tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Conas an suíomh a úsáid

Bunachar téarmaíochta is ea tearma.ie. Tá trí bhealach éagsúla ar an suíomh seo chun an bunachar a cheadú:

  • Cuardach Tapa: bealach gasta é seo chun téarma a aimsiú, i nGaeilge nó i mBéarla, fiú mura bhfuil an téarma iomlán ar eolas agat.
  • Cuardach Casta: áis atá anseo chun téarmaí a chuardach de réir sainchritéar, mar shampla de réir tús nó deireadh focail nó de réir rainn chainte.
  • Liostaí Aibítreacha: anseo is féidir téarmaí a cheadú in ord aibítre, díreach mar a dhéanfaí i bhfoclóir clóite.

Chomh maith leis na trí hinneall cuardaigh seo, tá áis ar an suíomh chun téarmaí nua a chur faoi bhráid an Choiste Téarmaíochta mura bhfuil fáil orthu sa bhunachar cheana. Mura n-aimsíonn tú an téarma atá á lorg agat, cliceáil ar Fiosruithe téarmaíochta ag bun an scáileáin.

Tá córas réimsí i bhfeidhm i mbunachar tearma.ie ar leagan leasaithe é de chóras aicmiúcháin réimsí DANTERM arna chruthú ag DANTERMcentre, ionad téarmaíochta Scoil Ghnó Chóbanhávan. Sa chóras seo tá móraonaid (23 an líon móraonad a bhí ann ag an tús, ach tá curtha leis sin ó cuireadh an córas i bhfeidhm). Réimse leathan eolais atá sa mhóraonad, mar shampla eolaíocht shóisialta, eolaíochtaí nádúrtha & matamaitic, dlí, iascaireacht, feirmeoireacht, etc. Tá gach móraonad roinnte ina mhionaonaid, amhail socheolaíocht, oideachas, teangeolaíocht, agus fealsúnacht. Tá ointeolaíochtaí níos mionsonraithe curtha le roinnt de na mionaonaid i réimsí cosúil le bitheolaíocht agus spóirt (e.g. bitheolaíocht> animalia> chordate> mammalia> proboscidea> elephantidae> loxodonta) Is féidir teacht ar liosta iomlán de réimsí eolais tearma.ie ag http://www.tearma.ie/Abc.aspx

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge