmeacha eile a thairiscint duit comh maith, más ann dóibh sa bhunachar. Mar shampla, má chuardaíonn tú tooth-pick, ní bhfaighidh tú é mar níl a leithéid de théarma sa bhunachar, ach gheobhaidh tú an comhfhocal toothpick. Oibríonn sé seo sa treo eile chomh maith: má chuardaíonn tú an comhfhocal rainforest, gheobhaidh tú rain forest.

Focail atá sa dá theanga

Má scríobhann tú téarma i dteanga amháin arb ionann an leagan scríofa de agus téarma eile sa teanga eile, mar shampla basal, bean, feicfidh tú torthaí sa dá theanga agus is féidir leat cliceáil ar cibé ceann is mian leat.

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge